Stichting tot Behoud Natuurwaarden Konijnenkamp, Engelanderenk en Spelderholt (SBNE) heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit betekent dat giften aan SBNE vrijgesteld zijn van schenkbelasting en erfbelasting.

In verband met deze status dient de volgende informatie beschikbaar te zijn op onze website:

 • Naam: Stichting tot Behoud Natuurwaarden Konijnenkamp, Engelanderenk en Spelderholt (SBNE)
 • Fiscaal nummer: 81 90 22 081

 • NL98 INGB 0003 5856 07 t.n.v. F.T.M. Freriks, penningmeester
 • Contactgegevens: SBNE Beekbergen, Konijnenkamp 29, 7361 DD Beekbergen

 • Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Wouter Hiskemuller

Secretaris: Jeannette Harleman

Penningmeester: Fred Freriks

 • Beleidsplan: zie alle informatie op deze website
 • Beloningsbeleid: onbezoldigd

 • Doelstelling: Het behoud en bevorderen van de natuurwaarden in het gebied van de enken waar de Konijnenkamp, Engeland, Spelderholt, Engelanderholt en Engelanderenk doorheen lopen en in het aangrenzende bosgebied.
 • Verslag van de uitgeoefende werkzaamheden: zie website

 • Financiële verantwoording: zie jaarrekening 2015.
  Jaarrekening 2015  SBNE
  Overzicht vermogen, inkomsten en uitgaven SBNE
  2015
  beginsaldo op bankrekening 671
  Ontvangen giften 95
  totaal ontvangsten 95
  kosten:
  website 58
  bankkosten 94
  advocaatkosten 206
  P.R. 29
  contributies 114
  totaal kosten 500
  eindsaldo op bankrekening 266