Archief januari, 2012

SBNE bestrijdt aanwijzing Spelderholt voor woningbouw

Onderwerp: Algemeen, Bewoners, Landgoed Spelderholt, Partijen, Provincie, Regelgeving| Geen reacties »

Op maandag 12 maart a.s. is bij de rechtbank Arnhem vanaf 09:45 uur de mondelinge behandeling van een beroep van de SBNE tegen het ‘zoekzonebesluit wonen’, een uitwerking van december 2006 van het provinciale streekplan. De zaak wordt door een meervoudige kamer behandeld.
Het college van gedeputeerde staten van Gelderland heeft in de uitwerking van het streekplan een besluit verstopt, waardoor ruime woningbouw op het Spelderholt mogelijk werd zonder dat belanghebbenden hiertegen bezwaar konden maken. Het verstoppen van een dergelijk besluit in een streekplan kan niet en mag niet. Daar komt bij dat het besluit in strijd is met de in de streekplanuitwerking opgenomen uitgangspunten. Het meest zijn we getroffen door een kaart die zou horen bij het besluit van december 2006, waarop ook een deel van het Spelderholt voor woningbouw is bestemd, dat pas jaren na het besluit door manege Riant verworven is. Iets wat lijkt op kaartvervalsing. Ook hier rekent de SBNE op vernietiging door de rechters.

Ergernis groeit over Blekers ‘leugentjes’ (Stentor, 26 jan. 2012)

Onderwerp: Publiciteit| Geen reacties »

Ergernis groeit over Blekers ‘leugentjes’

door Frits Bloemendaal

en Annemieke Kooper DEN HAAG – In de Tweede Kamer groeit de ergernis over staatssecre­taris Henk Bleker van landbouw en natuur. Vooral de oppositie klaagt dat Bleker te veel kleine leu­gentjes vertelt en de Kamer te wei­nig of te laat informeert.

Het moment dat Bleker het ver­trouwen verliest komt dichterbij, waarschuwen D66 en GroenLinks. „ Het stapelt zich op”, zegt Stientje van Veldhoven (D66). „ Hij staat nu op een keerpunt. Blufpoker houd je niet eeuwig vol”, stelt Lies­beth van Tongeren (GroenLinks).

„We zijn het vertrouwen bijna kwijt”, zegt Lutz Jacobi (PvdA). Bij coalitiepartij VVD groeit de zorg over het optreden van Bleker. „ Als dit zo doorgaat wordt het een kabi­netskwestie”, zegt een bron.

Bleker zorgde deze week voor nieu­we ergernis met een brief over de Hedwigepolder in Zeeland. Daarin voerde hij twee Duitse deskundi­gen op die zijn bewering dat zijn alternatief voor ontpoldering even goed is voor de natuur, zouden steunen. De deskundigen zeiden echter tegen Vrij Nederland dat Bleker hun conclusies verdraait.

Zij zouden alleen een algemene uitspraak hebben gedaan over het wetenschappelijke gehalte van het rapport, en niet over de vraag of het alternatief vergelijkbaar was met ontpoldering van de Hedwige­polder.

Bovendien voerde Bleker de deskundigen op als ‘ professo­ren’, terwijl ze die titel helemaal niet hebben. De Kamer eiste giste­ren dat de staatssecretaris in een brief opheldering verschaft.

Wat de oppositie vooral ergert is dat Bleker ‘ met zijn uitspraken steeds op het randje van de waar­heid balanceert’, ‘selectief winkelt’ in rapporten en adviezen en ‘crea­tief’ conclusies trekt. Van Tonge­ren: „ Hij legt zaken handig uit, wekt suggesties maar als je naar zijn tekst kijkt, staat het er steeds net iets anders. Daardoor is hij nog niet te pakken op een formele fout.” Henk van Gerven (SP): „ Noem het politieke slimheid af­komstig uit zijn trukendoos. Maar het is bizar dat hij dat doet. Het zou hem sieren als hij eens eerlijk was.” En Esther Ouwehand ( Partij voor de Dieren) noemt Bleker ‘een sjacheraar die vertelt wat hem uit­komt’.

Bovendien speelt nog dat hij ervan wordt beschuldigd dat hij in zijn tijd als gedeputeerde van Gronin­gen vriendjespolitiek heeft bedre­ven door boeren aan miljoenen eu­ro’s subsidie te helpen. PvdA-ka­merlid Jacobi ziet een overeen­komst met oud- staatssecretaris Ro­bin Linschoten ( VVD), die in 1996 moest aftreden omdat hij net iets te veel onwaarheden had verteld.

Hij werd destijds ‘Robin de Leuge­naar’ en ‘ Robin de Ritselaar’ ge­noemd.

