Archief september, 2010

Onderhandelingen convenant hervat

Onderwerp: Plannenmakers| Geen reacties »

Goed nieuws met betrekking tot de onderhandelingen over een convenant met Parc Spelderholt / Beter Wonen. Zoals elders op de website vermeld hadden de SBNE-onderhandelaars niets meer vernomen na het indienen van een concept. Ook op een herinnering kwam geen geluid……
Gelukkig bleek één en ander terug te voeren op de hoge tijdsdruk bij één van de andere betrokken partijen. Welgemeende excuses daarvoor zijn vanzelfsprekend door de SBNE geaccepteerd.
Naar de mening van de voorzitter van het overleg zijn er geen onoverkomelijke meningsverschillen meer waardoor de definitieve tekst nu snel vorm kan krijgen en wellicht nog deze maand ondertekend zou kunnen worden. Eén van de punten die dan de ruimte gaan krijgen om definitief uitgewerkt te gaan worden is de impuls die woningbouwvereniging Beter Wonen aan uitbreiding van de Beekbergse sporthal zal gaan geven.

NIMBY onmisbaar

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Waarvan acte!

NIMBY

Convenant met Parc Spelderholt van de baan

Onderwerp: Landgoed Spelderholt| Geen reacties »

Op initiatief van de SBNE is er de afgelopen maanden overleg met Parc Spelderholt, directeur a.i. Eppink en daarvoor met de heer Van Santen geweest. Bij deze gesprekken waren steeds ook aanwezig de heer De Man (Beter Wonen), de heer IJsseldijk (Esprit) en de heer Den Besten (gemeente).
Dit met het oogmerk om buitengerechtelijk tot een oplossing te komen over wat ons verdeelt m.b.t. de bouwplannen van Parc Spelderholt/Beter Wonen. Dit heeft geleid tot een conceptconvenant waarop SBNE begin augustus heeft gereageerd. Op 18 augustus jl. zond SBNE  een herinnering en deed een datumvoorstel voor een vervolgbijeenkomst omdat SBNE toen nog ruimte zag voor en bereid was tot een compromis. Daarop mocht SBNE tot op heden wederom niets van Parc Spelderholt u vernemen, zelfs geen bevestiging van ontvangst.

Daaruit concludeert SBNE dat het overleg over genoemd onderwerp geacht moet worden te zijn gestaakt en dat partijen uit dien hoofde geen verplichtingen meer jegens elkaar hebben. SBNE vindt dit een onbehoorlijke gang van zaken.

Gedeputeerde Verdaas: natuurwetgeving te complex en nergens meer voor nodig

Onderwerp: Het Geldersch Landschap, Natuurbeschermingswet, Plannenmakers, Provincie, Publiciteit, Regelgeving| 1 Reactie »

Op maandagmorgen 30 augustus 2010 werd een kort interview uitgezonden op radio 1, KRO, Goedemorgen Nederland, met Mieke van Tergouw en Ko Verdaas. Het verhuisplan van manege Riant wordt een verbetering van de natuur genoemd. Slechts één persoon zou bezwaar hebben en daarvoor met wat vriendjes de natuurwetgeving misbruiken. Verdaas vindt dat de 40 jaar oude wetgeving veel te complex is en zijn tijd heeft gehad en bij dit plan zelfs een averechts effect heeft. Het verhuisplan zou tijdens het proces door ‘natuurwetgeving zijn ingehaald’.

Mieke en Verdaas in GoedeMorgenNederland30082010.