Archief oktober, 2010

Student Spelderholt snel onderdak (Stentor – 30-10-2010)

Onderwerp: Plannenmakers, Publiciteit| Geen reacties »

BEEKBERGEN – Woningstichting Beter Wonen uit Loenen wil nog voor de kerst beginnen met de bouw van een studentenhuisvesting op Landgoed Spelderholt.

In het gebouw komen 55 woonunits, een opleidingsruimte, enkele kantoren en een verblijfsruimte voor personeel. De bouw duurt ongeveer een jaar.

Met de bouw van de studentenhuisvesting is Beter Wonen de eerste van de vier woningcorporaties in Apeldoorn die speciaal voor studenten huisvesting bouwt. In Beekbergen gaat het bovendien om gehandicapte studenten, die een opleiding in de sectoren groen, horeca, zorg, techniek en administratie volgen bij Parc Spelderholt, de onderwijsinstelling voor gehandicapten die op een deel van het landgoed is gevestigd. 

Beter Wonen is een van de partijen die woensdag een convenant hebben ondertekend met SBNE, de stichting van omwonenden die zich inzet voor het behoud van de enken rond Spelderholt. Ook over de bouw van de studentenhuisvesting zijn in het convenant afspraken vastgelegd. Onderdeel van de ondertekening is het stopzetten van procedures, die SBNE bij de rechter en de Raad van State had aangespannen tegen de bouw van de studentenhuisvesting. Zo zal bouwbedrijf Nikkels uit Twello, die de studentenhuisvesting naar een ontwerp van I’M Architecten uit Deventer gaat bouwen, zich houden aan richtlijnen die negatieve gevolgen van de bouwwerkzaamheden op de naastgelegen natuur (die valt onder de zwaarbeschermde Natura 2000) voorkomen. Daarnaast is vastgelegd dat de tijdelijke huisvesting die momenteel in gebruik is binnen twee maanden na oplevering van de definitieve huisvesting zal worden ontmanteld. 

Met het nieuwe gebouw kan Parc Spelderholt alle studenten onderdak bieden. In totaal zullen dat er maximaal 75 zijn, zo heeft Parc Spelderholt met de ondertekening van het convenant vastgelegd. De onderwijsinstelling stelt dat haar deel van het landgoed onvoldoende ruimte biedt om meer studenten onderwijs te kunnen geven. 

In het convenant zijn ook afspraken gemaakt over aard en omvang van de activiteiten die Parc Spelderholt organiseert op het landgoed om inkomsten te verwerven, maar vooral ook oefensituaties te krijgen voor de opleiding van de gehandicapten. Zo mogen er jaarlijks maar maximaal vijf grootschalige activiteiten zijn met 200 tot maximaal 450 deelnemers. Bovendien belooft Parc Spelderholt in het convenant het aantal congressen en horeca-activiteiten terug te dringen, ten gunste van inkomsten uit het zorghotel.

Tekst Bert Felix

Eerste vredespijp op Spelderholt (Stentor 28-10-2010)

Onderwerp: Bewoners, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Plannenmakers, Publiciteit| Geen reacties »

Op Landgoed Spelderholt is gisteren het eerste vredesakkoord getekend tussen de natuurorganisatie stichting SBNE en een gebruiker van het landgoed. In de aanloop tot de ondertekening hadden de stichting en individuele omwonenden alvast de procedure gestaakt die zij bij de Raad van State hadden aangespannen. In die procedure ging het om de bouw van een woongebouw voor 55 gehandicapte studenten, die op Parc Spelderholt een opleiding volgen. Opdrachtgever van de bouw is woningstichting BeterWonen.
De omwonenden, sinds enkele jaren verenigd in de Stichting tot Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen en Lieren ( SBN) strijden al jaren tegen de toename van bedrijvigheid op het landgoed. Met het convenant komt er in elk geval tussen SBNE en Parc Spelderholt een vriendschappelijk einde aan die strijd, zo bleek gisteren uit de reacties van betrokkenen.
Volgens Wouter Hiskemuller is het nog te vroeg voor een tweede vredesakkoord, dat tussen SBNE en Riant Equestrian Centre zou kunnen worden gesloten, die op een ander deel van het landgoed een nieuwe manege wil bouwen voor 75 paarden, een appartementengebouw en elf villa’s. Daarvoor liggen de standpunten nog te ver uiteen, zei Hiskemuller.
Ondertekenaars van het convenant met Parc Spelderholt zijn naast SBNE ook Beter Wonen en de gemeente Apeldoorn. In het convenant staan concrete afspraken over de activiteiten die Parc Spelderholt op het terrein mag houden en de hinder in licht en geluid die dat met zich mee mag brengen. Ook komt er een commissie met vertegenwoordigers van SBNE, Beter Wonen en Parc Spelderholt die op de naleving van de afspraken en het beheer van het landgoed gaat toezien.
Alle partijen toonden zich gisteren verheugd over de afloop van de vaak verhitte discussies. Wethouder Rob Metz zei dat de gemeente in toenemende mate problemen tussen burgers onderling en tussen burgers en anderen moet oplossen, maar dat de afspraken van Spelderholt laten zien dat het ook anders kan.
Waarnemend directeur Jan Eppink van Parc Spelderholt zei buitengewoon blij te zijn met het convenant, waaraan volgens hem constructieve gesprekken vooraf waren gegaan. In het convenant staat onder meer dat de instelling niet verder mag groeien dan tot 75 studenten.
SBNE-voorzitter Hiskemuller noemde de ondertekening gisteren een buitengewoon positief moment. ,,Het is een goed signaal dat praten altijd een beter resultaat oplevert. We hebben vertrouwen in dit convenant’’.
Onderdeel van het convenant is ook de pauze van drie jaar die is afgesproken voor de bouw van een sporthal op Parc Spelderholt. Eerst zullen Parc Spelderholt en de gemeente hun uiterste best doen die voorziening in het dorp gebouwd te krijgen.

