Archief maart, 2011

Geschiedenis van Beekbergen in Museumcafé

Onderwerp: Algemeen, Geschiedenis| Geen reacties »

HISTORISCH CAFÉ VAN 1 APRIL 2011

Uitgaansleven in Apeldoorn in de 19e en 20e eeuw

De Atlas van Apeldoorn: Beekbergen

Op vrijdag 1 april 2011 van 17-19 uur vindt in het museumcafé van CODA weer een Historisch Café plaats. Dit keer besteden we aandacht aan het uitgaansleven in Apeldoorn in de 19e en 20e eeuw en aan de geschiedenis van het dorp Beekbergen.

Aan de Apeldoornse Nieuwstraat zijn de bouwwerkzaamheden voor een eigentijds filmtheater in volle gang. Met de sloop en nieuwbouw van Tivoli breekt een nieuwe fase aan in het Apeldoornse culturele leven. Kunsthistoricus Han Tetterode Ravenstein vertelt in het Historisch Café over de veranderingen die in de 19e en 20e eeuw optraden in het Apeldoornse culturele klimaat. Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw groeide de bevolking door een sterke instroom van buitenaf. Apeldoorn verstedelijkte en de culturele belangstelling bij de Apeldoorners nam toe. Het uitgaansleven ontwikkelde zich ruwweg van volksvermaak buiten op kermissen en jaarmarkten naar podiumkunsten en film in het tegenwoordige theater. We zullen zien dat de toenmalige Sociëteit Park Tivoli, opgericht in 1869, een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van het Apeldoornse uitgaansleven.

Vanaf 15 mei 2011 besteedt CODA speciale aandacht aan de fraaie dorpen Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen. Margot Jongedijk, conservator van CODA, vertelt in het Historisch Café over de voorbereidingen voor deze editie van de ‘Atlas van Apeldoorn’. Net als in voorgaande edities kent deze Atlas enkele vaste ingrediënten: de panelenroute langs historisch interessante plekken in Beekbergen, een expositie en een aantal videoportretten van markante dorpsbewoners. Tijdens het Historisch Café maak u alvast kennis met Freule Hartsen, Anne Frank, Gradus ten Pas, Jochem Brouwer, jonkheer L.F. Teixeira de Mattos, Marten Orges, W.A. van de Walle en vele anderen.

Zoals gewoonlijk hoort u in het café ook de laatste ‘historische nieuwtjes’. U kunt er ook zelf uw nieuwsberichten kwijt. En natuurlijk is er alle gelegenheid om een hapje en drankje te nuttigen en om elkaar te ontmoeten.

Het Historisch Café wordt van 17.00 tot 19.00 gehouden bij CODA, Vosselmanstraat 299 in Apeldoorn. Het café is gratis toegankelijk.

Natuurlijk ontbreekt in het Historisch Café de muzikale noot niet.

Het Historisch Café is een initiatief van het Erfgoedplatform Apeldoorn.

Annette Fritschy: “Onze studenten verdienen volwaardige werkplek”

Onderwerp: Publiciteit| Geen reacties »

BEEKBERGEN – Annette Fritschy is nu drie maanden directeur van Parc Spelderholt en uit alles blijkt dat ze het in haar nieuwe functie bijzonder goed naar haar zin heeft. Voor die tijd was ze regiodirecteur in de zorg in Doetinchem en desgevraagd vindt ze haar werkzaamheden daar niet zo veel verschillen van die op Parc Spelderholt. “ Het zijn in beide gevallen mensen die zorg nodig hebben, mensen met hun beperkingen maar dat is een relatief begrip. Ieder mens heeft sterke en zwakke punten en daardoor heeft de één wat meer hulp nodig dan de ander.” Zij voelde zich meteen thuis in het team na een hartelijke ontvangst door de studenten, de docenten, de vrijwilligers en de mensen in de Raad van Toezicht. “Er zijn heel veel jonge mensen hier en dat teamwork wil ik graag verder helpen uitbouwen.”

