Archief 'Bestemmingsplan' Rubriek

Riant gaat eindelijk bouwen op Spelderholt in Beekbergen – Stentor 25 januari 2018

Onderwerp: Bestemmingsplan, Landgoed Spelderholt, Plannenmakers, Publiciteit| Geen reacties »

Ruim dertien jaar nadat het oorspronkelijke plan werd gepresenteerd, wordt dan eindelijk begonnen met de bouw van twaalf villa’s en een appartementencomplex op Landgoed Spelderholt in Beekbergen. Woensdag sloot initiatiefnemer Riant Equestrian Centre een overeenkomst met bouwbedrijf Van Wijnen.

Initiatiefnemer Riant Equestrian Centre sloot daarvoor woensdag een overeenkomst met bouwbedrijf Van Wijnen. De komende weken wordt de sloop van de opstallen op Landgoed Spelderholt hervat. Medio maart komen de woningen – die een prijskaartje krijgen van minimaal 800.000 euro – in de verkoop.

“In diezelfde periode wordt begonnen met de aanleg van de infrastructuur”, vertelt Mieke van Tergouw, eigenaar van Riant. “We hopen dat het project binnen twee tot drie jaar is afgerond. Al bestaat er natuurlijk een kans dat het een jaartje langer duurt.”

Tot 1997 zat op de bouwlocatie het Instituut voor Pluimveeonderzoek. In 2004 kwam Geldersch Landschap met het plan om Riant met zijn hele hebben en houwen te verhuizen van de Bruggelerweg in Beekbergen naar Landgoed Spelderholt. Naast een paardensportcentrum en een horecagelegenheid, moesten ook twaalf villa’s en een appartementencomplex worden ontwikkeld.

Omwonenden kwamen echter in verzet, met langlopende juridische procedures als gevolg. Ook belandde de woningmarkt in een dip. Dat maakte het voor Riant bijzonder lastig om de plannen voor Spelderholt van de grond te krijgen.

Partner
Begin vorig jaar kwam er weer schot in de zaak. Van Tergouw wilde het project tot een goed einde brengen, maar had daarvoor wel een samenwerkende partner nodig. Die werd onlangs dus gevonden in de vorm van bouwbedrijf Van Wijnen. “Het afgelopen jaar hebben we met meerdere partijen gesprekken gevoerd”, vertelt Van Tergouw. “Maar het voelde telkens niet goed. Uiteindelijk kwamen we dus uit bij Van Wijnen en van beide kanten is er het benodigde vertrouwen.”

Ook Van Wijnen gelooft in het succes van het project, zegt commercieel directeur Gosse Dousma. “,Juist omdat de woningen zijn bestemd voor het hogere segment. Er worden momenteel veel middeldure huizen gebouwd, terwijl het dure aanbod redelijk beperkt is. Daar komt bij dat de woningen worden gerealiseerd op een bijzondere locatie, tegen het bos aan. Wij denken dat er zeker markt voor is.”

Riant en Van Wijnen ondertekenden woensdag een overeenkomst voor de bouw van twaalf villa's en een appartementencomplex op Landgoed Spelderholt in Beekbergen. © Paul Hartman

Riant en Van Wijnen ondertekenden woensdag een overeenkomst voor de bouw van twaalf villa’s en een appartementencomplex op Landgoed Spelderholt in Beekbergen. © Paul Hartman

 Bron: De Stentor, 25 januari 2018
Tekst: Paul Hartman

Onwenselijke en onveilige situatie: verzoek tot handhaving ingediend

Onderwerp: Bestemmingsplan, Bewoners, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Publiciteit, Regelgeving, Veiligheid| Geen reacties »

Heden heeft de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken bij de gemeente Apeldoorn melding gedaan van een onwenselijke en onveilige situatie op het landgoed Spelderholt en tevens een verzoek om handhaving ingediend.

Wij constateren echter dat doordat de gemeente niet handhavend optreedt het terrein ernstig verpaupert en het inmiddels verworden is tot een op- en overslag terrein voor afval en sloopmaterialen. De laatste maanden wordt van her en der sloopafval aangevoerd om op het bestaande terrein verwerkt te worden. Deze werkzaamheden vinden regelmatig van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, zes dagen in de week, plaats. Bovendien is er geconstateerd dat er ook asbest opgeslagen wordt etc.

