Zienswijze indienen voor 22 april a.s.

Onderwerp: Actie, Bestemmingsplan, Gemeente, Regelgeving| 2 Reacties »

Op dit moment ligt het ontwerpbestemmingsplan Spelderholt – Riant ter inzage. Dit is een wijziging op het nu geldende bestemmingsplan Stuwwalrand Parkzone Zuid. Het ontwerp heeft betrekking op de verplaatsing van manege Riant van de Bruggelerweg naar het Spelderholt en op de daarbij behorende woningbouw en andere ontwikkelingen. Bezwaar tegen dit ontwerpbestemmingsplan is onder andere dat het slechts beperkt informatie geeft over de beoogde ontwikkelingen in het gebied: ook Parc Spelderholt is met grootschalige plannen bezig. Tot en met 22 april 2009 kan een ieder zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze omtrent de ontwerpen naar voren brengen bij de gemeenteraad. Meer informatie over het plan is te vinden op: http://www.apeldoorn.nl/smartsite.dws?id=130396.
Het indienen van een zienswijze is noodzakelijk om in een volgende fase bezwaar te kunnen maken!
Vanzelfsprekend zal SBNE Beekbergen de gemeente haar zienswijze meedelen. Maar hoe meer zienswijzen er ingediend worden, hoe beter het is. Ook al zou het op termijn zo kunnen zijn dat alles geen doorgang vindt vanwege Europese regelgeving (zie De Stentor, 8 april 2009), deze procedure moet toch doorlopen worden.

Wilt u onze concept-zienswijze ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op!

Konijnenkamp 29, 7361 DD Beekbergen, tel.: 055 506 4223 of secretariaat@sbne-beekbergen.nl


 

 


2 reacties “Zienswijze indienen voor 22 april a.s.”

 1. Johan te Woerd :

  Iedere keer verbaas ik me weer over de effectieve wijze waarop jullie handelen, en vooral ook de middelen en personen die je erbij kunt betrekken.
  Twee vragen: De Juridische Cie is dat een gemeentelijke instelling ? En het “earley warningsystem”, is dat een door de betreffende persoon zelf opgezet softwareprogramma?
  Indien mogelijk graag je reactie
  Groeten Johan te Woerd

 2. wouter hiskemuller :

  Hallo Johan,
  Een groter compliment voor onze mensen is niet denkbaar, Dank je wel!
  (Je vragen zal ik rechtstreeks beantwoorden.)

Laat een bericht achter