Archief juli, 2008

Feest menwedstrijden duurde veel te lang (Stentor, 29 juli 2008)

Onderwerp: Algemeen, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

Feest menwedstrijden duurde veel te lang

door Berend van de Sande.

APELDOORN – De festiviteiten rond de menwedstrijden in Beekbergen hadden om middernacht afgelopen moeten zijn.

In werkelijkheid was de muziek donderdag en zaterdag te horen tot ruim na 2 uur ’s nachts. Dit tot ongenoegen van buurtbewoners, bij wie naar eigen zeggen de vensterbanken stonden te trillen door de harde muziek.
De gemeente Apeldoorn zal de organisatie van de menwedstrijden uitnodigen voor een evaluatiegesprek, zegt woordvoerder Wiel Waelen. Boetes zullen niet worden opgelegd, maar de gemeente wil wel voorkomen dat wat nu is gebeurd zich volgend jaar zal herhalen. Mocht dat wel zo zijn dan kan de gemeente de festiviteiten verbieden.
Naast het evaluatiegesprek zal de gemeente volgend jaar sowieso vlak voor het paardenspektakel bij Riant een overleg hebben met de organisatie om ze nog eens te wijzen op de regels.
,,Wellicht zullen we ook tijdens het evenement poolshoogte nemen”, zegt Waelen. ,,Wij proberen in het voortraject te regelen dat evenementen plezierig verlopen, ook voor de omgeving.”

Rick Velstra, wedstrijdleider van de internationale menwedstrijden, is verrast door de reactie van de gemeente op het nachtelijke feestje. Hij ging ervan uit dat het feest tot 2 uur door mocht gaan. ,,Dit is nieuw voor mij. Het stond ook niet specifiek in de vergunning. We hadden de tijdstippen van het feest nog gemaild naar de gemeente.”

Volgens gemeentewoordvoerder Waelen zijn de regels echter ‘kraakhelder’. Het evenement valt in categorie 2 van de notitie geluid en evenementen. ,,Deze moeten uiterlijk om 24 uur afgelopen zijn, dat geldt ook voor Jazz in the Woods en Koninginnedag bijvoorbeeld.”

Wedstrijdleider Velstra betreurt het dat mensen kennelijk overlast hebben ondervonden van het feest. ,,Het is nooit onze intentie geweest om iemand overlast te bezorgen.”

Bron: De Stentor

Day after – paardenspektakel

Onderwerp: Actie, Bewoners, Publiciteit| Geen reacties »


klik op de foto voor een diashow


Het was ongetwijfeld een succesvol paardenspektakel, velen zullen genoten hebben!
Maar er waren ook nog kritische geluiden: bijvoorbeeld geluidoverlast, hekken die open zijn gebleven, gevaarlijk en veel te hard rijden, etc. etc.
Hier wat foto’s van hoe de bermen van Spelderholt nu uitzien. Vips werden van de parkeerplaats op Spelderholt vervoerd met Range Rovers.
Ook reden er allerlei andere vervoermiddelen, gevaarlijk en te hard. Wandelaars, fietsers, rolstoelgangers en ook deelnemers met hun paarden hadden last van dit rijgedrag.
En dat men regelmatig moest uitwijken, de berm in, blijkt uit de foto’s. Dat er ook hard geremd moest worden is bijvoorbeeld te zien aan de verloren lading houtsnippers.
Zo ziet de berm van een verharde weg er na 4 dagen VIP-transport dus uit. Hoe zou de onverharde Konijnenkamp er na een dergelijke belasting uitzien?

Druk op de foto en u kunt er meer zien!

SBNE-Beekbergen wordt ANBI

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

SBNE-Beekbergen heeft de status van algemeen nut beogende instelling, ANBI, verworven. Giften aan SBNE zijn daarmee aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Uw giften zijn uiteraard van harte welkom:

rekeningnummer 78.48.83.696 t.n.v. SBNE Beekbergen

Hartelijk dank voor uw ondersteuning!

