Archief december, 2010

Enkenstichting vreest bomenkap Beekbergen

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Enkenstichting vreest bomenkap Beekbergen
door Bert Felix APELDOORN – De Stichting Behoud Natuurwaarden Enken in Beekbergen is verbolgen over de kapvergunning die de gemeente heeft verleend voor tachtig bomen op Land goed Spelderholt. Ook 8275 vierkante meter bosplantsoen mag verdwijnen. De bomen moeten wijken voor bouwplannen van Riant Equestrian Centre. SBNE wijst er op dat de Raad van State zich nog over de plannen moet buigen.

Volgens de gemeente echter is de kapvergunning onder strikte voorwaarden afgegeven.

De stichting is boos, omdat zij juist twee weken geleden bij de gemeente en bij Riant heeft aangegeven tot een minnelijke schikking te komen in haar strijd tegen de verhuizing van mencentrum Riant naar Landgoed Spelderholt en de bouw van 27 appartementen en negen villa’s op het landgoed. De verhuizing van het mencentrum zou onder meer schadelijk zijn voor een heideveldje met bijzondere droge heide.

SBNE vroeg daarom bij de Raad van State schorsing aan van het bestemmingsplan dat de verhuizing en de bouw van de woningen mogelijk moet maken. De Raad van State honoreerde dat verzoek en eiste nader onderzoek naar de ge volgen van de verhuizing op het heideveldje en de overige kwetsbare natuur. Vorige maand vroeg Riant op zijn beurt aan de Raad van State om de schorsing op te heffen, zodat het bedrijf samen met Esprit Plan ontwikkeling in elk geval verder kon gaan met de bouw van de woningen. Die vallen onder een rood-voor-rood-regeling, waarbij vroegere pluimveestallen en een vroegere nertsenfokkerij door Riant worden afgebroken. Voor de helft van de oppervlakte mag Riant vervolgens woningen bouwen. Met de bouw van de nieuwe manege zou Riant dan willen wachten.

De Raad van State houdt echter voet bij stuk, zo bleek op dinsdag 21 december. Het hoogste bestuursorgaan wil eerst het onderzoek afwachten en de kwestie uitzoeken en beoordelen. Riant en project ontwikkelaar Esprit moeten maar even geduld hebben, zo klonk het antwoord uit Den Haag.

SBNE is daardoor des te meer verbaasd over het verlenen van een kapvergunning door de gemeente en heeft de gemeente een brief op poten gestuurd, waarin onder meer met gerechtelijke stappen wordt gedreigd. De brief geldt ook als bezwaarschrift tegen de kapvergunning. SBNE is bang dat Riant en Esprit mogelijk op korte termijn al overgaan tot kap.

Bij Riant en Esprit was in verband met de feestdagen nog niemand bereikbaar om een toelichting te geven.

De Stentor 28/12/2010

Gemeente Apeldoorn trekt zich niets aan van uitspraak Raad van State en verleent kapvergunning

Onderwerp: Actie, Gemeente, Plannenmakers, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »
Het is echt te gek voor woorden. Op 21 december 2010 besluit de Raad van State het verzoek van Tergouw Holding om de schorsing van het bestemmingsplan Spelderholt-Riant op te heffen niet te honoreren. Ook alleen de bouw van villa’s en appartementen wordt niet toegestaan. (Zie bericht in de Stentor d.d. 23 december 2010) Op 22 december 2010 verleent de gemeente Apeldoorn Tergouw Holding een kapvergunning voor het bouwperceel van die villa’s en appartementen, 8275 m2 bosplantsoen en 80 loof-/ naaldhoutbomen mag men gaan vernietigen! Het gaat om terrein dat onderdeel is van dat geschorste bestemmingsplan. Hoe kan de gemeente hier vergunning voor verlenen? Dit is volledig van de gekke.
SBNE gaf twee weken geleden nog aan de gemeente aan bereid te zijn tot overleg om te komen tot een minnelijke schikking. De gemeente en Van Tergouw hebben hierop positief gereageerd. Daarmee wordt de verlening van de kapvergunning niet te begrijpen.
Het effect daarvan kan zijn dat er vandaag gekapt gaat worden door Tergouw, waarmee er onherstelbare schade aan dit gebied zal worden aangericht. Dit betekent dat de gemeente Apeldoorn zich blijkbaar niets aantrekt van uitspraken van de Raad van State, terwijl dezelfde gemeente ongetwijfeld van mening is dat ‘eigen rechter gedrag’ ontoelaatbaar is.
Wat te doen met een gemeente die niet alleen haar burgers niet serieus neemt, maar zelfs uitspraken van de Raad van State naast zich neerlegt?
SBNE zal naast de gebruikelijke juridische acties er in ieder geval voor zorgen dat er geen zaag het Spelderholtterrein opkomt.