Door: Bert Felix

Bomen en insecten – lezing 24 november 2010

Onderwerp: Natuur- en milieugroeperingen| Geen reacties »

Woensdagavond 24 november 2010 is er vanaf 19.30 uur weer een ontmoetingsavond in de Goede Herderkerk aan de Asselsestraat 199.
De heer Leen Moraal, onderzoeker insecten bomen/bossen bij Alterra, Wageningen, zal een inleiding houden over bomen en insecten.

Op bomen leven heel veel soorten insecten, maar de ene boom is de andere niet. Op eik en populier leven honderden insectensoorten.

Hoe komt het dat op bomen, die van oorsprong niet in Nederland thuishoorden zoals plataan, paardenkastanje en acacia maar een handjevol insecten voorkomt?

Sommige insecten kunnen een plaag worden. Weet u hoeveel “geplaag” bomen kunnen verdragen voor ze dood gaan?

De eikenprocessierups zit inmiddels ook in Apeldoorn, terwijl we bang zijn dat ook de Aziatische essenprachtkever in Nederland zal opduiken. Een kever die in Amerika in een paar jaar  het afsterven van miljoenen bomen heeft veroorzaakt. Hoe gaat dit aflopen?
Kortom, insecten zijn wel klein in omvang maar ze zijn met heel veel. En hun invloed op ons dagelijks leven is groot. Maar hoe groot?

Een heleboel vragen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

De heer Moraal heeft daarop (bijna) alle antwoorden en kan u daarover alles vertellen. Kom dus woensdagavond 24 november a.s. naar de Goede Herderkerk.

De Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) is initiatiefnemer voor deze inleiding. Voordat  de inleiding over Bomen en insecten begint, zal een vertegenwoordiger van de SWMA  kort iets zeggen over haar doelstellingen en activiteiten.

Convenant met Parc Spelderholt ondertekend

Onderwerp: Gemeente, Plannenmakers| Geen reacties »

In het kasteeltje van Parc Spelderholt op woensdag 27 oktober 2010 ondertekenden voorzitter Wouter Hiskemuller en secretaris Jeannette Harleman van de SBNE, wethouder Rob Metz van de gemeente Apeldoorn, Prof. D.J(an) Eppink van Parc Spelderholt en Dick de Man van Beter Wonen een convenant. In het convenant staat onder meer dat partijen zich tot het uiterste zullen inspannen om de sporthal in Beekbergen geschikt te krijgen voor gebruik door de studenten van Parc Spelderholt. Dit om te vermijden dat een sporthal op het Spelderholt wordt gebouwd. Ook is vastgelegd dat partijen bij de uitvoering van de bouwwerkzaamheden en het gebruik van gebouwen en terreinen rekening zullen houden met de bijzondere ligging in en aan de rand van een kwetsbaar natuurgebied. Het terrein zelf zal duurzaam worden beheerd. Verder komt er een commissie ‘duurzaam natuurbeheer’ met een vertegenwoordiging van Parc Spelderholt en SBNE. Deze commissie zal plannen en bijzondere situaties met en op het terrein die invloed zouden kunnen hebben op de omgeving in een vroegtijdig stadium kunnen beoordelen. Dit met het oogmerk om hierover als goede buren afspraken te maken en om te voorkomen dat geschillen ontstaan.