Day after – paardenspektakel

Het was ongetwijfeld een succesvol paardenspektakel, velen zullen genoten hebben! Maar er waren ook nog kritische geluiden: bijvoorbeeld geluidoverlast, hekken die open zijn gebleven, gevaarlijk en veel te hard rijden, etc. etc. Hier wat foto’s van hoe de bermen...

SBNE-Beekbergen wordt ANBI

SBNE-Beekbergen heeft de status van algemeen nut beogende instelling, ANBI, verworven. Giften aan SBNE zijn daarmee aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Uw giften zijn uiteraard van harte welkom: rekeningnummer 78.48.83.696 t.n.v. SBNE Beekbergen Hartelijk dank voor...

PMA 3 juli

Tijdens de politieke markt van 3 juli jl. kwam de verhuizing van Riant naar Spelderholt aan de orde. Er waren maar liefst 5 insprekers. U kunt het hier allemaal nog eens beluisteren. Onze conclusie is dat men het er over eens is dat op een groot aantal cruciale punten...