Archief mei, 2010

Menwedstrijden Beekbergen van baan (De Stentor, 26 mei 2010)

Onderwerp: Plannenmakers, Publiciteit| 1 Reactie »

BEEKBERGEN – De 26ste editie van de internationale menwedstrijd in Beekbergen gaat begin augustus niet door. De wedstrijd op Riant Equestrian Centre kampt mede door de financiële crisis met tekort aan sponsorgelden. Daardoor is de identiteit en kwaliteit van het evenement niet te waarborgen, aldus het bestuur.

,,We hebben heel lang gezocht naar een oplossing, maar helaas zijn we er niet in geslaagd er één te vinden. Wel denken we met het niet doorgaan een wijs besluit te hebben genomen. Want we doen het goed of niet”, verklaart Cindy Timmer namens de organisatie. Ze geeft aan dat het in de bedoeling ligt om in 2011 een doorstart te maken. De komende periode wordt gelijk gebruikt om de eigen organisatie tegen het licht te houden.

Menwedstrijd Riant Equestrian Centre gaat niet door

Onderwerp: Partijen, Plannenmakers| Geen reacties »

De internationale menwedstrijd Beekbergen Apeldoorn die van 5 tot en met 8 augustus 2010 op de kalender staat, gaat niet door. De wedstrijd op Riant Equestrian Centre in Beekbergen heeft mede door de financiële crisis te maken met een tekort aan sponsorgelden. Ondanks de goede wil van velen is het financieel onverantwoord om het evenement doorgang te laten vinden.

Na het prachtige jubileumevenement in 2009 is het bestuur van de menwedstrijd actief op zoek gegaan naar fondsen om dit evenement in 2010 wederom mogelijk te maken. De crisis speelt de organisatie echter parten. Een aantal sponsoren heeft zich teruggetrokken en het bestuur voelt zich bezwaard om in deze voor iedereen  financieel moeilijke periode trouwe businessclubleden en sponsoren extra te belasten. Dit heeft als gevolg dat de organisatie er niet in is geslaagd om een sluitende begroting te krijgen. Bovendien wil de organisatie de identiteit en de kwaliteit van het evenement kunnen blijven waarborgen. Het bestuur heeft daarom helaas het besluit moeten nemen het evenement voor 2010 af te blazen.

Inmiddels loopt er een aantal gesprekken met partijen die het mogelijk maken om de internationale menwedstrijd Beekbergen Apeldoorn in 2011 in volle glorie te laten terugkomen op de terreinen van Riant Equestrian Centre in Beekbergen.

Bron: CAI Beekbergen

Politiek hoopt op grotere sporthal in Beekbergen met geld Spelderholt (Stentor, 21 mei 2010)

Onderwerp: Bestemmingsplan, Bewoners, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Plannenmakers, Publiciteit| 1 Reactie »

APELDOORN – De Apeldoornse politiek zal tijdens de gemeenteraadsvergadering van volgende week met grote meerderheid instemmen met de bouw van studentenhuisvesting op Parc Spelderholt. Ook de bouw van een sporthal haalt het, maar veel partijen zien die liever als uitbreiding van de bestaande sporthal in Beekbergen.

Dat bleek gisteravond op de politieke markt, waar het draagvlak voor het opleidingscentrum voor gehandicapten op grote steun mocht rekenen. Een verzoek om uitstel van het besluit met zes weken van de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken (SBNE) kreeg alleen steun van Gemeentebelangen, SP en Partij voor de Dieren.

SBNE heeft bezwaar gemaakt tegen de bouw van het woongebouw voor 55 studenten, maar stelde in een brief aan de gemeenteraad nog een laatste poging voor om met een onafhankelijke voorzitter tot een vergelijk te komen met Parc Spelderholt.

Directeur Wouter van Santen van het gehandicapteninstituut en directeur Dick de Man van woningstichting Beter Wonen uit Loenen, die de studentenkamers gaat bouwen en verhuren, zeiden gisteravond echter de afgelopen twee jaar al veelvuldig overleg te hebben gehad met SBNE, die enkele tientallen omwonenden vertegenwoordigt.

Beiden zeiden bovendien bereid te zijn over de uitwerking van het plan nog overleg te hebben met de buurt. Van Santen: ,,We willen midden in de samenleving staan en een goede buur zijn voor de omwonenden”.

