Archief augustus, 2010

Reactie op “GS achter bouw bij Spelderholt”

Onderwerp: Algemeen| 1 Reactie »

Reactie op het artikel van de digitale Stentor

“GS achter bouw bij Spelderholt”

Aangezien de SBNE nog geen stukken van GS ontvangen heeft waarin zij hun kennelijke standpunt motiveren betreft deze reactie uitsluitend het krantenartikel waarin de gedeputeerde Keereweer wordt geciteerd.

Wat is er aan de hand?
Er zijn meerdere plannen die tegelijkertijd in hetzelfde gebied spelen en daarop van grote invloed zijn. Kort samengevat:
1. Vestiging zorginstellingen met bouw studentenhuisvesting en sporthal met alle daarmee samenhangende nevenactiviteiten.
2. Vestiging manege met horeca, bouw appartementengebouw en villa’s op meerdere locaties.

Gevolg van deze plannen is een enorme toename van het bouwvolume met bijbehorende activiteiten. Bovendien komt er een evenemententerrein met parkeergelegenheid op een tot nu toe ongeschonden enk.

Al deze gebieden hebben een hoge waarde op het gebied van landschapsschoon en ecologie. Zodanig zelfs dat er van een Europese bescherming sprake is, waardoor elk plan of project in dat gebied niet tot een verslechtering mag leiden. Het mede door de Provincie eind vorige eeuw afgedwongen vertrek van  pluimveecentrum en nertsenfarm paste helemaal in die lijn. De later ontstane bouwplannen van Riant niet. Het natuurverlies van deze bouwplannen praat je niet, zoals Keereweer doet, recht met het argument dat het pluimveecentrum annex nertsenfarm nog erger was dan een manege. Daar komt nog bij dat GS geen rekening houdt met de effecten op de natuur van bestaande activiteiten op het terrein en bouwplannen van Parc Spelderholt. Wij zijn het dan ook volledig met dhr. Keereweer eens als hij zegt dat hij juridisch zeer zwak staat.
Uitsluitend ons inzicht omtrent het aan de plannen verbonden verlies aan natuur is de drijfveer van het verzet van de SBNE. Inzicht dat ook door twee onafhankelijke ecologische adviesbureaus en wetenschappers wordt gedeeld. Nu blijken ook de onafhankelijke adviescommissie van de Provincie, de ambtenaar die de Provincie vertegenwoordigde bij de adviescommissie en de Raad van State zelf dit inzicht te hebben. De Raad van State heeft het bestemmingsplan dan ook begin dit jaar op grond van mogelijk natuurverlies geschorst.

Concluderend
Het nu door de gedeputeerde verwoorde standpunt brengt ons weer geheel terug in de tijd en negeert alle reeds gepasseerde stations. Hierdoor gaat wederom veel tijd (en geld) verloren, iets waar niemand bij gebaat is. Het heeft er alle schijn van dat GS bewust “strijdend ten onder wenst te gaan”, de vraag waarom dringt zich op…..

GS achter bouw bij Spelderholt (De Stentor, 27 aug. 2010)

Onderwerp: Provincie, Publiciteit, Regelgeving| 3 Reacties »

BEEKBERGEN – Gedeputeerde Staten hebben het advies van de onafhankelijke bezwarencommissie van de provincie over de plannen op landgoed Spelderholt naast zich neergelegd.

Dat laat PvdA-gedeputeerde landelijk gebied Harry Keereweer weten.

De Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen en Lieren (SBNE) en de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) hadden eerder bezwaar gemaakt tegen de natuurwetvergunning die de provincie heeft afgegeven voor de verhuizing van Riant Equestrian Centre naar Spelderholt en de bouw van 26 appartementen en elf villa’s op het landgoed.

De plannen zouden in strijd zijn met de regels die gelden voor Natura 2000, waaraan Spelderholt grenst. Ook ligt er op het terrein een stukje droge heide, een zwaar beschermde natuursoort. Reden voor de stichtingen om naar de onafhankelijke bezwarencommissie te stappen. Die gaf hen gelijk: de regels van Natura 2000 laten de verhuizing en de bouw niet toe.

