19 juni 2013
Informatiebijeenkomst mobiele operatiekamer Hotel Spelderholt
19.00 uur, Theater van Hotel Spelderholt

22 mei 2013
Informatiebijeenkomst mobiele operatiekamer Hotel Spelderholt
19.00 uur, bibliotheek van het Kasteel Spelderholt

18 mei 2013
Informatiebijeenkomst voor buurtgenoten en andere belangstellenden over ontwikkelingen/stand van zaken.
Bovendien komt Sjoerd Stellingwerf (schrijver en voormalig schaapherder) iets te vertellen over enken, schapen en heide.

5 september 2012
Cursus Sprengen en Beken door IVN Apeldoorn VOL, aanmelden niet meer mogelijk

14 mei 2012

Kennismakingsgesprek met wethouder Nathan Stukker

1 mei 2012
Gesprek Gemeente Apeldoorn, verkeerssituatie Engelanderweg (vervolg)

26 april 2012
Gesprek Gemeente Apeldoorn, verkeerssituatie Engelanderweg

12 maart 2012
Rechtbank Arnhem, behandeling zoekzone

13 februari 2012
Rechtbank Zutphen, behandeling bezwaar kapvergunning en Projectbesluit

26 januari 2012
Evaluatie van het convenant met Parc Spelderholt en de Gemeente Apeldoorn.

12 december 2011
Informatieavond voor de buren van Parc Spelderholt over de nieuwbouw in het ParcHuis.

11 september 2011
Open Monumentendag en opening om 14.00 uur van de expositie van Photography Devotees in Kasteel Parc Spelderholt.
Na een voorwoord door Annette Fritchy (Parc Spelderholt)zal Ingeborg Leerkes (GemeenteBelangen) de opening verrichten

22 augustus 2011
Zitting Raad van State  Den Haag
Bestemmingsplan Riant-Spelderholt

22 augustus 2011
Zitting Raad van State  Den Haag
Natuurbeschermingswet

16 augustus 2011
Tweede hoorzitting ten overstaan van de onafhankelijke bezwarencommissie met betrekking tot de verleende kapvergunning voor het perceel Spelderholt

 

6, 7, 13 en 14 augustus 2011
Zomersessie Photography Devotees

11 mei 2011

Excursie groep Christelijk Lyceum Apeldoorn 4-VWO: project duurzaamheid.

10 mei 2011
Hoorzitting ten overstaan van de onafhankelijke bezwarencommissie met betrekking tot de verleende kapvergunning voor het perceel Spelderholt

24 april 2011
Lentesessie Photography Devotees

20 april 2011
Eerste bestuurlijk overleg Parc Spelderholt – SBNE

19 april 2011
Themabijeenkomst onderhoud groen en infrastructuur (gemeentehuis)

7 april 2011
Lezing voor personeel Parc Spelderholt

20 februari 2011
Wintersessie Photography Devotees

3 februari 2011
Politieke Markt Apeldoorn: behandeling van de kapvergunning voor ruim 80 bomen en bosplantsoen op Spelderholt.
Gemeentehuis, De Rode Leeuw, 20.00 uur.

27 januari 2011
Beantwoording van de actualiteitsvragen gesteld door de Partij van de Dieren in de Raadsvergadering van de gemeente Apeldoorn.

26 november 2010
Zitting Raad van State  Den Haag
Bestemmingsplan Riant

24 november 2010
Inleiding over bomen en insecten: Goede Herderkerk aan de Asselsestraat 199, georganiseerd door SWMA.

10 november 2010
Zitting Raad van State  Den Haag
Bestemmingsplan Beekbergen – Engeland; 2 woningen op de bronnen van de Oude Beek

27 oktober 2010
Ondertekening convenant Parc Spelderholt

24 oktober 2010
Herfstsessie Photography Devotees

21 oktober 2010
Lezing over Sprengenbeken georganiseerd door IVN in CODA

2 oktober 2010
Begunstigersdag Het Gelders Landschap
9.30 – 16.00 uur
Landgoed & Kasteel Cannenburgh te Vaassen

7 september 2010
Overleg met de directie van het  Het Gelders Landschap

22 april 2010
Overhandigen ‘groentjes’ aan nieuwe gemeenteraadsleden ter groene inspiratie.

13 april 2010
Informatiebijeenkomst Natura 2000, SWMA :
Goede Herderkerk, vanaf 19.30 uur.

29 maart 2010
IVN-wandeling met als thema: ‘Beekbergse Enk – zwaar weer op de enk’

24 februari 2010
IVN-wandeling voorlopen en achtergrondinformatie aan gidsen overdragen

17 februari 2010
Verkiezingsdebat: De Hoge Weye  op woensdag 17 februari om 20.00 uur

8 februari 2010
Raad van State: behandeling voorlopige voorzieningen bestemmingsplan Riant – Spelderholt.

21 januari 2010
PMA: hoorzitting studentenhuisvesting Spelderholt.

19 januari 2010
Hoorzitting van de provincie voor het al dan niet verstrekken van een vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet, Provinciehuis Arnhem.

5 januari 2010
Rechtbank Zutphen, behandeling beroepschrift inzake vergunning tijdelijke studentenhuisvesting Parc Spelderholt.8 april 2009
Informatie-avond georganiseerd door SBNE in De Hoge Weye.

24 september 2008
Openbare zitting voorzieningenrechter Zutphen.

19 september 2008
Wethouder J. Reitsma-Buitenweg verricht de officiële opening van het studentenhuis Boshuis, Parc Spelderholt.
Plaats:16,00 uur, Parc Spelderholt, Spelderholt 9 in Beekbergen.

17 september 2008
Hoorzitting inzake bezwaarschrift tegen verleende bouwvergunning tijdelijke noodhuisvesting Spelderholt 6b, Beekbergen.

25 augustus 2008
Overleg tussen bestuur SBNE en directie Parc Spelderholt.

23 juli 2008
Toelichten bezwaarschrift inzake Sloopvergunning asbesthoudende tussenwand – Parc Spelderholt bij Onafhankelijke Bezwarencommissie.

3 juli 2008
Op de Politieke Markt van 3 juli staat de verplaatsing van Riant naar Spelderholt op de agenda.

24 april 2008
Informatiemiddag over herziening van de Ecologische Hoofdstructuur en aanwijzing WAV.
Twello, zaal Linthorst, 13.00-17.00 uur.

21 april 2008
Informatiebijeenkomst toekomstplannen Parc Spelderholt. Aanvang: 19.30 uur. Locatie: Parchuis, Parc Spelderholt, Spelderholt 9, Beekbergen.

19 maart 2008
Openbare jaarvergadering Dorpsraad Beekbergen-Lieren. Aanvang 20.00 uur. Locatie: MFC, Dorpstraat 34, Beekbergen.
Agendapunt 9: Verplaatsing van Riant naar landgoed Het Spelderholt.

15 februari 2008
Vanaf 16.45 uur: visualiseren van de hoogte van het appartementencomplex. Locatie: Konijnenkamp.

12 februari 2008
Bespreking met wethouder J. Reitsma-Buitenweg en drs. G.W. den Besten (Gemeente Apeldoorn) en J. Schut en W. Hiskemuller (SBNE-Beekbergen).

7 februari 2008
Op de politieke markt van 7 februari 2007 komt het Voorontwerp 3e stuwwalrand Parkzone zuid (Verplaatsing Riant) ook aan de orde.
Meer informatie: op de website van de gemeente.