Archief februari, 2008

Beekbergse dorpsraad pleit voor handhaven volle hoogte landhuis (Stentor 29 februari 2008)

Onderwerp: Plannenmakers, Publiciteit| Geen reacties »

Beekbergse dorpsraad pleit voor handhaven volle hoogte landhuis

door Bert Felix

APELDOORN – De Dorpsraad Beekbergen heeft in een brief aan de gemeenteraad gepleit geen wijzigingen aan te brengen in de plannen voor Landgoed Spelderholt.
De dorpsraad schreef de brief naar aanleiding van een bespreking op de politieke markt.

Een meerderheid van de politiek gaf daar aan dat projectontwikkelaar Esprit en opdrachtgever Riant een verdieping moeten schrappen van het landhuis dat op Landgoed Spelderholt zal worden gebouwd. De dorpsraad vreest vertraging en zelfs annulering van de plannen voor de verplaatsing van paardensportcentrum Riant naar Spelderholt en de sloop aldaar van oude veestallen. De plannen worden betaald door de bouw van een landhuis met 26 appartementen, negen villa’s en vier woningen op de huidige plek van Riant.

De dorpsraad schrijft het standpunt van de politieke markt over een lager landhuis te betreuren. Volgens de dorpsraad leidt die keuze ertoe dat er elders op het terrein meer woningen moeten worden gebouwd, waardoor er meer voorbereidingstijd nodig is. Bovendien stelt de dorpsraad dat ‘een landhuis van kwalitatief hoogwaardige architectuur zelfs een verrijking voor de beeldvorming van het gebied kan zijn in plaats van horizonvervuiling’.

De dorpsraad vraagt de politiek te wachten op duidelijke foto-impressies van de plannen en de huidige procedure niet te onderbreken voor het maken van nieuwe plannen. De dorpsraad waarschuwt voor het afhaken van Riant, waardoor Landgoed Spelderholt een andere ‘waarschijnlijk minder passende’ bestemming zal krijgen.

Ook de ChristenUnie komt in het geweer tegen de uitspraak van de politieke markt. In het door de gemeente gemaakte verslag staat dat de wethouder zal nagaan of de hoogte van het appartementengebouw anders kan worden geregeld. De ChristenUnie wil van de wethouder weten of er nu wel of niet een verdieping af moet. De fractie is zelf voor handhaven van de hoogte van het landhuis.

Bron: De Stentor

Dorpsraad richt zich tot B&W

Onderwerp: Actie, Gemeente, Plannenmakers, Provincie| Geen reacties »

In een schrijven van 18 februari 2008 geeft De Dorpsraad van Beekbergen aan B&W van Apeldoorn haar standpunt weer ten aanzien van de verplaatsing van Riant naar Spelderholt

Brief aan B&W van Dorpsraad

Stichting SBNE in actie tegen bouwplannen

Onderwerp: Actie, Publiciteit| Geen reacties »

