Archief juli, 2013

Bouw Spelderholt kan beginnen

Onderwerp: Algemeen| 2 Reacties »

De Raad van State heeft vandaag beslist dat de woningen op het Spelderholtterrein mogen worden gebouwd en dat de herstelde kapvergunning mocht worden gegeven. Een treurige afloop, maar het is niet anders. De uitspraak is te vinden op internet: http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=75169&summary_only=&q=

Nu ook de natuurbeschermingswetvergunning voor een manege onherroepelijk is kan het oorspronkelijke plan (met minder dieren) worden gerealiseerd.

Vuilstort of gifbelt?

Onderwerp: Landgoed Spelderholt, Regelgeving| Geen reacties »


Met de Menwedstrijden in het vooruitzicht is het tijd voor een grote opruiming en waar is het beter dumpen dan op het Spelderholt?

Natuurbeschermingswetvergunning manege Riant definitief, bouw beslist nog niet.

Onderwerp: Bestemmingsplan, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Provincie, Regelgeving| Geen reacties »

De SBNE heeft onlangs het beroep tegen de verleende vergunning natuurbeschermingswet ingetrokken, omdat de provincie Gelderland geheel tegemoet is gekomen aan de bezwaren van de SBNE. Dit betekent dat er minder paarden zullen worden gehouden dan aanvankelijk bedoeld was. De nieuwe vergunning was ook mogelijk omdat sinds de vernietiging van de vorige vergunning door de Raad van State gewijzigde regelgeving van landelijke overheid en provincie Gelderland minder bescherming biedt aan de natuur ten faveure van economische bouwactiviteiten. De SBNE is niet gelukkig met deze gang van zaken. Zij ziet liever de manege gehandhaafd op de huidige lokatie.

Deze vergunning betekent niet dat er gebouwd kan worden. Het bestemmingsplan dat dit mogelijk moest maken is door de Raad van State vernietigd. Een nieuw bestemmingsplan plus omgevingsvergunning zullen daarvoor eerst moeten worden verleend. Daarbij zal rekening moeten worden gehouden met nieuwe ontwikkelingen in het plangebied. Recent heeft de gemeente Apeldoorn toestemming verleend om op het Spelderholt een mobiele operatiekamer te plaatsen voor een privé kliniek. Deze kliniek zal worden gevestigd in het zorghotel van Parc Spelderholt. Het is zeer de vraag of het ruimtelijk mogelijk dan wel verstandig is om op korte afstand van een ziekenhuis met operatiekamer een manege te vestigen. De gemeente Apeldoorn lijkt voorkeur te geven aan het ziekenhuis, een ontwikkeling die de SBNE begrijpt.

Herstel relatie met Dorpsraad Beekbergen-Lieren

Onderwerp: Algemeen, Bewoners| Geen reacties »

Enige tijd geleden heeft een delegatie namens SBNE een bijeenkomst gehad met een afvaardiging van het bestuur van de Dorpsraad. Het gesprek vond plaats in een positieve sfeer en er werd onder andere afgesproken de relatie te normaliseren en te bezien of het netwerk van SBNE van de buurtbewoners kan worden gebruikt om nieuws en andere communicatie van de dorpsraad te delen. Daarmee is de verstoring van de relatie waarover eerder op deze website is gepubliceerd ten einde.