Ook de meeste partijen vinden dat er voldoende overleg is geweest en dat de bezwaren van SBNE afdoende zijn weerlegd. GroenLinks accepteert de gevolgen voor de omgeving. ,,Het maatschappelijk belang van Parc Spelderholt is enorm. Dit is een kwetsbare doelgroep die moet meedoen in de maatschappij”, aldus Ariane van Burg.

De meeste partijen schaarden zich ook achter de suggestie van de SP om de gewenste sporthal te bouwen als uitbreiding van de sporthal in Beekbergen. Die kampt al jaren met ruimtegebrek, maar plannen om de hal te verdubbelen komen maar niet van de grond. De partijen spoorden directeur Van Santen aan om overleg te voeren over die optie. Veel tijd heeft hij echter niet, want zijn studenten sporten nu in een leegstaande kippenschuur.

Door: Bert Felix

Vergeefs beroep op crisiswet provincie (Stentor, 6 mei 2010)

Onderwerp: Gemeente, Provincie, Publiciteit| Geen reacties »

BEEKBERGEN – De Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen en Lieren (SBNE) en de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) hebben een verzoek van de provincie afgewezen om een nieuwe hoorzitting over hun bezwaren tegen de bouw van een nieuwe manege voor Riant Equestrian Centre, een appartementengebouw en negen villa’s op Landgoed Spelderholt.

De stichtingen hebben verontwaardigd gereageerd op het verzoek van de provincie.

De hoorzitting zou worden gehouden omdat de provincie de bouwplannen voor Spelderholt onder de crisiswet wil laten vallen. Die is onlangs in werking getreden om procedures te verkorten en daarmee de economie op gang te helpen. Voor de bouw op Spelderholt heeft de provincie een vergunning afgegeven op basis van de Natuurbeschermingswet. SBNE en SWMA hebben daar eerder bezwaar tegen aangetekend, waarna ze in januari zijn gehoord door een onafhankelijke bezwarencommissie.

De beide stichtingen hebben de uitnodiging van de provincie van de hand gewezen. Als tegenactie hebben ze de provincie gesommeerd een boete te betalen, omdat de termijn waarbinnen de bezwarencommissie een uitspraak had moeten doen en de provincie een nieuw besluit had moeten nemen over de bezwaarschriften van de stichtingen op 11 maart is verstreken. De sommatie geldt ook voor een uitspraak over de studentenhuisvesting op Spelderholt.

Beide stichtingen zeggen bovendien dat de uitspraak al binnen had moeten zijn voor de crisiswet op 31 maart van kracht werd. Volgens de SWMA sluit de crisiswet bouwprojecten uit van versnelling die een vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet nodig hebben. De gemeente Apeldoorn is nog bezig met een inventarisatie van projecten die onder de crisiswet kunnen vallen. Begin juni moet er duidelijkheid zijn.

Bron: De Stentor, 6 mei 2010 door Bert Felix

Beekprikken tijdens IVN-wandeling

Onderwerp: Rode lijst en andere dieren| Geen reacties »

Op 29 maart 2010 vond er een IVN-wandeling plaats over de enken. Een zeer geïnteresseerd gezelschap maakte kennis met het bijzonder waardevolle gebied. Heel speciaal was dat er in de oude beek maar liefst 12 beekprikken gezien werden. Nu is de tijd van de beekprik weer voorbij. Beekprikken zijn alleen te vinden in delen van de beek waar ook kiezels in het water liggen, omdat zij zich aan die kiezels met hun zuigsnuit verankeren. Het zijn net kleine palinkjes, die maar een paar weken in die vorm leven, nadat ze een aantal jaren als larve in de beek scharrelden, paren ze en gaan dood. Het zijn Rode Lijstsoorten, die alleen in water van een bijzonder goede kwaliteit leven: HEN-water dus.

In de natuurtoets inzake de verplaatsing Riant naar het Spelderholt (pagina 20) is te lezen:
De Habitatrichtlijnsoorten drijvende waterweegbree, meervleermuis, gevlekte witsnuitlibel, vliegend hert, kamsalamander, beekprik en rivierdonderpad komen in de nabijheid van het plangebied niet voor (Tauw, 2006).

Dit is dus in ieder geval onjuist gezien alleen al deze waarnemingen van de beekprik en wederom een argument om sprengen en beken, waaronder de Oude Beek, toe te voegen aan Natura 2000!

Het is en blijft dus van belang waarnemingen te melden op http://waarneming.nl/index.php