Stichting SBNE in actie tegen bouwplannen

BEEKBERGEN – Wouter Hiskemuller is sinds 7 februari voorzitter van de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen (SBNE). Hij wist dat hij het druk zou krijgen maar dat het zo snel zou gaan had hij niet verwacht. ‘Het is alsof ik er een tweede baan bij heb’, aldus Hiskemuller. In november 2005 kwamen de plannen naar buiten dat manege Riant wilde uitbereiden.
Dit is mogelijk op de huidige plek maar dan moet het stuk bos erachter gekapt worden. De tweede optie is verhuizen naar landgoed Spelderholt op de plek waar de stallen en de vroegere nertsenfarm nog staan. Mieke van Tergouw, eigenaresse van Riant, koos voor de tweede optie en liet een bouwplan ontwikkelen. Om uit de kosten van het afbreken van de oude stallen, de verhuizingen nieuwbouw te komen zijn er ook zeven villa’s en een appartementencomplex met 26 wooneenheden in het plan opgenomen en vier nieuw te bouwen villa’s op de huidige locatie van Riant. Het gebied ligt tegen een belangrijknatuurgebied en is een ecologische verbindingszone tussen natuurgebieden (Veluwe, Beekbergerwoud en de IJsselvallei) maar is wel een zoekzone woningbouw. Onlangs werden de plannen breed uitgemeten in de Stentor geplaatst.
Buurtbewoners maakten zich vooral zorgen om de hoogte van het appartementencomplex van 22 meter aan de rand van het natuurgebied en besloten in actie te komen. Ze richtte de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen op om zich sterk te maken tegen de huidige bouwplannen.
Het gebied heeft belangrijke cultuur en natuurhistorische waarde en ligt aan de rand van een beschermd natuurgebied (Natura 2000). Er zitten onder andere dassenburchten, ringslangen en vele andere beschermde diersoorten. Het is een prachtig gebied om te wandelen, fietsen en voor ruiters. Het is een gebied van het Gelders Landschap en wordt goed onderhouden. Zo ligt er aan de zuidzijde een heideveldje dat als beschermde habitat een unieke status heeft. Als er gebouwd wordt zal dit mogelijk verdwijnen dus moet het ergens anders gecompenseerd worden. Sowieso zal er door bebouwing veel veranderen zoals horizonvervuiling, lichtvervuiling, meer verkeer enz. Het is verbazingwekkend dat dit gebied ooit als woningzoekzone is aangemerkt.
Politieke markt Vorige week donderdag werden de bouwplannen van Riant op Spelderholt tijdens de politieke markt behandeld. Er was een grote delegatie uit Beekbergen.
Er werden kritische vragen gesteld en door de wethouder een aantal toezeggingen gedaan. Zo wordt het rapport van het onderzoek van Arcadis (Natuurtoets verplaatsing manege Riant
naar locatie Spelderholt) herschreven en is de vergunning bij de provincie ingetrokken omdat er veel bezwaar gemaakt is. De commissie ruimtelijke kwaliteit gaat de plannen bekijken, de effecten van de bouwplannen worden gevisualiseerd en er komt een verkeerscirculatieplan.
Er komt een garantie op de samenwerking tussen Riant en de stichting Parc Spelderholt. De groteboodschap was toch wel dat het appartementen gebouw lager moet worden.
Door de vele reacties voelen ze zich serieus genomen en door de grote opkomst hebben ze een signaal af kunnen geven.

Ludieke actie
Vrijdagmiddag heeft de stichting een heteluchtballon opgeblazen in een weiland voor de bosrand van het Spelderholt voor de plaats waar het appartementencomplex van 22 meter hoog gepland staat.Dit deden ze om te laten zien hoe het is als daar een gebouw komt te staan. Er was aardig wat publiek en de pers was volop aanwezig, de actie haalde de voorpagina van de Stentor. Hiermee hebben ze toch het doel bereikt om iedereen in de omgeving van Beekbergen te laten zien wat er speelt. Hiskemuller: ‘We krijgen enorm veel steunbetuigingen binnen op onze site en handtekeningen op retour gestuurde flyers. We danken iedereen daarvoor en het vormt voor het bestuur van de stichting een belangrijke duw in de rug om door te gaan.’

Meer informatie: www.sbne-beekbergen.nl

Bron: De Beekberger, 20 februari 2008

Spelderholt: geen illegale acties

Onderwerp: Actie, Publiciteit| Geen reacties »

APELDOORN – Illegale activiteiten op het Apeldoornse landgoed Spelderholt worden niet ontplooid door de organisatie Parc Spelderholt. Dat zegt de organisatie.

De fractie van GemeenteBelangen in Apeldoorn heeft deze week opheldering gevraagd over illegale activiteiten op het landgoed. Dat is echter opgedeeld in twee delen: een deel van Parc Spenderholt, dat zich richt op jonge mensen met een functiebeperking, en een deel van RIANT, een mencentrum.

Volgens Parc Spelderholt zijn de opmerkingen van GB gericht op activiteiten van RIANT.

Bron: Omroep Gelderland

Spandoeken terecht

Onderwerp: Publiciteit| Geen reacties »

De spandoeken zijn terecht. Ze zijn bij de politie afgegeven en inmiddels weer in ons bezit. Ze hangen dus weer. Kennelijk heeft de dief spijt gekregen….