Nog geen verplaatsing manege naar Spelderholt (De Stentor, 23 december 2010)

Onderwerp: Gemeente, Publiciteit, Regelgeving| 1 Reactie »

DEN HAAG – De Raad van State wil voorlopig niet meewerken aan een snelle verplaatsing van de Beekbergse Manege Riant naar Het Spelderholt.

In een voorlopige uitspraak heeft de Raad van State dinsdag vastgesteld dat er eerst nog meer onderzoek moet worden gedaan naar de milieueffecten op het nabijgelegen Natura 2000-gebied de Veluwe. De Raad stelt dat projectontwikkelaar Tergouw Holding BV meer onderzoek moet doen naar de effecten van de verzurende ammoniakuitstoot (paardenpis en -mest) op een nabijgelegen heideveldje en de bossen rondom het Spelderholt. Ook wil de Raad van State het plan niet in twee delen ophakken en al wel toestemming geven voor de bouw van villa’s en een appartementengebouw op het toekomstige manegeterrein.

De Raad stelt vast dat Tergouw en de gemeente Apeldoorn eerder hebben gesteld dat de verhuizing- van de manege en de bouwplannen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat die niet gesplitst kunnen worden. De Raad ziet niet in waarom dat nu wel zou kunnen. Tergouw en de gemeente zullen nu de bodemzaak moeten afwachten die in de eerste helft van 2011 is gepland. Pas dan zal de Raad definitief beoordelen of en onder welke voorwaarden de manege verplaatst kan worden en de woningen gebouwd. Tot die tijd blijft het bestemmingsplan “Spelderholt-Riant” geschorst.

De uitspraak is een opsteker voor de Stichting Behoud Natuurwaarden Konijnenkamp, Engelanderenk en Spelderholt (SBNE). Door de uitspraak is de verplaatsing van de Beekbergse Manege Riant naar een locatie bij het voormalige pluimvee-instituut in Het Spelderholt en de bouw van woningen voorlopig niet mogelijk. De uitspraak is een domper voor Tergouw en Apeldoorn. Eerder zei de raadsman van Tergouw dat het project financieel door de bodem zakt als de Raad het bestemmingsplan niet vrij geeft.

Manege Riant is al zes jaar bezig het paardenbedrijf te verplaatsen van de Bruggelerweg naar het perceel op het terrein van het voormalige pluimvee-instituut van het ministerie van LNV. De gemeente Apeldoorn is voor de verplaatsing, die tegelijk de bouw van villa’s en van woningen op het huidige manegeterrein mogelijk maakt. De in de Stichting Behoud Natuurwaarden Konijnenkamp, Engelanderenk en Spelderholt verzamelde omwonenden zijn fel tegen. Zij vinden dat een manege en woningen de natuur ter plaatse onaanvaardbaar zullen aantasten.

Bestemmingsplan Spelderholt-Riant blijft geschorst

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Plannenmakers hebben de Raad van State gevraagd de schorsing van het bestemmingsplan Spelderholt-Riant op te heffen. Dit omdat de provincie in augustus toch een vergunning voor de natuurbeschermingswet had verstrekt. Dit verzoek is blijkens een uitspraak van 21 december 2010 niet gehonoreerd. Een voor de SBNE opgesteld ecologisch adviesrapport staat nog steeds de bouw van de manege op het Spelderholt in de weg.
Ook mag niet worden begonnen met de bouw van villa’s en appartementen, omdat de voorzitter van de Raad van State net als de SBNE van mening is dat dit onverbrekelijk samenhangt met de bouw van de manege. Dit betekent dat de bouw zal moeten wachten tot de uitspraak in de hoofdzaak. Daarvoor is door de Raad van State inmiddels een onderzoek gestart met inschakeling van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak. Uitspraak mag niet eerder dan medio 2011 worden verwacht.
Vorige week heeft plannenmaker positief gereageerd op een voorstel van de SBNE om te proberen buiten de rechter om tot overeenstemming te komen over bouwplannen. Overleg hierover zal begin 2011 starten.