Jonge mensen
Het verschil zit hem in de leeftijd. Op Parc Spelderholt wordt gewerkt met jonge mensen die een goed toekomstperspectief moeten krijgen. Na twee jaar gaat de helft van de studenten weg met een MBO 1-diploma van het Deltion-college in Zwolle. De anderen hebben dan een certificaat van Parc Spelderholt in hun bezit. Alle studenten volgen die tweejarige opleiding waarin vakopleiding en sociale ontwikkeling hand in hand gaan. Ze verblijven gedurende die tijd op Spelderholt en wonen daar in woongroepen. Ze leren elkaars beperkingen te respecteren doordat ze tijdens de praktijklessen samen moeten werken en doordat ze met elkaar leven. In het begeleidingsplan van iedere individuele student wordt bekeken hoe hij/zij reageert op het leven in de woongroep.
Aan de hand van die beoordeling wordt een advies uitgebracht wat betreft de studiekeuze.
De werkzaamheden in de Horeca vinden de studenten helemaal top. Vooral de diversiteit in het werk is heel aantrekkelijk. Je werkt in de keuken maar de volgende dag bedien je de gasten in het Zorghotel of bruiloftsgasten. Verdere mogelijkheden zijn werken in de zorg of in de tuin. Er is een goede relatie met de Gelre ziekenhuizen opgebouwd. Patiënten die nazorg behoeven en thuis niet terecht kunnen gaan dan naar het Zorg hotel waar ze naar volle tevredenheid opgevangen worden. De studenten die in het hotel stage lopen dragen op deze wijze bij aan
een gezonde financiële toestand van Spelderholt.

Belangrijke contacten
Om goed te kunnen functioneren is Parc Spelderholt bezig om haar contacten met de maatschappij te intensiveren. Zo zorgen bijvoorbeeld Achmea en Randerode voor de broodnodige stageplekken waar de studenten nuttig bezig zijn. Ook in het bedrijfsleven slaan de externe stages goed aan. Fritchy: “ Er moet wel in deze mensen geïnvesteerd worden maar ze voegen ook wat toe aan het bedrijf. We willen graag een expertisecentrum worden op het gebied van de opleiding van mensen met een functiebeperking voor een plaats in de maatschappij.
Wat onze directe omgeving betreft hebben we goede contacten met de SBNE. We willen het park op den duur autovrij
maken. Voor de gasten maakt dat het verblijf aantrekkelijker en wij dragen bij aan het milieubehoud. We gaan bewust
kijken naar wat kan en naar wat we moeten vermijden. We willen zo ook een bijdrage leveren aan Natura 2000.”

Studentenopleiding 2013 volgeboekt
Hoe gewild deze opleiding is blijkt uit het feit dat het jaar 2013 al is volgeboekt. De studenten komen uit alle windstreken om zich voor te bereiden op een volwaardige plaats in de maatschappij. Ze worden weerbaarder gemaakt tijdens hun tweejarig verblijf zodat ze het leven buiten de veilige omgeving van het park beter aankunnen.Veel studenten komen via scholen voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen naar Beekbergen. Er worden
kampen georganiseerd op Spelderholt om toekomstige studenten te laten kennis maken met het park. Aan het begin
van de opleiding draaien de studenten een kennismakingsprogramma waarin wordt bekeken wat zij aan begeleiding
nodig hebben. Na het verlaten van Spelderholt wordt de student door een re-integratie bureau begeleidt, de zogenaamde warme overdracht. Er gaat dus een dossier mee naar de toekomstige woonplaats, de student voelt dus nog een tijdje de zachte van Parc Spelderholt in de rug en wordt naar een volwaardige werkplek begeleid.

Kabinetsplannen
In hoeverre de besparingen op het Persoonsgebonden Budget en de Wajong de plannen van Parc Spelderholt gaan hinderen is nu nog onvoldoende bekend. Fritchy: “ We hebben gelukkig meerdere instanties die ons steunen en verder zullen we zelf zakelijk moeten handelen. Het Zorghotel moet nog beter gaan lopen, er moeten meer gasten komen. Verder bekijken we waar kosten gedrukt kunnen worden. Deze mensen verdienen een goed perspectief. Iedereen moet zich in Nederland kunnen ontwikkelen. Dat is de uitdaging waarvoor we staan in deze tijd.”

Dit interview door Henk van Doorn is op initiatief van dorpsraad Beekbergen-Lieren, gepubliceerd in De Beekberger, 4 maart 2011.

Sloop begint

Onderwerp: Landgoed Spelderholt, Plannenmakers| Geen reacties »

Er wordt binnenkort begonnen met de sloop/asbestsanerering van de gebouwen (voormalige pluimveestallen) O1, O2 en E3.

De sloop staat gepland voor de periode van 4 maart t/m 8 april 2011