Archief oktober, 2012

Initiatiefnemers nieuwbouw voelen zich ‘vernaggeld’ door gemeente (Stentor, 27 oktober 2012)

Onderwerp: Algemeen, Bewoners, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Publiciteit| Geen reacties »

APELDOORN – Ze voelden zich teleurgesteld, ontgoocheld, vernaggeld zelfs. Duizenden nieuwe woningen moesten er worden geschrapt, maar dat die van hen erbij zaten, wekte verbazing, woede en verbijstering. Ondanks de uitleg van de wethouder, die zegt dat er tot op de komma nauwkeurig is gewikt en gewogen. Neem voorzitter Atze Oosterwoud van de dorpsraad Beekbergen en Lieren. Met een mede-bestuurslid was hij op het stadhuis geroepen, waar een ambtenaar hem meedeelde dat er van de oorspronkelijke vierhonderd woningen voor beide dorpen nog 105 zijn overgebleven. Met aftrek van de 36 dure woningen op Landgoed Spelderholt blijven er nog 69 over voor de hoek van de Tullekensmolenweg en de Ruitersmolenweg.

“In 2007 heeft de gemeenteraad onze dorpsvisie vastgesteld met 400 woningen. Het is begrijpelijk dat we niet op volle snelheid gaan bouwen, maar met 105 woningen voelen we ons zwaar beledigd en ‘vernaggeld'”, liet Oosterwoud op de politieke markt van donderdag weten.

Oosterwoud stond niet in alleen in zijn vlammende kritiek. Carel Braakman zei het diplomatieker. De voormalig directeur van woonzorgcorporatie de Woonmensen heeft zich het lot aangetrokken van een familie aan de Hoofdweg in Loenen. Zeven jaar bezig met tien appartementen, drie verschillende ontwerpen gemaakt, de instemming van de vorige wethouder binnen, de bouwvergunning aangevraagd. En dan nu zomaar geschrapt. Verbaasd en geschokt is de familie volgens Braakman. En tienduizenden euro’s aan kosten armer, inclusief al betaalde gemeentelijke leges.

Ook Wim Schouten van de Uddelse supermarkt voelt zich benadeeld. Die vier tot zes appartementen heeft hij toch echt nodig om de uitbreiding van zijn supermarkt te betalen. Bovendien levert hij er twee woningen voor in, die voor de uitbreiding zullen worden gesloopt. ,,In vierkante meters is het niet eens meer’’.

Maar ook grote jongens voelen pijn. Zo moet de ETV Groep 170 woningen laten vallen op het TNO- terrein op de hoek van de Arnhemseweg en de Laan van Westenenk. En was ontwikkelaar en bouwbedrijf Nikkels uit Twello met twee man naar de politieke markt gekomen. Niet om in te spreken, maar om te luisteren of iemand wat zei over de mail die ze naar de gemeenteraad hebben gestuurd. Want waarom toch die zeventien woningen op de hoek van de Beatrixlaan en de Asselsestraat geschrapt, waarvan de voorbereiding al zo ver is? Het college wil toch af van rotte plekken in de stad, en dit is zo’n plek waar je de wijk af kunt maken, nog zo’n voorwaarde van het college.

Wethouder Nathan Stukker knikte begripvol. ,,We hebben tegen de achtergrond van een aantal randvoorwaarden naar vraag en aanbod gekeken, zoals contracten, ruimtelijke betekenis, de kansrijkheid van een project. Je moet keuzes maken. Voor de afvallers is dat geen fijne boodschap. In Loenen hebben we gekeken naar verdeling over het dorp, de vraag van de markt, en de gevolgen van dit project voor andere initiatieven. We zien meer kansen voor andere projecten. Bij alle keuzen geldt dat we het tot op de komma hebben uitgezocht’’.
Tekst: Bert Felix

Meer huizen voor dorpen en starter (Stentor, 26 oktober 2012)

Onderwerp: Algemeen, Bestemmingsplan, Gemeente, Publiciteit| Geen reacties »

APELDOORN – De gemeenteraad wil meer woningbouw in de dorpen en toch een proeftuin voor starterswoningen. Dat bleek gisteravond op de politieke markt bij de bespreking van het nieuwe woningbouwprogramma, dat vergeleken met eerder flink naar beneden is bijgesteld. De gemeenteraad legde wethouder Nathan Stukker (CDA) het vuur na aan de schenen.

Aanleiding was de kritiek van enkele insprekers op het nieuwe woningbouwprogramma van het college, dat op last van de provincie en als gevolg van de crisis op de woningmarkt flink naar beneden is gegaan.

Gevolg is dat de wethouder voor de gemeenteraadsvergadering van 8 november moet duidelijk maken waarom hij de dorpen niet meer dan de huidige 13 procent van het totale woningaantal toebedeelt. Directeur Dick de Man van Sprengenland Wonen en voorzitter Atze Oosterwoud van de dorpsraad Beekbergen en Lieren vinden dat percentage te laag, ook al omdat er in de dorpen een achterstand was in de bouw van woningen op het moment dat de crisis uitbrak. Partijen zoals VVD, SGP, PvdA, Gemeentebelangen en GroenLinks steunen hen daarin.