Bouw studentenhuis Parc Spelderholt van start (Beekberger, dec. 2010)

Onderwerp: Landgoed Spelderholt, Publiciteit| Geen reacties »

BEEKBERGEN – Wethouder Rob Metz en de twee studenten, Judith Wassenaar en Mark Vrij, hebben maandag de officiële
openingshandeling verricht voor de bouw van het studentenhuis op Parc Spelderholt. Rob Metz bestuurde
een graafmachine waarmee hij het ‘eerste’ gat groef. In een betrekkelijk korte tijd zijn de bouwplannen van de
studentenhuisvesting voor jongeren met een functiebeperking op deze locatie gerealiseerd.
Samen met de SBNE, de buurtvereniging, is een heel traject doorlopen. Na het ondertekenen van het convenant kon men met de voorbereidingen van de bouw in dit kwetsbare natuurgebied starten.  Wouter van Zanten, de voormalige directeur van Parc Spelderholt, heeft samen met Dick de Man, directeur van de woonstichting Beter wonen, de bouwplannen van de studentenhuisvesting ontwikkeld. Architect, Martin Kleineschaars van I’M architecten uit Deventer heeft het gebouw ontworpen. Het is een aparte bouwvorm met een ingetogen buitenkant en van binnen veel kleur en een pleintje, het geheel sluit aan bij de omgeving. De studenten kunnen er zelfstandig wonen en krijgen een gezamenlijke ruimte. Het is multifunctioneel, de studenten kunnen er wonen, leren en werkervaring opdoen. Het is inhoudelijk een uniek concept die de studenten alle kwaliteit kan bieden.Voor de studenten was het een bijzondere gebeurtenis, zij worden de toekomstige bewoners van dit mooie project wat eind volgend jaar zal worden opgeleverd.


Rob Metz, Judith Wassenaar en Mark Vrij openen de bouw. Foto: Claudia Hutjes

Onstuimige groei Parc Spelderholt (Stentor 14 december 2010)

Onderwerp: Landgoed Spelderholt, Publiciteit| Geen reacties »

STUDENTEN Jongeren met verstandelijke handicap leren een redelijk zelfstandig bestaan op te bouwen

De instelling aan de rand van het Beekbergense bos trekt steeds meer verstandelijk gehandicapte studenten. Elders in het land zou men wel willen dat Parc Spelderholt meer vestigingen opent. Maar de directie houdt voorlopig de boot af.

door Arnold Zweers BEEKBERGEN –Parc Spelderholt, opleidingscentrum voor verstandelijk gehandicapten, groeit als kool. Het is het enige in zijn soort in Nederland.
Van elders in het land komen verzoeken om in Amsterdam of Utrecht ook zo’n voorziening op te richten. ,,Maar daar beginnen we voorlopig niet aan,’’ zeggen Annette Fritschy, de nieuwe directeur, en haar adjunct John Aalbers. Ze vinden dat ze eerst zelf alles goed voor elkaar moeten hebben, en de instelling tot in alle details moeten professionaliseren.
,,We gaan geen soort projectontwikkelaar worden; we hebben wat dat betreft geleerd van anderen,’’ zegt de laatste veelbetekenend.
Gisteren werd officieel het startsein gegeven voor de bouw van een compleet nieuwe studentenhuisvesting op het terrein in het Beekbergense bos. Er komt naast het Parc Huis ( het hotel waar studenten werken) een gebouw in twee lagen te staan waar straks 55 studenten wonen. In het gebouw komen zes woningen met elk negen of tien studenten die een eigen zit/slaapkamer hebben. Die accommodatie komt bovenop twee andere woongebouwen ( het Koetshuis, 14 kamers, en Het Leerhuis, 6 kamers) die blijven. Twee andere woonaccommodaties verdwijnen (Het Vogelhuis, 10 kamers, en Het Boshuis, 19 kamers). De totale capaciteit bedraagt straks, over een jaar als de nieuwbouw klaar is, 75.