Volgens gedeputeerde Keereweer ligt dat anders. ,,Je moet niet naar de juridische regeltjes kijken, maar naar de verbetering van de natuur. De verhuizing is winst voor de ecologische hoofdstructuur, winst voor Natura 2000 en ook nog goed voor de economische bedrijvigheid. Er is echt heel veel winst voor de natuur.”

Keereweer wijst op de natuurwinst op de oude locatie van Riant en op het pluimveecentrum en de nertsenfokkerij die op Spelderholt hebben gestaan. ,,Die paarden stoten minder stikstof uit, terwijl de eigenaar het aantal zelfs nog naar beneden heeft bijgesteld.”

De provincie wacht nu mogelijk een gang naar de Raad van State. ,,Ik hoop dat die onze afweging onderschrijft. We handelen misschien niet naar de letter van de wet, maar wel naar de geest”.

Door: Bert Felix

De teller loopt op, de stand is… € 1.500

Onderwerp: Provincie| Geen reacties »

Zoals eerder gemeld had de provincie voor 13 augustus 2010 een besluit moeten nemen over het het bezwaarschrift van omwonenden tegen de verplaatsing van Riant Equestrian Centre naar landgoed Spelderholt. Na 13 augustus moet de provincie 100 euro per dag betalen aan SBNE, tot een maximum van 15.000 euro. De rechter kende eerder al een dwangsom €1.260 aan SBNE toe.

Hieronder per dag de ‘schade’ voor de provincie…

datum totale vergoeding
13-08-2010 €100
14-08-2010 €200
15-08-2010 €300
16-08-2010 €400
17-08-2010 €500
18-08-2010 €600
19-08-2010 €700
20-08-2010 €800
21-08-2010 €900
22-08-2010 €1.000
23-08-2010 €1.100
24-08-2010 €1.200
25-08-2010 €1.300
26-08-2010 €1.400
27-08-2010 €1.500
28-08-2010 €1.600
29-08-2010 €1.700
30-08-2010 €1.800
31-08-2010 €1.900
01-09-2010 €2.000
02-09-2010 €2.100
03-09-2010 €2.200
04-09-2010 €2.300
05-09-2010 €2.400
06-09-2010 €2.500
07-09-2010 €2.600
08-09-2010 €2.700
09-09-2010 €2.800
10-09-2010 €2.900
11-09-2010 €3.000
12-09-2010 €3.100
13-09-2010 €3.200
14-09-2010 €3.300
15-09-2010 €3.400
16-09-2010 €3.500
17-09-2010 €3.600
18-09-2010 €3.700
19-09-2010 €3.800
20-09-2010 €3.900
21-09-2010 €4.000
22-09-2010 €4.100
23-09-2010 €4.200
24-09-2010 €4.300
25-09-2010 €4.400
26-09-2010 €4.500
27-09-2010 €4.600
28-09-2010 €4.700
29-09-2010 €4.800
30-09-2010 €4.900
01-10-2010 €5.000
02-10-2010 €5.100
03-10-2010 €5.200
04-10-2010 €5.300
05-10-2010 €5.400
06-10-2010 €5.500
07-10-2010 €5.600
08-10-2010 €5.700
09-10-2010 €5.800
10-10-2010 €5.900
11-10-2010 €6.000
12-10-2010 €6.100
13-10-2010 €6.200
14-10-2010 €6.300
15-10-2010 €6.400
16-10-2010 €6.500
17-10-2010 €6.600
18-10-2010 €6.700
19-10-2010 €6.800
20-10-2010 €6.900
21-10-2010 €7.000
22-10-2010 €7.100
23-10-2010 €7.200
24-10-2010 €7.300
25-10-2010 €7.400
26-10-2010 €7.500
27-10-2010 €7.600
28-10-2010 €7.700
29-10-2010 €7.800
30-10-2010 €7.900
31-10-2010 €8.000
01-11-2010 €8.100
02-11-2010 €8.200
03-11-2010 €8.300
04-11-2010 €8.400
05-11-2010 €8.500
06-11-2010 €8.600
07-11-2010 €8.700
08-11-2010 €8.800
09-11-2010 €8.900
10-11-2010 €9.000
11-11-2010 €9.100
12-11-2010 €9.200
13-11-2010 €9.300
14-11-2010 €9.400
15-11-2010 €9.500
16-11-2010 €9.600
17-11-2010 €9.700
18-11-2010 €9.800
19-11-2010 €9.900
20-11-2010 €10.000
21-11-2010 €10.100
22-11-2010 €10.200
23-11-2010 €10.300
24-11-2010 €10.400
25-11-2010 €10.500
26-11-2010 €10.600
27-11-2010 €10.700
28-11-2010 €10.800
29-11-2010 €10.900
30-11-2010 €11.000
01-12-2010 €11.100
02-12-2010 €11.200
03-12-2010 €11.300
04-12-2010 €11.400
05-12-2010 €11.500
06-12-2010 €11.600
07-12-2010 €11.700
08-12-2010 €11.800
09-12-2010 €11.900
10-12-2010 €12.000
11-12-2010 €12.100
12-12-2010 €12.200
13-12-2010 €12.300
14-12-2010 €12.400
15-12-2010 €12.500
16-12-2010 €12.600
17-12-2010 €12.700
18-12-2010 €12.800
19-12-2010 €12.900
20-12-2010 €13.000
21-12-2010 €13.100
22-12-2010 €13.200
23-12-2010 €13.300
24-12-2010 €13.400
25-12-2010 €13.500
26-12-2010 €13.600
27-12-2010 €13.700
28-12-2010 €13.800
29-12-2010 €13.900
30-12-2010 €14.000
31-12-2010 €14.100
01-01-2011 €14.200
02-01-2011 €14.300
03-01-2011 €14.400
04-01-2011 €14.500
05-01-2011 €14.600
06-01-2011 €14.700
07-01-2011 €14.800
08-01-2011 €14.900
09-01-2011 €15.000

