Archief maart, 2012

Woede over bomenkap op Spelderholt

Onderwerp: Bewoners, Landgoed Spelderholt| Geen reacties »

Van de website van de Stentor:

vrijdag 30 maart 2012 | 16:56 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 30 maart 2012 | 16:58

BEEKBERGEN – De Stichting Behoud Natuurwaarden Enken is woedend over de kap van bomen op Landgoed Spelderholt. Dat gebeurde donderdag in opdracht van mencentrum Riant. De vergunning voor de kap ligt bij de rechter voor vernietiging.

Een advocaat van Riant had de rechter vorig jaar per brief beloofd de kap uit te stellen tot na de uitspraak. De gemeente is ter plekke gaan kijken en onderzoekt de zaak. Riant zegt niet in strijd met de wet te handelen. Volgens de politie zijn er wederzijds bedreigingen geuit. De Partij van de Dieren stelt het college vragen over de bomenkap, omdat die plaats had na aanvang van het broedseizoen en terwijl de rechter zich nog moet buigen over de vergunning, aldus Harry Voss van de Partij voor de Dieren.

Respectloos, provocatie, intimidatie op Spelderholt

Onderwerp: Plannenmakers, Publiciteit, Regelgeving, Rode lijst en andere dieren| 1 Reactie »

Het zijn geen kleine bomen die omgehaald worden

Volledige ravage

En dat zijn er niet twee...

En zo voort???

Op 29 maart 2012 is Van Tergouw c.s. voortvarend aan de slag gegaan met het rigoreus omhalen van bomen. Volledig respectloos wordt in het broedseizoen de natuur vernietigd met grof geweld.

Het ontbreekt Van Tergouw c.s. aan elk respect voor de flora en fauna, voor de rechterlijke macht die immers nog een uitspraak over de kapvergunning moet doen, voor de eigen advocaat die toezegde dat men niet met kappen zou beginnen voordat deze uitspraak er zou zijn, voor de gemeente Apeldoorn die hierin geloofde, voor de politie en de gemeenteambtenaar die op 29 maart ’s middags gingen kijken, waarna er ook in de avonduren gewoon doorgegaan werd met kappen, voor de mensen die polshoogte gingen nemen en die meer dan geïntimideerd en bedreigd werden… zelfs handtastelijkheden door de heer Van Tergouw bleven niet uit. Men is geschokt.

Het is ongelooflijk allemaal. Ga gerust kijken, het is vanuit de wijde omtrek zichtbaar.

Belofte gebroken met grootschalige kap op Spelderholt

Onderwerp: Algemeen, Plannenmakers| Geen reacties »

Beloftebrief

Ondanks de toezegging in een brief van 13 oktober 2011 van de advocaat van Tergouw Holding aan de rechtbank Zutphen (zie bijlage) dat er pas zal worden gekapt op het Spelderholt na een uitspraak is dit vandaag onaangekondigd en zeer grootschalig gebeurd. Dit terwijl er nog geen uitspraak is van de rechtbank Zutphen. De rechter heeft aangegeven onmiddellijk contact te zoeken met de gemeente Apeldoorn en laten weten een Ordemaatregel te hebben genomen, die inhoudt dat geen gebruik mag worden gemaakt van de kapvergunning. De schade is onherstelbaar. Dit gedrag van Tergouw Holding is schandalig. Het bevestigt onze opinie over de gevaren die dreigen voor dit kwetsbare gebied met dergelijke gebruikers en bewoners.

SBNE herhaalt voorstel tot overleg

Onderwerp: Actie, Plannenmakers, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

Naar aanleiding van het verzoek van de rechter tijdens de zitting van de rechtbank in Zutphen (13-02-2012) heeft SBNE Beekbergen het aanbod tot overleg van 18 oktober 2011 schriftelijk herhaald naar Van Tergouw.
Op het eerste schrijven ontving SBNE uitsluitend een ontvangstbevestiging van Van Tergouw.