Spijt

Massale bouw is ‘wanstaltig’ (Stentor 16 februari 2008)

Onderwerp: Actie, Publiciteit| Geen reacties »

Massale bouw is ‘wanstaltig’

door Arnold Zweers

BEEKBERGEN – Het kan allemaal in nog zo’n fraaie Engelse landschapsarchitectuur worden vormgegeven; voor de omwonenden van ’t Spelderholt in Beekbergen is het nieuwbouwplan voor het landgoed onbespreekbaar.
Althans voor degenen die gisteren aan het einde van de middag stonden te rillen van de kou op de weidse enk, waar de ijzige poolwind vrij spel had. Ze moesten lang wachten. Zou de ballon nou wel of zou hij niet. Hij moest niet de lucht in, hij moest alleen rechtop staan. Om aan te geven hoe hoog, 22 meter, het grootste appartementengebouw mogelijk wordt. ,,Wanstaltig, dit plan”, oordeelde Annemarie Bijlsma. Ze loopt al twintig jaar met de hond in het gebied waar zich vroeger een pluimvee-onderzoeksinstituut bevond. ,,Het is beschermd gebied. Bewoners zijn aan allerlei regeltjes gebonden als ze hun huis willen verbouwen of uitbreiden. Maar dit plan, met zulke kolossale afmetingen, kan dan ineens wèl. Dat valt niet met elkaar te rijmen.”

Na veel vijven en zessen ging de protestballon omhoog, kon iedereen zien met welke hoogtes bij de nieuwbouw men rekening diende te houden, èn kon iedereen gauw naar huis: naar de warme kachel. Maar de Beekbergenaren zijn beslist van plan om terug te keren. Het verzet lijkt hardnekkig. De bewoners voelen zich namelijk overdonderd door het plan van de gemeente en de familie Van Tergouw van manege Riant. Ze zijn bang dat het hele beeld van de fraaie enk straks naar de knoppen is. Actievoerder en omwonende Wouter Hiskemuller: ,,In de gemeenteraad zeggen ze nu wel: er moet maar een verdieping af, drie in plaats van vier hoog. Maar volgens mij hebben ze het over drie meter minder. Nou, dat zegt nog niks. Het wordt te hoog en kolossaal.”

Jeanette Groenink, die een huis bij ’t Spelderholt bewoont: ,,Het is te grootschalig, alles bij elkaar. En die gebouwen én die manege met die paarden, hekken en springtoestellen op de enk. De natuur wordt gewoon opgeofferd.”

Bron: De Stentor 

Protestballon komt aarzelend omhoog op Spelderholt (Stentor 16 februari 2008)

Onderwerp: Actie, Algemeen, Publiciteit| 4 Reacties »

Protestballon komt aarzelend omhoog op Spelderholt

BEEKBERGEN – Het was twijfelachtig of de protestballon gisteren aan het eind van de middag bij landgoed ’t Spelderholt in Beekbergen overeind zou komen.

Ballon (foto Maarten Sprangh)

Het woei te hard. Toen de wind wat ging liggen, werd besloten het toch te doen. Waarop technische onvolkomenheden roet in het eten dreigden te gooien. Uiteindelijk stond de heteluchtballon een paar minuten fier overeind. Waarmee de actievoerders tegen de bouw van een landhuis met 26 appartementen, negen villa’s en een manege op de plek van het voormalige pluimvee-onderzoeksinstituut de hoogte wilden aangeven van het door hen verfoeide appartementengebouw. Een verderfelijke hoogte in hun ogen.

(Bron: De Stentor) 

Protest na geduw bij bezoek Spelderholt (De Stentor 15 februari 2008)

Onderwerp: Actie, Landgoed Spelderholt, Publiciteit| Geen reacties »

Protest na geduw bij bezoek Spelderholt

door Bert Felix

APELDOORN – Gemeentebelangen vraagt het college op te treden tegen Fiducia Beveiliging, dat een gebouw huurt op Landgoed Spelderholt.
Bij een recent bezoek van de gemeenteraad aan Spelderholt werd raadslid Theo van Kerkhof van Gemeentebelangen naar eigen zeggen door een van de bewakers die er rondliepen met een duw weggehouden van omwonenden, die er tegen de bouw van een landhuis op het terrein protesteerden. Volgens Gemeentebelangen zit het bedrijf er in strijd met het bestemmingsplan. Dat geldt ook voor de paarden die in een van de schuren van het voormalige pluimvee-instituut staan. Gebouw en schuur zijn eigendom van mencentrum Riant, die er wil nieuwbouwen.

