Archief februari, 2009

Wie dumpte gevaarlijke stoffen? (Apeldoorns Stadsblad, 28 februari 2009)

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

vpstadsblad.jpg

Ingezonden brief in Stentor 25-2-3009

Onderwerp: Landgoed Spelderholt, Plannenmakers, Publiciteit| Geen reacties »

Ingezonden brief 25-2-2009

Bovengenoemde brief verscheen op 25 februari 2009 in de Stentor. Wouter Hiskemuller, voorzitter van SBNE, reageerde als volgt:

“Naar aanleiding van de ingezonden brief van dhr. Visch (Stentor, woensdag 25 februari) ben ik bij dhr. Visch op bezoek gegaan om de situatie op het voormalig landgoed Het Spelderholt en het standpunt van de SBNE-Beekbergen nader uit te leggen.
Voor dhr. Visch was het een ware eye-opener onze zorg voor natuur- landschappelijke- en cultuurwaarden eens door een andere bril te bekijken.
Ten overvloede is benadrukt dat wij geen negatieve grondhouding hebben, noch ten opzichte van bij de planontwikkeling betrokken personen, noch ten aanzien van de betrokken bedrijven. Wel hebben we, mede door ervaringen uit het verleden, een grote zorg ten aanzien van de zorgvuldigheid bij de afweging van de effecten van de plannen”.

Vergunning voor verbouw Kasteel Spelderholt aangevraagd

Onderwerp: Landgoed Spelderholt, Regelgeving| Geen reacties »

B&W Apeldoorn maken bekend dat een aanvraag om monumentenvergunning is ontvangen voor:
Spelderholt 9: het veranderen van een bedrijfsgebouw (plaatsen van een lift + overige kleine aanpassingen)(gemeentelijk monument).

De bedoelde aanvraag ligt m.i.v. donderdag 19 febr. 2009 gedurende 2 weken voor een ieder ter inzage in het stadhuis. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zienswijzen indienen bij B&W.

Het is derhalve aan een ieder om te beoordelen of dit een gewenste verbouwing betreft.

Olie gedumpt in Beekbergen (Stentor, 20 februari 2009)

Onderwerp: Landgoed Spelderholt, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

BEEKBERGEN – Op het terrein van Spelderholt in Beekbergen zijn woensdag illegaal gedumpte vaten met schadelijke stoffen aangetroffen. De vaten bevatten onder meer motorolie, ontvetter en koelvloeistof. De politie kreeg er rond 17.00 uur melding van. Het ging om negen vaten en twee jerrycans. De vaten zijn afgevoerd.

De politie is op zoek naar mensen die gezien hebben wie de vaten hebben gedumpt. Zij kunnen bellen met 0800-8844.

Apeldoorn gewild vergaderoord

Onderwerp: Geschiedenis, Landgoed Spelderholt| Geen reacties »

Op de Herenhul, een wat afgelegen heuveltop in het Engelanderholt, vlak achter het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn, herinnert een zwerfsteen aan het roemrijke verleden van deze plek.  Hier werd in de late middeleeuwen recht gesproken, hier vergaderden de hertog van Gelre met edelen, ridders en afgevaardigden van de Gelderse steden. Apeldoorn was namelijk als klein heidedorpje een geliefd vergaderoord. Het lag niet alleen in het hart van de Veluwe, maar vooral op een kruispunt van handelswegen naar alle windstreken. De Harderwijker Heerweg, de drukke handelsroute voor het Veluwse ijzer, voerde dwars door  Engelanderholt, want de Herenhul lag in het hart van het ijzergebied. Bovendien was het hier goed toeven in de tapperijen en logementen. Regelmatig troffen hier in de veertiende en vijftiende  eeuw Overijsselse en Gelderse handelssteden elkaar. Zoals in 1368, toen vertegenwoordigers van Deventer, Zutphen, Harderwijk en Elburg in Beekbergen beraadslaagden over de oorlog tussen de Hanze en Denemarken. Ook in latere jaren werden in het Engelanderholt soortgelijke vergaderingen gehouden, het laatst in 1486. De Herenhul was ook een gerechtsplaats. Er werden alleen zaken in hoger beroep behandeld, vermoedelijk al in de dertiende eeuw, want in 1227 was ene Henricus er judex, richter; de naam Richtersweg is daarvan afgeleid.

Bron: De Stentor
Auteur: W. Nijhof

Lees verder op in Het Canon van Apeldoorn op www.devalkenberg.nl

Vooraankondiging

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Na de vooraankondiging van de terinzagelegging van het de partiele wijziging van het bestemmingsplan Stuwwalrandparkzone-zuid ten behoeve van de plannen rond Riant volgt normalerwijze binnen korte tijd de feitelijke terinzagelegging. Er lijkt nu een kink in de kabel………..De link naar de bewuste informatie is niet meer beschikbaar.
Zodra we meer weten zullen we u dat op deze website laten weten.

