Archief juni, 2009

Bestemmingsplan ‘Spelderholt-Riant’ gereed voor bespreking in Politieke Markt (persbericht gemeente Apeldoorn)

Onderwerp: Bestemmingsplan, Gemeente, Publiciteit| Geen reacties »

Bestemmingsplan ‘Spelderholt-Riant’ gereed voor bespreking in Politieke Markt

Het college van burgemeester en wethouders maakt verplaatsing van Riant naar Het Spelderholt mogelijk. Het bestemmingsplan dat deze verplaatsing mogelijk maakt staat op donderdag 2 juli op de agenda van de Politieke Markt Apeldoorn. Als de gemeenteraad het standpunt van het college deelt, zal het plan op 9 juli worden vastgesteld.

Ten behoeve van de verplaatsing van manege Riant hebben de eigenaren van deze manege het oostelijke en noordelijke deel van de locatie Spelderholt aangekocht. Op deze percelen staan de restanten van het voormalige pluimvee instituut en een nertsenfokkerij. Met verplaatsing van de manege wordt sanering van deze voormalige bedrijven mogelijk gemaakt.
Gekoppeld aan de verplaatsing van de manege wordt een woningbouwprogramma gerealiseerd bestaande uit een elftal villa’s en een landhuis met twintig appartementen. De ruimte op het terrein van de bestaande manege Riant zal uitgegeven worden in een viertal woningbouwkavels.

Het Spelderholt is in het begin van de 20ste eeuw gerealiseerd en ingericht. Sinds de jaren ’60 is dit terrein door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ingericht als onderzoeksinstituut voor pluimveehouderij. Op het noordelijke Spelderholt-terrein was een nertsenfokkerij gevestigd. Met het vertrek van het onderzoeksinstituut in de jaren ’90 is deze locatie beschikbaar gekomen voor een andere functie.

Het ontwerp van bestemmingsplan “Spelderholt – Riant” heeft met ingang van 12 maart 2009 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp zijn 17 brieven met zienswijzen ingediend. De hoofdpunten van de zienswijzen zijn; natuurbeschermingswetgeving en het beleid hieromtrent, de regelingen rond functieverandering en zoekzones, automobiliteit en verkeersstromen, de samenhang met de plannen van Parc Spelderholt en de economische uitvoerbaarheid.
Op basis van de zienswijzennota concludeert het college van B&W dat het bestemmingsplan kan worden vastgesteld.

Einde persbericht

Gemeente: geen rem op Riant (Stentor, 27 juni 2009)

Onderwerp: Bestemmingsplan, Gemeente, Plannenmakers, Publiciteit| Geen reacties »

Gemeente: geen rem op Riant

door Bert Felix

APELDOORN – De gemeente Apeldoorn is ervan overtuigd dat de plannen voor de bouw op Landgoed Spelderholt zich verdragen met de nabijgelegen natuur die onder de wet Natura 2000 valt. Dat concludeert de gemeente op basis van nieuwe gesprekken met deskundigen van de provincie en onderzoeksbureau Arcadis.

Om die reden heeft het college zijn handtekening gezet onder het bestemmingsplan dat de bouw mogelijk maakt. De zeventien bezwaarschriften die tegen de bouw zijn ingediend, zijn allemaal afgewezen.

Volgens de plannen verhuist Riant Equestrian Centre zijn manege naar het landgoed. In ruil voor de afbraak van voormalige pluimveeschuren en nertsenfarm mag er een landhuis met twintig appartementen worden gebouwd en elf villa’s. Het bestemmingsplan en de bezwaren die ertegen zijn ingediend, worden volgende week donderdag op de politieke markt besproken.

Kip ontbreekt, caravan moet weg (Stentor 18 juni 2009)

Onderwerp: Bewoners, Landgoed Spelderholt, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

Eigenaresse verwijt gemeete meten met twee maten: Een bewoonster van Landgoed Spelderholt moet een zeventien jaar geleden geplaatste caravan uit haar achtertuin verwijderen, op straffe van een dwangsom, die maar liefst kan oplopen tot 30.000 euro. Destijds zonder bouwvergunning geplaatst, en dus illegaal. Pakt de gemeente alles waarvoor geen vergunning is afgegeven zo voortvarend aan?

Lees het artikel over de caravan, dat op 18 juni 2009 verscheen in de Stentor:

Kip ontbreekt, caravan moet weg

Ringslangen op Spelderholt

Onderwerp: Landgoed Spelderholt, Rode lijst en andere dieren| Geen reacties »

Ringslangen

De laatste tijd worden er dikwijls ringslangen gesignaleerd op Spelderholt. De heer Hiskemuller wist een exemplaar op de foto te zetten.

Gemeente staat in zijn hemd bij hoorzitting (Stentor, 4 juni 2009)

Onderwerp: Actie, Bestemmingsplan, Gemeente| Geen reacties »

Gemeente staat in zijn hemd bij hoorzitting

APELDOORN – De hoorzitting over de bouw op Landgoed Spelderholt is gisteravond na vijf minuten afgebroken. De gemeente bleek het pakket bezwaarschriften pas enkele uren voor het begin van de hoorzitting aan de raadsleden ter beschikking te hebben gesteld. Hoewel een meerderheid van de raad vond dat de hoorzitting desondanks door kon gaan, waren omwonenden zo teleurgesteld over het gebrek aan voorbereiding van de raad dat ze zelf om afgelasting vroegen. De gemeentelijke blunder was koren op de molen van de partijen die de hoorzittingen willen afschaffen.
Zij wijzen erop dat bezwaarmakers in een later stadium uitgebreid aan bod kunnen komen. Op dat moment is ook het standpunt van de gemeente over het bezwaar bekend, zodat die bij de bespreking kan worden betrokken.