burgermeldpunt Wildlife Crime

Sinds enige tijd is er een landelijk burgermeldpunt Wildlife Crime. Het meldpunt is geopend in het VARA Radio 1-programma Vroege Vogels. Met enige regelmaat worden dieren moedwillig gedood of gevangen. Zo zijn afgelopen week in Overijssel jonge vossen vergiftigd en...

Nieuwe aanpak bestrijding geluidsoverlast nodig

Nieuwe aanpak bestrijding geluidsoverlast nodig Bestrijding geluidsoverlast onder druk door bezuinigingen en beperkte blik. „Geluid is te meten, lawaai niet.” door Anne Boer anneboer@destentor.nl  UTRECHT – Om geluidshinder suc­cesvol te kunnen blijven bestrij­den, is...

Groen en geluid

Vegetatie of groen is van groot belang doordat het aangenaam geluid kan produceren, zowel direct (ruisen) als indirect (vogels). Bovendien vermindert een prettig groen uitzicht de hinder die lawaai kan opleveren. Daardoor en door de hogere (groene) kwaliteit van de...

Offerte woonwijksurveillance – Vigilat

Inmiddels is de offerte van Vigilat voor de woonwijksurveillance binnen. U kunt hem hier downloaden. Offerte Woonwijksurveillance Beekbergen juni 2014 Het spreekt voor zich dat we er allemaal een belang bij hebben dat zoveel mogelijk mensen/huizen...

Buurt Surveillance

Op maandagavond 26 mei 2014 is in de Hoge Weije in Beekbergen een bespreking gehouden over buurtsurveillance in Beekbergen. Aanwezig waren ongeveer dertig belangstellenden. Na een uitleg over het relatief hoge aantal gemelde inbraken (en pogingen daartoe) in...