SBNE-Beekbergen wint wederom procedure

Onderwerp: Actie, Provincie, Regelgeving| Geen reacties »

SBNE-Beekbergen wint wederom procedure

Zoals bekend lopen er op vele fronten nog verschillende procedures tegen de plannen die in het buurtschap Engeland spelen.

In de notendop komt het erop neer dat de SBNE-Beekbergen sinds haar oprichting zich sterk maakt voor een paar hoofdlijnen. De allerbelangrijkste daarvan is dat we een gedegen onderzoek wensen naar de effecten van alle plannen die in dezelfde periode en in hetzelfde gebied geprojecteerd zijn, de zogenaamde cumulatieve effecten. Het buitengebied van Beekbergen is belangrijker en unieker dan de meeste bewoners zich realiseren; het wordt niet voor niets zelfs door Europese wetgeving (Natura 2000) beschermd.

De lokale en gemeentelijke politiek zijn lelijk door de mand gevallen in hun functie als respectievelijk spreekbuis van bewoners(groepen) en controlerende instantie die er onder andere op moet toezien dat er een goede planologische praktijk wordt toegepast waarbij alle belangen, dus niet uitsluitend het financieel gewin van een planontwikkelaar dienen te worden meegenomen. Aspecten die in onze optiek niet (voldoende) zijn meegenomen zijn nu juist dat unieke landelijke karakter van het buitengebied van Beekbergen met een rijke mythologische, archeologische en cultuurhistorische betekenis. Daarnaast is er de grens van het VeluweMassief met haar onder- en bovengrondse waterstromen en specifieke ecologie.

Het totaalpakket aan kwaliteiten van het westelijk buitengebied van Beekbergen wordt volledig gewaardeerd door de vele toeristen die Beekbergen bezoeken en die daarmee een solide basis voor vrijwel alle lokale bedrijvigheid vormen.

Het zij nogmaals gezegd; deze belangen die onomstotelijk vastliggen op alle ambtelijke niveaus worden met de voeten getreden. Alles wordt uit de kast gehaald om ………. ja, waarom eigenlijk?