Daarnaast is een meerderheid van de raad teleurgesteld over het schrappen van een pilot voor starterswoningen. Vooral D66 toonde zich een fel pleitbezorger voor het initiatief, waarvoor ook werd gepleit door een projectontwikkelaar, die gisteravond zei meteen aan de slag te willen met grondgebonden woningen onder de 125.000 euro. Ook daarover zal wethouder Stukker voor 8 november duidelijkheid moeten verschaffen, aangezien het college bij het doorgaan van de pilot elders een bezuiniging moet binnenhalen.

Boosheid en verbijstering was er na de inspraak van Carel Braakman, oud-directeur van woonzorgcorporatie de Woonmensen. Hij kwam op voor een particulier in Loenen, die al zeven jaar werkt aan een plan voor tien appartementen aan de Hoofdstraat, naast de plek die dorp en gemeente willen laten uitgroeien tot dorpsbrink. Terwijl de bouwvergunning al was aangevraagd, haalde het college een streep door de plannen. Dat geldt ook voor de vier tot zes appartementen die de eigenaar van de supermarkt in Uddel wil bouwen om zijn winkel te kunnen uitbreiden. Wil Stukker de raad over twee weken meekrijgen, dan zal hij met een oplossing moeten komen. Partijgenoot Peter Buijserd heeft hij alvast mee. “Flexibiliteit en snel inspelen op de markt is belangrijk in een tijd dat bouwbedrijven dreigen om te vallen”.

Tekst: Bert Felix

Lezing 13 november: Het Spanningsveld tussen Natuurwaarden, Landschapsschoon en Cultuur(historie)

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Lezing

Radio Kootwijk

Het Spanningsveld tussen Natuurwaarden, Landschapsschoon en Cultuur(historie)

 

De Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) organiseert periodiek interessante en leerzame lezingen-avonden.  Nu is StaatsBosBeheer(SBB) bereid gevonden een lezing te verzorgen, waarbij ingegaan zal worden op het landelijk beleid dat men hanteert, de uitwerking hiervan voor de Veluwe en de gevolgen daarvan voor het beheer van Radio Kootwijk.

 

Datum:                                    13 november 2012

Aanvangstijd:                        20.00 uur

Locatie:                        Goede Herder Kerk

                                    Asselsestraat 199, 7312 CS Apeldoorn

Spreker(s):                        Piet Schippers, ecoloog bij StaatsBosBeheer

 

De zaal is vanaf 19.30 uur open, waarbij er gelegenheid bestaat een kopje koffie of thee te drinken en contacten te leggen met andere bezoekers. De lezing zelf begint om 20.00 uur. Er is een pauze, waarin ook weer de mogelijkheid is om een kopje koffie/thee te nuttigen. Er zal gelegenheid zijn voor het stellen van vragen. Deze bijeenkomst eindigt uiterlijk om 22.00 uur.

 

 

De toegang is gratis, maar er zal vanzelfsprekend gelegenheid zijn om een donatie te doen waardoor u het werk van de SWMA te ondersteunt.

 

De SWMA is een stichting die zich inzet voor het behoud van de Natuur-, Milieu- en landschappelijke waarden die de gemeente Apeldoorn zo kenmerken. Daartoe worden contacten onderhouden met overheden en instellingen, met belangenorganisaties, de politiek en de pers. De SWMA heeft dan ook een zeer uitgebreid netwerk. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van inspraakprocedures om genoemde waarden voldoende onder de aandacht te brengen en hoog op de agenda te houden. In die gevallen waarin wij twijfelen aan de zorgvuldigheid van de afwegingen die projectontwikkelaars, overheden en bedrijven maken bij het opstellen van plannen schromen wij niet daarvoor bij de rechtbank en desnoods bij de Raad van State om een uitspraak te vragen. In een klein en dichtbevolkt land, als het onze, kan simpelweg niet zorgvuldig genoeg worden omgegaan met kwetsbare natuur en landschap. Eenmaal aangerichte schade door planologische ontwikkelingen kan niet zomaar worden hersteld.

Optische wegversmalling Engelanderweg

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Dat er op de Engelanderweg vaak veel te hard wordt gereden is bij velen reeds lang bekend en is een ergernis. Het is een 30 km zone. Maar wie zich aan die snelheid houdt vormt naar het oordeel van andere weggebruikers een obstakel en wordt er vaak gevaarlijk ingehaald. Waarom wordt er dan niet handhavend opgetreden? Het wegprofiel van de Engelanderweg voldoet niet aan de eisen van een 30 km weg. Zou er bekeurd worden dan volgt bij de rechter vrijwel zeker vrijspraak. Er moest dus gezocht worden naar andere oplossingen. In een gesprek met de gemeente en Parc Spelderholt (medewerkers en cliënten lopen vaak over de Engelanderweg naar de bushalte op de Arnhemseweg of naar het dorp) heeft de Dorpsraad bepleit om –toen bleek dat de gemeente geen financiële middelen heeft om het wegprofiel aan te passen- middels bloembakken in de bermen een optische wegversmalling te realiseren. Door de gemeente zijn in de afgelopen week vier bloembakken in de bermen geplaatst. In de bakken komen dezelfde planten als in de bloembakken in de Dorpstraat.

De Engelanderweg wordt een 50 km weg. Nadrukkelijk is door de dorpsraad gesteld dat vanaf dat moment ook handhavend moet worden opgetreden.