Archief december, 2014

Verbreding A1

Onderwerp: Provincie| Geen reacties »

Rijkswaterstaat is bezig voorbereidingen te treffen voor verbreding van de A1. Zie o.a. http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/a_wegen/a1/uitbreiding_a1_oost/
. Aangezien dit mogelijk voor meer geluidsoverlast gaat zorgen, houden wij de ontwikkelingen in de gaten.