Archief maart, 2015

De oprijlaan van Spelderholt

Onderwerp: Landgoed Spelderholt, Plannenmakers, Publiciteit, Regelgeving, Veiligheid| Geen reacties »

Een van de bewoners uit de omgeving van Spelderholt heeft onlangs maar weer eens een brief gestuurd naar de gemeente Apeldoorn, Van Tergouw Holding, Parc Spelderholt en Domeinen om daarmee aan de bel te trekken over de gevaarlijke situatie die er al lang is door de erbarmelijke staat van berm en wegdek door het gebrek aan onderhoud. Bovendien branden de lantaarnpalen al maanden niet, waardoor de weg na zonsondergang volledig duister is.

Partijen bevestigden allen keurig de ontvangst en verwijzen vervolgens of naar elkaar (privé-eigendom, geen zeggenschap, geen eigenaar, afwachten tot na de bouw en dan wordt er wat aan gedaan, etc.).

Interessant juridisch getouwtrek, maar dat zet geen zoden aan de dijk.

Inmiddels is er wel iets gebeurd. Er zijn bordjes geplaatst met ‘slecht wegdek’ en op 23 februari zijn de lampen in de lantaarns vervangen waardoor de straat in ieder geval weer verlicht wordt.
Blijft natuurlijk dat het slechte onderhoud van berm, de bomen in de berm en de weg, voor alle gebruikers van die weg een gevaarlijke situatie met zich mee brengen. Er valt veelvuldig hout uit de niet-onderhouden bomen. Deze week was het een tak van maar liefst 29 cm doorsnee! Deze weg wordt door veel verkeer gebruikt, en dat zijn niet alleen personenauto’s, personenbusjes, maar ook vrachtwagens en groter materieel (houttransport), die helaas ook de bermen volledig kapot rijden. Daarnaast zijn er veel mensen die te voet of per fiets van deze weg gebruik maken. Dat zijn ook de vele bewoners (mensen met een beperking) van Parc Spelderholt. Bovendien is de weg opgenomen in tal van ANWB-routes, onderdeel van nationale wandelroutes.

Ook SBNE Beekbergen is van mening dat het niet verantwoord is om een weg die door talloze mensen gebruikt wordt in een dergelijke staat van onderhoud te laten en doet bij deze eveneens een beroep op alle betrokkenen om hun verantwoordelijkheid te nemen.

[nggallery id=5]

hoe verder met het Spelderholt (vervolg)

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Algemeen

Vorige maand publiceerden we onze visie over hoe nu verder met het Spelderholt nu een nieuw bestemmingsplan of zelfs nieuwe plannen aanstaande is/zijn. De volgende aandachtspunten voegen we aan het eerdere document toe.

10. De mogelijkheden tot vergunningvrij bouwen en bouwen conform bijlage II van het besluit omgevingsrecht dreigt de randen van de enken aan te tasten en tot verdergaande verrommeling van de enken. Dit vraagt om passende maatregelen, zoals het behoud van een bos- en/of groenstrook langs de randen van de enken bij woningbouw aldaar.

11. De gemeente Apeldoorn dient uit de algemene voorraad aan “herplant-plicht” (het zgn compensatiebeginsel) de “bosrand” van de enken zoveel mogelijk met bomen te beplanten. Dit dient ook Riant te doen en Parc Spelderholt. Ingeval onverhoopt de manege verplaatst wordt en het ap-partementencomplex gebouwd wordt dient de manege nagenoeg geheel door bomen (geen coniferen) te worden onttrokken en het tweede zoveel mogelijk.

12. Er moet in het hele buitengebied en het gebied van Parc Spelderholt, Parc Riant en de enken een aanlegvergunningsvereiste worden opgenomen. Een aanlegvergunningsstelsel zit nu ook in bestemmingsplan Stuwwalrand Parkzone Zuid. Ten onrechte niet in bestemmingsplan Parc Spelderholt en Riant. Weeffout moet hersteld worden .

13. Het opnemen van de mogelijkheid dat bij uitblijven van bebouwing binnen drie jaar na onherroepelijk worden bestemmingsplan “bebouwing” vervalt.

14. Het zandpad op de Konijnenkamp blijft een zandpad en wordt niet breder, geen paarden op dat zandpad, dan apart ruiterpad.

15. Aandacht voor tegengaan gemotoriseerde twee of vierwielers in buitengebied, dat geldt ook voor mountainbikes, geen fietspadenverbreding.

16. Aandacht voor de toegangsweg naar Spelderholt. Niet breder, geen asfalt maar bestrating, aandacht voor bermbescherming en waterafvloeiing. Herplantplicht voor bomen aan de toegangsweg.

17. Beperking van gebruik en bestemming wat nu Parc Spelderholt is. Het hotel mag geen gewone hotel- en vergaderfunctie krijgen. Sporthal dient uit het bestemmingsplan te verdwijnen, aandacht voor situering par-keerplaats, nu een wildgroei en onbeholpen aanleg.

Beekbergen, 1 maart 2015