Archief november, 2014

Informatieavond inbraakpreventie

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Eerst een aanvulling op een bericht in de Nieuwsbrief van 27 oktober jl van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen en Lieren. In die Nieuwsbrief werd melding gemaakt van het aantal inbraken of pogingen tot inbraak in Beekbergen. Van de dorpsagent, de heer Simmelink, ontvingen wij een mededeling dat de helft van de inbraken op vakantieparken en instellingen heeft plaatsgevonden. Dat maakt het op zich niet minder ernstig maar geeft wellicht toch een wat minder onveilig gevoel en komt het aantal inbraken meer in lijn met andere dorpen en wijken van Apeldoorn. Op maandag 24 november 2014 is er in de Hoge Weije een door de politie georganiseerde (en door de gemeente Apeldoorn en de dorpsraad gefaciliteerde) voorlichtingsbijeenkomst over woninginbraken, preventie, herkennen van verdachte situaties, app- groepen en dergelijke. Preventie en alertheid zijn de beste wapens om inbraak en diefstal te voorkomen. Erg belangrijk dus om kennis te nemen van de vaak voor de hand liggende mogelijkheden op dit gebied. Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom, staat de koffie en de thee klaar. De bijeenkomst zelf begint om 19.30 uur en zal tot ca. 21.00 uur duren.

Wij rekenen op uw aanwezigheid en neem gerust iemand mee.

Aanpassing A1

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Uit de nieuwsbrief van 3 november 2014 van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen en Lieren:

De A1 is een belangrijke verkeersader in de west – oost verbinding. Transporten van de havens Rotterdam en Amsterdam naar het Europese achterland gaan via de A1. Capaciteitsuitbreiding is verkeerstechnisch noodzakelijk en van economisch belang.
Rijkswaterstaat heeft voor de volledige realisatie van de capaciteitsuitbreiding de periode 2016 – 2028 gepland. De eerste stap in dit project is uitwerking van de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo. In november 2014 is Rijkswaterstaat voornemens de aankondiging van de Milieu Effect Rapportage (MER) te effectueren en ook de notitie Reikwijdte en Detailniveau (R&D) ter inzage te leggen. Op de R&D kan iedereen een zienswijze indienen. Planning in hoofdlijnen:

– 2016-2017; uitvoeren kleine maatregelen om de doorstroming bij Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen zo snel mogelijk te verbeteren
– 2017-2020; verbreding A1 tussen Twello en Deventer naar 2x vier rijstroken en tussen Deventer-Oost en Rijssen naar 2x drie rijstroken
– 2024-2028; verbreding A1 tussen Apeldoorn en Twello en de A1 tussen Deventer en Deventer-Oost naar 2x vier rijstroken en tenslotte de A1 tussen Rijssen en knooppunt Azelo naar 2x drie rijstroken.

In de periode heeft het ontwerptracébesluit (OTB) Apeldoorn Zuid – Beekbergen ter inzage gelegen. Er zijn door RWS 13 reacties op dit OTB ontvangen. Grootste deel van de reacties had betrekking op zorg van belanghebbenden op mogelijke geluidshinder. Overige zorgpunten waren trilling door (zwaar) vrachtverkeer en verslechtering van de luchtkwaliteit in en rond het betreffende gebied.
De ontvangen reacties worden opgenomen in het rapport dat naar de minister van Infrastructuur en Milieu wordt gezonden voor beslissing van het definitieve tracébesluit. Realisatie van dit deel van het project is thans gepland in 2016-2017.Aanpassing A1

Aanpassing A1Zie voor een afbeelding van de aanpassingen: Aanpassing A1

Aanpassing A1Aanpassing A1Aanpassing A1