Vanuit de lucht

De enk bij de Konijnenkamp vanuit de lucht.Wat is het toch een prachtig gebied! Steun ons! Door ons in woord en daad steun te betuigen. Geldelijke bijdragen kunnen overgemaakt worden naar: rekeningnummer NL98 INGB 0003 5856 07 t.n.v. F.T.M. Freriks o.v.v. SBNE...

Zwijnen op de enk

Net als vorig jaar zitten er zwijnen op de Konijnenkamp-enk. Aan de sporen te zien nog meer dan vorig jaar. Nu het mais geoogst wordt, komen ze noodgedwongen tevoorschijn. SBNE Beekbergen heeft diverse instanties geïnformeerd en we hopen uiteraard dat ze terug gejaagd...

Living History op Het Herenhul

Na bijna 400 jaar weer een rechtzitting op het Herenhul In het kader van het provinciale Festival “Over GRENZEN in GELDERLAND” organiseert het Erfgoedplatform Apeldoorn m.m.v. Het Geldersch Landschap & Kasteelen, de Toneelvereniging “Ernst & Luim”, het...

30 km sticker

SBNE Beekbergen maakt zich niet alleen sterk voor natuur, landschap en cultuurhistorie van onze leefomgeving, maar we houden ons ook bezig met de verkeerssituatie. In het verleden hebben we ons beziggehouden met het sluipverkeer, verkeersopstoppingen bij evenementen,...

Fietsfoto’s gezocht

In de jaren twintig hebben twee Beekbergenaren een grote fietsreis gemaakt door Europa waarbij ze onderweg met een radio-ontvanger muziek lieten horen waarmee ze wat verdienden om in hun levensonderhoud te voorzien. Ik ben op zoek naar de achtergronden van deze mensen...