(Bron: De Stentor)

Illegale activiteiten Spelderholt (Omroep Gelderland 14 februari 2008)

Onderwerp: Actie, Landgoed Spelderholt, Plannenmakers, Publiciteit| Geen reacties »

APELDOORN – Er zijn illegale activiteiten gaande op het Apeldoornse landgoed Spelderholt.

Dat zegt de fractie Gemeentebelangen. De partij wil opheldering van het college van burgemeester en wethouders.

Tijdens een werkbezoek zegt de fractie illegale activiteiten te hebben waargenomen zoals het in bedrijf hebben van een opleidingsinstituut voor beveiligingen en het bedrijfsmatig houden van paarden zonder milieuvergunning.

(Bron: Omroep Gelderland)

Bruggelen

Onderwerp: Geschiedenis| Geen reacties »

Bruggelen

regio: Achterhoek en Oost-Veluwe
gemeente: Apeldoorn
plaats: Apeldoorn, Beekbergen
verwervingsjaar: 1949

Korte kenschets

Gevarieerd boslandschap met naald- en loofbos en enkele heideveldjes. Rond het landhuis parkbomen en stinzeflora. In het zuiden stuifheuvels met eikestrubben. Op de Beekbergse Eng ook akkerland.

Archeologie

Op Bruggelen liggen vijf grafheuvels van ongeveer 4000 jaar oud. Tegen de A1 aan ligt een gerechtsplaats uit de Middeleeuwen. De plaats heet Heerenhul en is waarschijnlijk de oudste gerechtsplaats van Gelderland. Naar wordt aangenomen sprak op deze plaats het Veluwse landgericht recht in tegenwoordigheid van de Gelderse graaf, later de hertog. Dat gebeurde al in de 13de eeuw, mogelijk eerder. Ook de inhuldiging van de nieuwe landsheer door de Veluwse ridderschap vond hier plaats.

Historische geografie

Men neemt aan dat de naam Bruggelen een verbastering is van Braclog, een woud dat al in 801 wordt vermeld. Sinds de 16de eeuw komt dit bos onder de naam Engelanderholt voor, als bezit van de Bruggeler- of Engelandermark. Dat wil zeggen dat het gezamenlijk eigendom was van de plaatselijke boeren. De naam Engeland is afgeleid van ‘eng’ of ‘enk’, dit was het geheel van bijeenliggend bouwland van de markegenoten. Later nam het bos als gevolg van overmatige houtkap en door beweiding met vee in betekenis af. Op een kaart uit 1812 is te zien dat de Engelanderenk omgeven wordt door een uitgestrekt heide en stuifzandgebied. Om de enk tegen het zand te beschermen is er een strook bos omheen geplant. Rond 1850, toen de heide niet langer meer nodig was voor de agrarische bedrijfsvoering is men begonnen met het bebossen van de heide, die ook voor een deel spontaan dichtgroeide. Aan het begin van de 20ste eeuw beboste men zelfs een deel van de grote Engelanderenk. In het bos is de rand van de voormalige enk nog terug te vinden als een steilrand.

Verwervings geschiedenis

Na het overlijden van Dr. J. Ooster werd Bruggelen in 1947 van zijn zuster gekocht.
Kastelen en landhuizen

