Onderhandelingen convenant hervat

Goed nieuws met betrekking tot de onderhandelingen over een convenant met Parc Spelderholt / Beter Wonen. Zoals elders op de website vermeld hadden de SBNE-onderhandelaars niets meer vernomen na het indienen van een concept. Ook op een herinnering kwam geen...

Convenant met Parc Spelderholt van de baan

Op initiatief van de SBNE is er de afgelopen maanden overleg met Parc Spelderholt, directeur a.i. Eppink en daarvoor met de heer Van Santen geweest. Bij deze gesprekken waren steeds ook aanwezig de heer De Man (Beter Wonen), de heer IJsseldijk (Esprit) en de heer Den...