Het kan toch niet de bedoeling zijn dat dit soort activiteiten plaatsvinden op een terrein dat grenst aan Natura-2000? Wij maken ons dan ook ernstige zorgen over deze ontwikkelingen.

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”8″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”100″ thumbnail_height=”75″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show as slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] 

 

Natuurbeschermingswetvergunning manege Riant definitief, bouw beslist nog niet.

Onderwerp: Bestemmingsplan, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Provincie, Regelgeving| Geen reacties »

De SBNE heeft onlangs het beroep tegen de verleende vergunning natuurbeschermingswet ingetrokken, omdat de provincie Gelderland geheel tegemoet is gekomen aan de bezwaren van de SBNE. Dit betekent dat er minder paarden zullen worden gehouden dan aanvankelijk bedoeld was. De nieuwe vergunning was ook mogelijk omdat sinds de vernietiging van de vorige vergunning door de Raad van State gewijzigde regelgeving van landelijke overheid en provincie Gelderland minder bescherming biedt aan de natuur ten faveure van economische bouwactiviteiten. De SBNE is niet gelukkig met deze gang van zaken. Zij ziet liever de manege gehandhaafd op de huidige lokatie.

Deze vergunning betekent niet dat er gebouwd kan worden. Het bestemmingsplan dat dit mogelijk moest maken is door de Raad van State vernietigd. Een nieuw bestemmingsplan plus omgevingsvergunning zullen daarvoor eerst moeten worden verleend. Daarbij zal rekening moeten worden gehouden met nieuwe ontwikkelingen in het plangebied. Recent heeft de gemeente Apeldoorn toestemming verleend om op het Spelderholt een mobiele operatiekamer te plaatsen voor een privé kliniek. Deze kliniek zal worden gevestigd in het zorghotel van Parc Spelderholt. Het is zeer de vraag of het ruimtelijk mogelijk dan wel verstandig is om op korte afstand van een ziekenhuis met operatiekamer een manege te vestigen. De gemeente Apeldoorn lijkt voorkeur te geven aan het ziekenhuis, een ontwikkeling die de SBNE begrijpt.

Waar blijft uitspraak over projectbesluit, bouw- en kapvergunning Spelderholt?

Onderwerp: Actie, Algemeen, Bestemmingsplan, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Plannenmakers, Provincie, Regelgeving| Geen reacties »

En hoe staat het met de nieuwe vergunning natuurbeschermingswet die eind 2012 door de provincie Gelderland is verleend voor uitsluitend bouw van de manege?

Projectbesluit

Toen duidelijk werd dat het bestemmingsplan en de natuurbeschermingswet vergunning voor de bouwplannen op het Spelderholt het bij de rechters niet zouden halen is in 2011 door de gemeente Apeldoorn een zogenaamd projectbesluit genomen voor uitsluitend de bouw van woningen. Dit besluit is samen met de bijbehorende bouwvergunningen en kapvergunning medio 2012 door de Rechtbank in Zutphen vernietigd. De gemeente en Tergouw zijn hiertegen in hoger beroep opgekomen bij de Raad van State. De mondelinge behandeling hiervan heeft in november 2012 plaatsgevonden. Normaal is dat circa zes weken nadien een uitspraak volgt.

Omdat de gemeente Apeldoorn pas twee dagen voor de mondelinge behandeling een nieuwe kapvergunning had verleend zijn SBNE en SWMA in de gelegenheid gesteld hierop in december 2012 schriftelijk te reageren. Op 18 maart 2013 zijn de reacties hierop van gemeente Apeldoorn en Tergouw bij de Raad van State ontvangen. Dit betekent dat eind april 2013 een uitspraak mag worden verwacht.

