Bunzing

OP 19 augustus 2008 werd deze jonge bunzing gevangen en weer vrijgelaten. Status : inheems Signaleringen: * Flora- en faunawet beschermde soort als bedoeld in artikel 3 * Habitatrichtlijn bijlage V Een bunzing heeft een wit masker in zijn gezicht en witte oorranden....

Geluidoverlast (ontvangen brief)

G.J. van het Loo, Dorpstraat 7, Postbus 60, 7360 AB Beekbergen. Tel.: 506.16.89. SBNE – Beekbergen, t.a.v. Wouter Hiskemuller. Betreft: Geluidsoverlast. Beekbergen, 3 augustus 2008. Beste Wouter, Zoals je weet hebben wij een hevige en meerjarige ervaring met...