Over de herkomst van de naam ‘Engeland’

Veel oude Nederlandse rijmpjes en kinderliedjes waarin het woord ‘Engeland’ voorkomt, kennen Duitse varianten waarin Engeland Hollerland wordt genoemd. Hiermee wordt dan het onderaardse rijk van Holda bedoeld. Holda is de voorchristelijke Godin en haar naam betekend...