Vergunning Natuurbeschermingswet

SBNE en SWMA hebben in februari 2013 beroep aangetekend tegen de eind 2012 door de Provincie Gelderland verleende nieuwe natuurbeschermingswet vergunning voor uitsluitend de bouw van de manege. Met brieven van 21 maart 2013 vragen Provincie en Tergouw uitstel voor het voeren van verweer omdat er (op beperkte onderdelen) een wijzigingsbesluit zal worden genomen. Dit betekent dat een uitspraak van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State over dit onderwerp pas na de zomer mag worden verwacht.

De gang van zaken roept herinneringen op aan eerdere door de Provincie Gelderland voor het Spelderholt verstrekte vergunningen. Die van oktober 2007 werd na bezwaar ingetrokken; die van september 2009 werd na bezwaar  en sommatie met dwangsom na bijna een jaar (augustus 2010) van een geheel nieuwe onderbouwing voorzien; een maand voor de mondelinge behandeling bij de Raad van State (augustus 2011) is de vergunning van september 2009 wederom van een geheel nieuwe en andere onderbouwing voorzien.

Villa’s Spelderholt weer onder vuur (Stentor, 16 november 2012)

Onderwerp: Bestemmingsplan, Gemeente, Natuur- en milieugroeperingen, Plannenmakers, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

DEN HAAG/ BEEKBERGEN – De Raad van State was donderdag tijdens een rechtszaak verbaasd dat de gemeente Apeldoorn met een ‘haastig’ projectbesluit de bouw van elf villa’s en een omstreden appartementengebouw op Spelderholt mogelijk wil maken.
“Waarom wacht de gemeente niet gewoon de bestemmingsplanprocedure af”, vroeg staatsraad P. Koppen tijdens de rechtszitting. De gemeentewoordvoerder van Apeldoorn zei dat zonder de bouw van de villa’s en het appartementenlandhuis onder meer de verplaatsing van manege Riant van de Bruggelerweg naar Spelderholt in het gedrang komt.
Overigens schoot de Raad van State eerder al het bestemmingsplan voor de bouw van de villa’s en de manege af. “Hoe staat het met het nieuwe bestemmingsplan”, vroeg staatsraad P. van der Beek-Gillissen. “Dat is bijna klaar”, aldus de woordvoerder.
De rechtbank miste eerder onder meer een directe koppeling tussen de villabouw en de verplaatsing van de manege. Daartegen gingen de gemeente Apeldooorn en ontwikkelaar en manegehouder Tergouw in hoger beroep. Volgens woordvoerder Michiel van der Weele van SBNE (Stichting Behoud Natuurwaarden Konijnenkamp, Engelanderenk en Spelderholt) kan de gemeente Apeldoorn niets afdwingen als de villa’s zijn verkocht en Tergouw afziet van verplaatsing van de manege. “De gemeente Apeldoorn is een slecht onderhandelaar. Ze heeft bij voorbaat alles weggegeven aan Tergouw. Die mag villa’s bouwen op Spelderholt zonder dat keihard is vastgelegd dat de villa’s alleen gebouwd mogen worden als de manege daadwerkelijk verhuist”, aldus Van der Weele.
Overigens zijn de natuurorganisaties niet tegen woningbouw op Spelderholt, maar het appartementenlandhuis zien ze sowieso niet zitten. Behalve tegen het projectbesluit zijn de Werkgroep en SBNE ook fel gekant tegen de kapvergunning. “Het is schandalig dat bijna alle tachtig bomen op het terrein al gekapt zijn”, aldus Van der Weele. Er slechts nog een stuk of vijftien bomen uit de jaren ’70.

Bron: De Stentor

Meer huizen voor dorpen en starter (Stentor, 26 oktober 2012)

Onderwerp: Algemeen, Bestemmingsplan, Gemeente, Publiciteit| Geen reacties »

APELDOORN – De gemeenteraad wil meer woningbouw in de dorpen en toch een proeftuin voor starterswoningen. Dat bleek gisteravond op de politieke markt bij de bespreking van het nieuwe woningbouwprogramma, dat vergeleken met eerder flink naar beneden is bijgesteld. De gemeenteraad legde wethouder Nathan Stukker (CDA) het vuur na aan de schenen.