Nu alle benodigde bestemmingsplanwijzigingen op gemeentelijk niveau doorgevoerd zijn en wij van onze kant meermaals hebben gewezen op de fouten die hieraan ten grondslag liggen, ligt de problematiek rondom Engeland nu bij de provinciale politiek en op juridisch niveau. Er zijn verschillende gesprekken en hoorzittingen geweest.

Een onafhankelijke adviescommissie van provinciale Staten is het in haar advies volledig eens met het door de SBNE, reeds eerder genoemde, hoofdpunt; inventarisatie van waarschijnlijke cumulatieve effecten.

Desondanks heeft Provinciale Staten na 8 maanden nog geen uitspraak willen of kunnen doen.

De SBNE-Beekbergen erkent dat alle betrokkenen recht hebben op, en belang hebben bij een zorgvuldige maar zeker ook vlotte besluitvorming. Wet- en regelgeving probeert dat ook te borgen door eisen te stellen aan de doorlooptijden van procedures. Het vreemde verschijnsel doet zich nu voor dat de SBNE zich genoodzaakt heeft gezien bij de Raad van State (het hoogste rechtscollege) te bewerkstelligen dat de provincie de besluitvorming niet langer frustreert. De “Enkenstichting” tracht dus niet uitsluitend op inhoudelijke gronden haar gelijk te halen maar is nu in een positie beland waarbij ook nog eens de overheden gewezen moeten worden op, en gehouden aan hun eigen procedures en termijnen.

Zoals uit de letterlijk uitspraak blijkt is de Stichting daarbij volledig in het gelijk gesteld en wordt de provincie met een dwangsom opgedragen binnen twee weken (uiterlijk 13 augustus) uitsluitsel te geven.

Genoemde uitspraak is een enorme opsteker voor de SBNE-Beekbergen die daardoor eens temeer wordt gesterkt in haar overtuiging te vechten voor een goede zaak.
Voor de uitspraak zelf en voor meer informatie over alles wat te maken heeft met de procedures rondom Engeland zie elders op deze website..

Wouter Hiskemuller

(voorzitter)

Haast achter besluit Riant (Stentor – 4 augustus 2010)

Onderwerp: Landgoed Spelderholt, Natuurbeschermingswet, Provincie, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

BEEKBERGEN – De provincie moet haast maken met een besluit over het bezwaarschrift van omwonenden tegen de verplaatsing van Riant Equestrian Centre naar landgoed Spelderholt.
Dat besluit moet voor 13 augustus vallen, anders moet de provincie 100 euro per dag betalen aan de omwonenden, tot een maximum van 15.000 euro.

Dat heeft de Raad van State bepaald na een klacht van de omwonenden, die zich hebben verenigd in de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen en Lieren. SBNE wacht al sinds maart op een besluit van de provincie. Die had eerder al haar beslis-termijn met zes weken verlengd, maar ook daarna bleef het stil.

Het bezwaar van de SBNE werd ingediend tegen de natuurwetvergunning die de provincie vorig jaar september heeft verleend aan de firma Tergouw Holding voor de verplaatsing van het mencentrum naar landgoed Spelderholt en de bouw van 26 appartementen en elf villa’s op het terrein, dat grenst aan een gebied dat onder Natura 2000 valt.

SBNE verdedigde haar standpunt voor een onafhankelijke bezwarencommissie van de provincie. Die brengt een advies uit aan gedeputeerde staten, die voor 10 maart zijn standpunt over het advies moest formuleren. Op 21 april is dat college door de SBNE in gebreke gesteld, waarna het college evenmin met een antwoord kwam en de stichting naar de Raad van State stapte.

Een woordvoerder van de provincie zegt dat het college lang heeft moeten wachten op het advies van de bezwarencommissie. Dat kwam doordat bij de verhuizing provinciale spelregels en Nederlandse en Europese wetgeving een rol spelen. Bovendien valt het project onder de landelijke crisiswet. Daardoor kon GS niet voor de zomer een standpunt innemen. De provincie probeert nu op 17 augustus een besluit te nemen, vier dagen na afloop van de deadline.

Door Bert Felix

Lees hier de uitspraak van de Raad van State: 100730 UitsprkRvStnbwBezwaar