In het bosrijke gebied aan de Engelanderholt liggen twee Noorse huizen. Deze houten bouwwerken zijn als bouwpakket vanuit Oslo ingevoerd, beide werden geleverd door de Strömmen Traeverefabrik uit Christiniania, het huidige Oslo. Het huis Bruggelen en de naastgelegen woning voor de houtvester zijn allebei door dr. J. Ooster besteld, vermoedelijk op basis van een catalogus van de Noorse firma. Allereerst liet hij in 1908 de houtvesterswoning bouwen, waarna in 1911 huis Bruggelen volgde. Vanaf 1880 werden in Nederland houten huizen vanuit Noorwegen ingevoerd, die veelal in een landelijke omgeving werden opgebouwd. Van de 25 overgebleven huizen van de fabriek in ons land staat de helft op de Veluwe. Beide huizen aan de Engelanderholt vallen op door hun zorgvuldige detaillering. De huizen werden opgebouwd op een bakstenen plint. Huis Bruggelen heeft behalve ver overstekende daken ook de bij deze houten huizen veel voorkomende veranda´s en balkons, die hier zijn voorzien van rijk gedecoreerd houtwerk. De ruime tuin rond de twee huizen geeft het geheel een landelijke uitstraling.

Tuin/park

Dr. Ooster legde ook een parkje aan met bijzondere bomen en kruiden. In het parkgedeelte in de omgeving van het landhuis staan niet minder dan 50 tot 60 soorten exotische bomen. Hieronder zijn een amerikaanse beuk, boomhazelaars, een imposante mammoetboom en enkele zelkova’s, te herkennen aan hun korte stam en bezemachtige kroon. Bovendien zaaide hij vele soorten wilde kruiden van rijkere bosbodems. Om de groei hiervan mogelijk te maken liet hij karrevrachten mergelkalk uit Zuid-Limburg aanvoeren. De soorten die hij uitzaaide waren onder andere bosanemoon, winteraconiet, lievevrouwebedstro, geel vingerhoedskruid, gele dovenetel, akelei, boshyacint, zwarte lathyrus, boslathyrus, witte rapunzel, eenbes, daslook, herfsttijloos, wolfskers en kranssalomonszegel.

Flora

In 2002 werden op Bruggelen en de bossen in de omgeving diverse mossoorten aangetroffen die vooral voorkomen in Scandinavie of elders in Europa in hoger gelegen gebieden. Zij vereisen een koel en vochtig milieu. Op Bruggelen werd onder andere het priembladmos gevonden. Tot dusverre bevonden de dichtstbij bekende groeiplaatsen van deze soort zich in de Ardennen en de Eifel. Ook werd het uitgestorven gewaande breed moerasvorkje aangetroffen, een levermos van dood hout. Dat deze soorten juist hier voorkomen heeft ongetwijfeld te maken met de omstandigheid dat op de stuwwal bij Apeldoorn de vochtigste en koelste bossen van de Veluwe aangetroffen worden, vooral aan de noordzijde van stuifheuveltjes zoals in het zuiden van Bruggelen. De zevenster breidt zich uit in de arme bossen rond het stuifzand, waar een grote jeneverbes opvallend aanwezig is. In het gebied zijn vele zeldzame paddestoelen te vinden, waaronder de cantharellen, die zich eveneens uitbreiden.

Fauna

Bruggelen is onderdeel van de verbinding van het bosgebied van de Veluwe met de IJsselvallei. Voor de das en boommarter is deze verbinding van groot belang. In het gebied zijn twee dassenburchten. Samen met het aangrenzende Staatswildreservaat vormt Bruggelen bovendien een belangrijk leefgebied voor edelherten en wilde zwijnen. De boommarter is een vaste bewoner van het landgoed net als vele roofvogelsoorten waaronder de havik en wespendief. Op en rond de hei vertoeven de reptielen van het gebied; zandhagedis, hazelworm en ook ringslang en adder komen hier voor. In de bossen en struwelen zijn boomleeuwerik en geelgors te vinden.
Visie/ toekomstbeeld

Het grootste deel van het terrein is bos. Door middel van geintegreerd bosbeheer worden de natuurwaarden daarvan verhoogd. Streven is een structuurrijk en soortenrijk bos. In delen van het bos wordt helemaal niet ingegrepen in de bosontwikkeling, hier mag het bos zijn eigen gang gaan. Zo kan zich een meer natuurlijk bos ontwikkelen, met veel dood hout, waarvan weer veel andere soorten afhankelijk zijn. De cultuurhistorische elementen in het bos worden behouden of zelfs hersteld, zoals het arboretum, het parkbos en de boerderij. Op de landbouwgronden wordt op ecologische wijze geboerd.

Voor meer informatie over Geldersch Landschap: www.mooigelderland.nl