Bron: Stentor, 26 jan. 2012

Zeldzame zandhagedis op Konijnenkamp gevonden

Onderwerp: Algemeen, Natuurbeschermingswet, Rode lijst en andere dieren| Geen reacties »

zandhagedisDeze hagedis is zaterdag 21 januari 2012 onder slechte weersomstandigheden nabij de Konijnenkamp gevonden. Inmiddels staat vast (Faunaconsult) dat het een zeldzame zandhagedis betreft. Het is een vrouwtje en ze moet veel te vroeg uit haar winterslaap zijn gekomen.

Nieuwe lobby voor AGOVV-stadion in bos (Stentor, 20 januari 2012)

Onderwerp: Algemeen, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

AGOVV ontvouwde in 2007 een plan voor een stadion in combinatie met een ‘themapark’ voor gaming en virtual reality. Daartegen ontstond verzet, gezien de beoogde locatie: het ‘ bosje van Goudkuil’. artist impression Archief

APELDOORN – De lobby voor de bouw van een voetbalstadion in het ‘bosje van Goudkuil’ aan de Europaweg is opnieuw op gang gekomen.

AGOVV heeft een plek gekregen in de ‘Klachtenbundel Natura 2000’. Staatssecretaris Henk Bleker heeft deze door de VVD ingediende serie ‘voorbeelden van knellende wet- en regelgeving’ op dit moment in onderzoek.

De Tweede Kamerfractie van de VVD diende de klachtenbundel vorige maand in bij Bleker om de stelling te onderbouwen dat ‘ondernemers, burgers en organisaties schoon genoeg hebben van de strenge regels en lange en onzekere procedures die Natura 2000 met zich meebrengt’. De Europese regels voor natuurbescherming werken verlammend, vindt de partij. Volgens de VVD is de balans tussen economie en ecologie zoek.

AGOVV wordt in de bundel als eerste voorbeeld aangehaald: ‘een voetbalclub die geen vergunning krijgt voor het bouwen van een nieuw stadion, terwijl onderzoeken naar natuurwaarden geen enkele belemmering laten zien’. 

Het is niet voor het eerst dat er in de Tweede Kamer interesse is voor het bosje, dat tegenover de Ugchelsegrensweg ligt. Eerder gebeurde dat in 2007. Nadat een nieuw AGOVV-stadion aan de Europaweg in de buurt van Kwantum niet haalbaar was gebleken, was het Goudkuil-bosje volgens de club een goed alternatief. Vanuit de wijk Orden kwam echter een tegenbeweging op gang. ‘Respecteer Natura 2000’, eisten wijkbewoners die zich hadden verenigd in ‘het Ordens massief’. Kamerleden van Groen Links vroegen minister Cramer vervolgens te verbieden dat er binnen het natuurbeschermingsgebied gebouwd zou gaan worden.

Uiteindelijk ging er een streep door het plan. De gemeente constateerde dat de natuurbeschermingswetgeving een stadion in het bosje niet toeliet. Alleen als er geen reëel alternatief zou zijn en vast zou staan dat er een groot maatschappelijk belang mee is gediend, zou de plek een optie zijn, zo was de uitleg.

Volgens Thijs van Son, woordvoerder van de staatssecretaris, is inhoudelijke behandeling van de klachtenbundel nog niet direct te verwachten. Eerst wordt volgende week gesproken over de planmatige aanpak van stikstof. Pas daarna volgt de aanwijzing van Natura 2000-gebieden, zegt hij.

Auteur: door Gep Leeflang
Stentor vrijdag 20 januari 2012

vlugschrift VVD-er Helma Lodders over Natura 2000

Onderwerp: Algemeen, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Natuurbeschermingswet, Publiciteit, Regelgeving| 2 Reacties »

VVD 2e Kamer lid Helma Lodders heeft een klachtenbundel met voorbeelden van knellende Natura 2000 wet- en regelgeving aan staatssecretaris Bleker aangeboden. De casus Spelderholt wordt als volgt geschetst:

“8 jaar procederen voor een verhuizing

In gemeente Beekbergen is een ondernemer al 8 jaar bezig om een manege te verhuizen. De plannen zijn gereed en de grond voor de verhuizing is al aangekocht, maar het wordt tegengehouden door de gemeente. De manege mag niet verhuizen omdat de 70 paarden mogelijk schadelijk zijn voor een heideveldje op circa 500 meter afstand vanwege ammoniakuitstoot. Langs het heideveldje van 1000 m2 liggen nu al ruiter ruiterpaden en de heide floreert er nog steeds. De ondernemer zit al ruim 8 jaar in onzekerheid. De Raad van State heeft inmiddels aangegeven meer tijd nodig te hebben om het bezwaar van de manegehouder te kunnen beoordelen.”

