Nederland ziet natuurwet niet zitten

Natuurmonumenten, 18 november 2011   Een overweldigende meerderheid van het Nederlandse publiek verwerpt de plannen van staatssecretaris Henk Bleker voor een Wet natuur. Dit blijkt uit de publieksenquête die Natuurmonumenten op 9 november lanceerde.   In vier kranten...

Gemeente antwoordt op vragen Partij voor de Dieren

1. Gesuggereerd wordt dat de bouwvergunningen 5 dagen na de vernietiging van het bestemmingsplan verleend zijn. In werkelijkheid heeft het college op 20 september 2011 besloten, dit middels het nemen van een projectbesluit , medewerking te verlenen aan de onderhavige...

Case Spelderholt-Riant in 5 minuten

Case Spelderholt-Riant in 5 minuten   Het Geldersch Landschap (verder: HGL) heeft manege Riant doen besluiten te verhuizen naar het 800 meter verderop gelegen landgoed Spelderholt. Door met de verhuizing samenhangende ontwikkelingen, zoals grondruil, zou HGL...