Riant – gastenverblijf – historie

Onderwerp: Plannenmakers, Publiciteit| Geen reacties »

Het gastenverblijf van paardensportcentrum Riant in Beekbergen is naar Noorwegen gegaan. Een Noors museum, dat bij toeval ontdekte dat het interieur van grote historische waarde is, kocht het hele verblijf op. Het gebouwtje is gemaakt van een Skandinavisch postschip uit 1912, waarvan de kajuiten nog in de originele staat verkeren. Het stalen bouwsel werd in zijn geheel verscheept naar het scheepvaartmuseum in Stokmarknès.

Bekijk de uitzending van TV Gelderland van 30 september 2003

http://www.rtvgelderlandarchief.nl/index.php?id=52249&onderwerp=tergouw&programma=&maand=02&jaar=2009

Parc Spelderholt opnieuw geen vergunning (De Beekberger, 5-2-2009)

Onderwerp: Actie, Landgoed Spelderholt, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

img006.jpg

Spelderholt begint te vroeg aan bouw lift (Stentor, 4 februari 2009)

Onderwerp: Gemeente, Landgoed Spelderholt, Publiciteit| Geen reacties »

Spelderholt begint te vroeg aan bouw lift

 

Door Bert Felix

BEEKBERGEN – In overleg met de gemeente Apeldoorn heeft Parc Spelderholt, onderwijsinstelling voor gehandicapten in Beekbergen, werkzaamheden voor een lift in kasteel Spelderholt stilgelegd. De instelling had nog geen vergunning voor het werk aangevraagd.

Wethouder Jolanda Reitsma zal de instelling binnenkort bezoeken.

De gemeente kwam tussenbeide na een tip van de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen. Die had enkele containers bouwafval geconstateerd. Wouter van Santen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Parc Spelderholt, desgevraagd: ,,De vergunning zou in februari worden aangevraagd. Vorige week belde de aannemer of hij alvast kon beginnen, omdat het buitenwerk door de vorst stil lag. Dan wil je zo’n man tegemoet komen”.

SBNE stelt meer overtredingen te hebben geconstateerd bij Parc Spelderholt. Woordvoerder Wouter Hiskemuller zegt daarom vandaag een gesprek te hebben met de afdeling handhaving van de gemeente. De gemeente bevestigt alleen de plaatsing van een verlichte richtingaanwijzer in de berm van de Engelanderholt. Daarvoor bleek een vergunning nodig te zijn. Bovendien wees de commissie voor ruimtelijke kwaliteit het ontwerp van de hand. Een nieuw ontwerp is inmiddels goedgekeurd, laat de gemeente weten, die de huidige paal gedoogt.

Volgens Hiskemuller zijn er eerder dikke bomen met nestholen gekapt zonder vergunning, is er nog voor de bezwarentermijn verstreken was begonnen met de bouw van een tijdelijk onderwijsgebouw en maakt de organisatie reclame voor commerciële activiteiten.

Volgens Van Santen ging het bij de bomen om achterstallig onderhoud en de kap van dode exemplaren die gevaar opleverden voor wandelaars. Voor de noodschool had hij een vergunning, al begon hij wel voor de bezwarentermijn was verstreken. ,,We wilden de lokalen op 1 september in gebruik nemen. Je weet dat er bezwaren kunnen komen en je het gebouw moet afbreken, maar het mag wel.”

Van Santen zegt dat zijn instelling inderdaad reclame maakt voor de activiteiten die er bij Parc Spelderholt kunnen worden, zoals bruiloften, condoleances en familiefeesten. “Al die activiteiten zijn onderdeel van onze horeca-activiteiten om onze gehandicapte studenten te laten leren zelfstandig te werken”, aldus Van Santen.

Vliegend hert

Onderwerp: Rode lijst en andere dieren| Geen reacties »

Vliegend hert

In tegenstelling wat de naam wellicht zou doen vermoeden is het Vliegend Hert niet een figuur uit een sprookje of een sage maar een heuse kever. De grootste keversoort in Nederland om precies te zijn. Zijn vervaarlijk uitziende kaken die doen denken aan een gewei hebben hem zijn naam gegeven. De eieren worden gelegd in rottend (eiken)hout waar de larve zich in een tijdsbestek van een jaar of drie tegoed doet aan dit materiaal. Als volwassen kever is het leven uiterst kort en wordt geen vast voedsel meer opgenomen; er wordt geteerd op hetgeen als larve is verorberd. Deze rode lijst soort is door verschillende buurtbewoners gesignaleerd, zowel als volwassen kever als ook in het larvestadium.

Voor meer informatie klik op de link naar de zeer lezenswaardige wetenschappelijke publicatie: http://www.repository.naturalis.nl/document/108762 .
Het deelgebied Beekbergen wordt besproken op pagina 53 en verder. Aanvullende informatie is ook te vinden op www.naturalis.nl/vliegendhert