Het gebouw, een ontwerp van architect Martin Kleineschaars, in opdracht van corporatie Sprengeland/ Wonen (voorheen BeterWonen) te realiseren door aannemer Nikkels, krijgt een poort die leidt naar een binnenplein. Wethouder Rob Metz die het officiële startsein voor de bouw gaf, zei dat het nog ingewikkeld was te bouwen aan de rand van de Veluwse natuur. ,,Maar we hebben draagvlak kunnen creëren door met omwonenden een convenant te sluiten. Een voorbeeld voor ontwikkelingen elders in Apeldoorn.’’ Dick de Man, directeur van Sprengenland/ Wonenvond het van groot belang voor de financiële haalbaarheid van het project dat de fiscus had toegestaan dat de studenten – allemaal afhankelijk van een wajong-uitkering – individuele huurtoeslag krijgen.

In Parc Spelderholt ( het vroegere pluimvee- instituut) wonen, werken en studeren verstandelijk gehandicapte jongeren. Ze kunnen er, voornamelijk door het volgen van veel praktische lessen, zich bekwamen in horeca, tuinieren, dienstverlening en administratie, en op die manier een redelijk zelfstandig bestaan proberen op te bouwen.

Akkoord over bouw Engeland in Beekbergen (Stentor, 9 december 2010)

Onderwerp: Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

DEN HAAG – De Raad van State ging gisteren akkoord met de bouw van twee woningen aan de Engeland in Beekbergen. Tegen de plannen bestaat veel verzet van bewoners in de omgeving en milieuorganisaties. De woningen komen op korte afstand van de Beekbergse Beek die is aangewezen als ecologische verbindingszone. Maar volgens de Raad van State heeft de gemeente Apeldoorn er voldoende rekening mee gehouden dat de beek niet wordt aangetast en gaat de omgeving er zelfs op vooruit. De huizen komen in de plaats van een vervallen kippenschuur en winkeltje.

Lees hier de volledige uitspraak: Uitspraak Raad van State 8 december 2010

Ingezonden: Stentor 30 november 2010

Onderwerp: Natuurbeschermingswet, Publiciteit, Regelgeving| 1 Reactie »

Spelderholt

De Raad van State heeft een bestemmingsplan, dat de verhuizing van manege Riant mogelijk maakt, op 4 maart van dit jaar geschorst.
Dit met het argument dat er geen ‘Natuurvergunning’ zou komen.
Dit heeft de provincie zelf aan de Raad van State zeer goed gemotiveerd en gedocumenteerd laten weten.
Ook de commissie van deskundigen, die adviseert bij bezwaar schriften, was tegenstander. Toch gaf de provincie op 27 augustus een vergunning. Daarvan liet gede puteerde Verdaas op 30 augustus op Radio 1 horen dat deze in strijd met de wet was ( letterlijk: ,,We zijn ingehaald door natuurwetge ving”). Het was volgens hem ech ter zo’n mooi project.
Deze vergunning is volgens de SBNE gebaseerd op verkeerde informatie die door de gemachtigde van de SBNE op de hoorzitting ‘vals’ is genoemd. Deze informa tie, het advies van de bezwaar schriftencommissie en de uitlatingen van de gedeputeerde konden tot geen andere conclusie leiden dan dat de informatie opzettelijk verkeerd (vals) was. Dit is gemotiveerd met een beroepschrift tegen deze vergunning door de SBNE aangevoerd.
Dit moet volgens de SBNE tot vernietiging van de ‘Natuurvergunning’ leiden, waarmee er een situatie zou zijn die exact gelijk is aan toen de Raad van State het bestem mingsplan schorste.
Omdat ook werd gevraagd de schorsing alleen voor de woning bouw op te heffen is door de SB NE nog aangevoerd dat de bouw plannen op het Spelderholt niet al leen ‘een stukje hei van een halve hectare’ aantast, maar dat een land schappelijk zeer waardevolle en door de gemeente zelf bescherm de enk en andere natuur wordt op geofferd aan nieuwbouw en zelfs hoogbouw. De uitstraling van dat laatste (verkeer, gebouwen, licht) betreft een heel gebied. Daarmee heeft SBNE weer geprobeerd een overheid tot de orde te roepen, die vastbesloten is steeds opnieuw stukjes van de Veluwe af te knabbelen ten behoeve van opportunistische groeiplannen.”

secretariaat SBNE

Beekbergen