Informatieavond inbraakpreventie

Eerst een aanvulling op een bericht in de Nieuwsbrief van 27 oktober jl van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen en Lieren. In die Nieuwsbrief werd melding gemaakt van het aantal inbraken of pogingen tot inbraak in Beekbergen. Van de dorpsagent, de heer Simmelink,...

Aanpassing A1

Uit de nieuwsbrief van 3 november 2014 van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen en Lieren: De A1 is een belangrijke verkeersader in de west – oost verbinding. Transporten van de havens Rotterdam en Amsterdam naar het Europese achterland gaan via de A1....