Een link naar de bundel is te vinden op: http://helmalodders.vvd.nl/actueel_16161/42007/

5.000 bezoekers in 2011

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

De website van SBNE Beekbergen werd in 2011 volop bezocht, maar liefst 5.000 unieke bezoekers bekeken de site, zij bekeken 9.331 pagina’s.
In 2010 bekeken 4.280 unieke bezoekers 8.305 pagina’s, in 2009 waren het 3.582 unieke bezoekers en 7.040 pagina’s. Het eerste jaar, 2008, was het nog hoger: 6.674 unieke bezoekers en 17.103 pagina’s. In de vier jaar dat de website bestaat, zit er al met al een stijgende lijn in het aantal bezoekers en het aantal bezochte pagina’s.
Het doet ons deugd ook op deze manier te ervaren dat men veel belangstelling en sympathie voor onze strijd blijft houden.

Natuur in en om Apeldoorn – lezing 1 februari

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Woensdagavond 1 februari 2012 is er weer een ontmoetingsavond in de Goede Herderkerk, Asselsestraat.

Vanaf 19.30 staat de koffie klaar, om 20.00 uur begint de presentatie.

De presentatie wordt verzorgd door mevr. Tineke Velthorst(*)

Onderwerp:

Natuur in en om Apeldoorn.

Als je door Apeldoorn rijdt of wandelt zie je veel groen. Fraaie parken, soms een restant bosgebied, sprengen die zijn opgeknapt, mooie bomen langs de straat. En mooie tuinen.

Misschien vraagt u zich weleens af:

–            Hoe gaat de gemeente om met het openbare groen? Zit daar een lange termijn visie achter?

Tijdens de presentatie “Natuur in en om Apeldoorn” zal geschetst worden wat het Apeldoornse natuurbeleid in en om de stad inhoudt. Zo wordt uitgelegd wat de Groene Mal is en welke (groen)structuren en ontwikkelingen er in stad, dorp en buitengebied zijn.

–            Kun je dat gemeentelijke en particuliere groen eigenlijk wel natuur noemen????

In een interactief deel van de avond wordt gefilosofeerd over de waarde van natuur en over verschillende visies van de mens op natuur. Wat is natuur in de stad precies? Waar is het te vinden en hoe (on)zichtbaar is het? Tot slot worden handvatten gegeven om in de directe leefomgeving iets nuttigs te doen voor de flora en fauna; natuur in de straat of natuur in eigen tuin. Hierbij zal onder andere aandacht geschonken worden aan het boek ‘Natuur in de Straat’ van Jaap Dirkmaat.

Vanavond krijgt u antwoord op deze vragen!

De Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) is initiatiefnemer voor deze presentatie.

 

(*) mevr. Tineke Velthorst is adviseur ecologie bij de Afd. Beleid en Programma’s gemeente Apeldoorn. Verder werkt zij als projectleider/ecoloog bij de Stichting Staring Advies.

 

 

Verdeeldheid over natuurbelangen versus economische belangen

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »
‘We’ zijn erg verdeeld over de natuur versus economie:
Figuur 3.3
Stelling ‘Als natuurbelangen botsen met economische belangen dan wordt in Nederland te vaak voorrang gegeven aan de natuur’, bevolking van 18+, 2011/4 (in procenten)
Verdeeldheid over natuurbelangen versus economische belangen
Figuur 3.3 laat zien dat de meningen sterk verdeeld zijn over de vraag of economische belangen moeten prevaleren boven natuurbelangen of vice versa en er is ook een grote groep die het niet weet. We zagen al dat mensen vinden dat we bij de inrichting van Nederland aan toekomstige generaties moeten denken.
  • Onder potentiële stemmers op cda, d66 en gl is dat aandeel nog hoger (tabel 3.2). Hoe dat moet gebeuren verschilt sterk tussen de politieke bloedgroepen, zo blijkt uit het antwoord op de stelling over natuurbelangen versus economische belangen.
  • Aanhangers van de coalitiepartijen (inclusief de gedoogpartner) leggen een sterker accent op economische belangen,
  • terwijl aanhangers van d66, gl en sp het stelligst voor natuurbelangen opteren.
  • PvdA-aanhangers oordelen vaak neutraal.
  • Het rentmeesterschap van de cda-aanhang richt zich dus meer op economische dan op natuurbelangen.
  • Er is ook een groot verschil naar opleidingsniveau: hogeropgeleiden kennen meer waarde toe aan natuurbelangen en lageropgeleiden aan economische belangen.
Opmerkelijk is dat de accenten “natuur” en “economie” elkaar in voorkeur in evenwicht lijken te houden. Voor de huidige verschuiving richting “economie” tekent zich geen overtuigende steun af.
Het rapport is te vinden op: http://www.scp.nl/dsresource?objectid=29611&type=org