Lees verder »

Buurt Riant woest om nachtelijke ‘herrie’ (Stentor, 28 juli 2008)

Onderwerp: Bewoners, Publiciteit| 1 Reactie »

Buurt Riant woest om nachtelijke ‘herrie’

door Berend van de Sande

BEEKBERGEN – Woedend zijn omwonenden van manege Riant in Beekbergen. De festiviteiten die de menwedstrijden omlijstten, zorgden voor geluidsoverlast die zaterdag tot diep in de nacht aanhield. ,,Om twee uur ’s nachts stond de vensterbank hier nog te trillen. Het was zo verschrikkelijk hard”, zegt Wouter Hiskemuller, voorzitter van de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken-Beekbergen.
Een andere buurtbewoner heeft ’s nachts diverse keren de politie gebeld. Volgens politiewoordvoerder Simone Boosman kreeg de politie van Riant te horen dat het feest om 1 uur afgelopen zou zijn. Toen de muziek om 2.15 uur nog aanstond heeft de politie een eind gemaakt aan het feest. Donderdag duurde het feest volgens buurtbewoners nog langer. De wijkagent zal vandaag bij de gemeente nagaan of volgens de vergunning is gehandeld of dat er sprake is geweest van een overtreding.

Rick Velstra, wedstrijdleider van de internationale menwedstrijden, zegt dat het probleem in het weer zat. ,,Normaal zit de tent dicht, maar door de warmte was het onverantwoord om dat nu te doen. We hebben de zeilen opengezet en het geluid lang niet op het volle vermogen. We zijn hier bewust mee omgegaan.” Volgens Velstra mocht het feestje volgens de vergunning tot 2 uur duren. Het klopt dat de muziek ook daarna nog te horen was. ,,Dat is op feesten in heel Nederland gebruikelijk. Om mensen op een nette manier naar buiten te krijgen doe je het licht aan en het geluid langzaam zachter.”

Atze Oosterwoud, voorzitter van de dorpsraad, zal de kwestie aankaarten in het eerstvolgende reguliere overleg met de wijkagent. ,,Ik ga dit niet goedpraten, maar het feest bij Riant is één keer per jaar. Het zou mij niet verbazen als hierbij ook een rol speelt dat een klein groepje bewoners tegen de verplaatsing van Riant naar Spelderholt is. Ze grijpen dit gelijk aan als argument, zo van ‘zie je wel, ze hebben de zaak niet onder controle’.

Bron: De Stentor

PMA 3 juli

Onderwerp: Actie, Bestemmingsplan, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

Tijdens de politieke markt van 3 juli jl. kwam de verhuizing van Riant naar Spelderholt aan de orde. Er waren maar liefst 5 insprekers.

U kunt het hier allemaal nog eens beluisteren.

Onze conclusie is dat men het er over eens is dat op een groot aantal cruciale punten nader onderzoek en verduidelijking noodzakelijk is. Een aantal voorbeelden van aspecten die nadere uitwerking behoeven:

•    De villa’s in het oorspronkelijk plan zijn buitenproportioneel groot (1600 m3) en dienen teruggebracht te worden tot de normaal gangbare afmetingen in het buitengebied (normaliter 600 m3, maximaal 900 m3).

•    De Spelderholt-gronden zijn destijds geschonken op voorwaarde dat ze voor landbouwdoeleinden gebruikt zouden gaan worden. Er is sprake van een kettingbeding. Wat dit voor consequenties heeft moet onderzocht worden. Het is de vraag of hier een manege en/of woningbouw gepleegd mag worden.

•    (woeker)Winsten mogen door projectontwikkelaars gemaakt worden. Door betrokkenen van de gemeente en door de plannenmakers wordt echter beweerd dat een en ander budgetneutraal gaat en dat er geen winst gemaakt wordt. Hierdoor is het bij elke wijziging nodig weer een paar villa’s extra te bouwen.  Wij hebben aangetoond dat dit argument niet klopt. Er worden forse winsten behaald door dit project te ontwikkelen.
•    De visualisering van de plannen stond, voor zover beschikbaar, tot dusver niet op een hoog nivo. Ook het nu aangeleverde materiaal geeft een onjuiste voorstelling van zaken, vanwege in ieder geval aantoonbare slordigheden in de verhoudingen en in de plaatsing van de verschillende bouwwerken.

•    Er zijn nog een groot aantal andere vragen gesteld over het al dan niet permanent zijn van hindernissen hekwerken, evenementen-, oefen- en parkeerterreinen. Over het te kappen aantal bomen, handhaving smogelijkheden bij overtreding, het ontbreken van een geldige natuurtoets etc. In principe dienen al deze vragen eerst uitgewerkt te worden alvorens er weer in de PMA over gesproken zal kunnen worden. Ook dan rekent de SBNE niet alleen op de grote steun vanuit de Beekbergense samenleving maar ook op de vele dagjesmensen en toeristen die het unieke karakter van het gebied ten westen van de Arnhemseweg in Beekbergen weten te waarderen.