Archief november, 2010

De Miabank – column door Jeroen Pol

Onderwerp: Geschiedenis, Landgoed Spelderholt| Geen reacties »

Jeroen Pol maakte een leuke column over de Miabank die ergens in het bos achter Spelderholt gestaan heeft of misschien nog wel staat.

Miabank

DSC_0375

Vlammend betoog verhuizing van manege naar Spelderholt (De Stentor, 27 november 2010)

Onderwerp: Bestemmingsplan, Gemeente, Plannenmakers, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

DEN HAAG – ,,Kunt u wat doen aan de volstrekt misplaatste beschuldigingen van de woordvoerder Stichting Behoud
Natuurwaarden Konijnenkamp, Engelanderenk en Spelderholt (SBNE),’’ vroeg de raadsman van de gemeente Apeldoorn en
projectontwikkelaar Tergouw Holding BV tijdens een spoedprocedure aan de rechter van de Raad van State.
De woordvoerder van SBNE had even daarvoor de raadsman beschuldigd van het geven van valse informatie over mest- en
ammoniakrechten van het voormalige pluimvee- instituut Spelderholt. De Raad van State behandelde gisteren het verzoek van
Tergouw om een eerdere schorsing van het bestemmingsplan SpelderholtRiant op te heffen. Als de Raad de blokkade opheft
kan Manege Riant verhuizen naar naar een locatie bij het voormalige pluimvee- instituut Spelderholt. Het plan maakt de bouw
van enkele villa’s, appartementengebouwen en een nieuwe manege mogelijk. De tijd dringt. De kwestie sleept al zes jaar. Bij
veel langer uitstel vreest de raadsman van Tergouw en Apeldoorn dat het project financieel door de bodem zakt.
In maart schorste de Raad van State het bestemmingsplan omdat er problemen waren met de natuurbeschermingswet (NBW)
en een klein, maar volgens SBNE bijzonder lapje droge heidegrond. De vestiging van de manege met ‘ammoniak uitstotende’
paarden zou een bedreiging voor de halve hectare heide zijn. Intussen heeft de provincie een NBW- vergunning verleend en
heeft Tergouw onderzoeken aangeleverd waaruit zou blijken dat het stukje droge heide, dat een ooit als tuin is ingezaaid, geen
last heeft van paarden van manege. SBNE deed evenwel een dringend beroep op de Raad van State om de blokkade in ieder
geval tot de behandeling van de bodemzaak begin 2011 in stand te laten. Onnodig vindt de raadsman van Tergouw. Volgens
hem kunnen de villa’s en woningen hoe dan ook gebouwd worden. Dat is ook snel nodig omdat anders het project fincieel door
de bodem zakt.
De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak.

Convenant tekst

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Voor geïnteresseerden is hier het convenant te downloaden als pdf.

Convenant Spelderholt

Protest tegen bouw woningen aan Engeland (Stentor – 11 november 2010)

Onderwerp: Bewoners, Gemeente, Partijen, Publiciteit| Geen reacties »

Den Haag – Bewoners van de buurtschap Engeland in Beekbergen en twee milieuorganisaties hebben de Raad van State gevraagd een streep te zetten door twee woningen die van de gemeente Apeldoorn gebouwd mogen worden aan het Engeland. “De stadsbestuurders begrijpen niets van het unieke sprengen- en bekenlandschap waarin wij wonen”, zie bewoonster A. Bijlsma gisteren bij de Raad van State in Den Haag. De twee grote woningen zouden totaal niet passen bij de bestaande huizen en ook niet bij het bijzondere weggetje. De gemeente stelt dat de omgeving juist sterk verbetert omdat de nieuwe woningen in de plaats komen van een oude kippenschuur en een voormalig winkeltje.
Uitspraak van de Raad van State volgt binnen zes weken.

SBNE en Parc Spelderholt bereiken overeenkomst (De Beekberger – 5 november 2010)

Onderwerp: Gemeente, Plannenmakers, Publiciteit| Geen reacties »

BEEKBERGEN – Al jaren voert de SBNE (Stichting behoud natuur enken) procedures tegen onder andere de bouw van de studentenhuisvesting op Parc Spelderholt. De afgelopen tijd zijn er een aantal bijeenkomsten tussen de SBNE en Parc Spelderholt
geweest waarvan woensdag 27 oktober een hoogtepunt werd bereikt. Zij hebben een convenant ondertekend waarin onder meer staat dat partijen bij de uitvoering van de bouwwerkzaamheden en het gebruik van gebouwen en terreinen rekening zullen houden met de bijzondere ligging in en aan de rand van een kwetsbaar natuurgebied. Het terrein zelf zal ook duurzaam worden beheerd.
Verder komt er een commissie ‘duurzaam natuurbeheer’ met een vertegenwoordiging van Parc Spelderholt en SBNE.
Deze commissie zal plannen en bijzondere situaties met en op het terrein die invloed zouden kunnen hebben op de omgeving
in een vroegtijdig stadium kunnen beoordelen. Dit met het oogmerk om hierover als goede buren afspraken te maken en om te voorkomen dat geschillen ontstaan. Ook zullen de partijen zich tot het uiterste inspannen om de sporthal in Beekbergen geschikt te krijgen voor gebruik door de studenten van Parc Spelderholt. Dit om te vermijden dat een sporthal op het Spelderholt wordt gebouwd.
Ook de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn heeft aangegeven akkoord te kunnen gaan met de inhoud van het convenant.
Na het ondertekenen van het convenant werden er korte toespraken gehouden waarin duidelijk werd dat er in goed overleg een moeizaam traject is afgelegd met als resultaat dit convenant naar tevredenheid van alle partijen. Hierdoor kan de bouw van de huisvesting voor gehandicapte studenten in december van start gaan.

Bron: De Beekberger, 5 november 2010
Tekst: Claudia Hutjes

Straten Spelderholt vernoemd naar kip (De Stentor – 8 november 2010)

Onderwerp: Gemeente, Publiciteit| Geen reacties »

De gemeente heeft enkele wegen op het vroegere pluimvee-instituut Spelderholt vernoemd naar kippenrassen.

Aan de wegen, die tot nu toe allemaal Spelderholt heten, staan voornamelijk oude kippenstallen. Die maken volgens plan plaats voor villa’s, een appartementengebouw en een nieuw paardencentrum voor Riant Equestrian Centre. De straten heten voortaan Barnevelder, Leghorn en Kraaikop.