Aanleiding was de kritiek van enkele insprekers op het nieuwe woningbouwprogramma van het college, dat op last van de provincie en als gevolg van de crisis op de woningmarkt flink naar beneden is gegaan.

Gevolg is dat de wethouder voor de gemeenteraadsvergadering van 8 november moet duidelijk maken waarom hij de dorpen niet meer dan de huidige 13 procent van het totale woningaantal toebedeelt. Directeur Dick de Man van Sprengenland Wonen en voorzitter Atze Oosterwoud van de dorpsraad Beekbergen en Lieren vinden dat percentage te laag, ook al omdat er in de dorpen een achterstand was in de bouw van woningen op het moment dat de crisis uitbrak. Partijen zoals VVD, SGP, PvdA, Gemeentebelangen en GroenLinks steunen hen daarin.

Daarnaast is een meerderheid van de raad teleurgesteld over het schrappen van een pilot voor starterswoningen. Vooral D66 toonde zich een fel pleitbezorger voor het initiatief, waarvoor ook werd gepleit door een projectontwikkelaar, die gisteravond zei meteen aan de slag te willen met grondgebonden woningen onder de 125.000 euro. Ook daarover zal wethouder Stukker voor 8 november duidelijkheid moeten verschaffen, aangezien het college bij het doorgaan van de pilot elders een bezuiniging moet binnenhalen.

Boosheid en verbijstering was er na de inspraak van Carel Braakman, oud-directeur van woonzorgcorporatie de Woonmensen. Hij kwam op voor een particulier in Loenen, die al zeven jaar werkt aan een plan voor tien appartementen aan de Hoofdstraat, naast de plek die dorp en gemeente willen laten uitgroeien tot dorpsbrink. Terwijl de bouwvergunning al was aangevraagd, haalde het college een streep door de plannen. Dat geldt ook voor de vier tot zes appartementen die de eigenaar van de supermarkt in Uddel wil bouwen om zijn winkel te kunnen uitbreiden. Wil Stukker de raad over twee weken meekrijgen, dan zal hij met een oplossing moeten komen. Partijgenoot Peter Buijserd heeft hij alvast mee. “Flexibiliteit en snel inspelen op de markt is belangrijk in een tijd dat bouwbedrijven dreigen om te vallen”.

Tekst: Bert Felix

verweer SBNE tegen hoger beroep Apeldoorn en Tergouw woningbouw en kappen

Onderwerp: Algemeen, Bestemmingsplan, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Regelgeving| Geen reacties »

Midden juni 2012 heeft de rechtbank Zutphen de bouwvergunningen voor woningen en appartementen op het Spelderholt vernietigd. De verleende kapvergunning is geschorst en moet opnieuw worden onderbouwd. Tegen dit vonnis is zowel de gemeente als Tergouw in beroep gegaan bij de Raad van State. Onlangs heeft de SBNE een verweerschrift ingediend met de volgende argumenten.

1. Beide beroepschriften zijn te laat ingediend. De Crisis- en herstelwet eist vanwege de gewenste versnelling van bouwplannen dat binnen zes weken zowel het beroepschrift zelf als alle beroepsgronden bij de rechter zijn. Gemeente en Tergouw hadden geen haast. Zij deden er bijna twaalf weken over. Daardoor zijn beide beroepen niet ontvankelijk. De SBNE vraag de rechter toch een oordeel over de inhoudelijke beroepsgronden van gemeente en Tergouw. Dit om te voorkomen dat er bij een nieuw bestemmingsplan weer naar de rechter moet worden gegaan.
2. De rechtbank zou de gemaakte fouten bij de kapvergunning hebben moeten herstellen en de rechtsgevolgen daarvan in stand hebben moeten laten. De SBNE stelt dat herstel van fouten een bevoegdheid van de rechter is een geen plicht. Het in stand laten van de rechtsgevolgen zou onterecht zijn omdat de SBNE geen informatie heeft gekregen over de te kappen bomen en over een bijbehorend onderzoek. Erkend is tijdens de zitting bovendien dat er wel waardevolle bomen gekapt mogen worden. Wij vinden het ook ontoelaatbaar dat er een kapvergunning voor woningbouw is afgegeven terwijl nog niet vast stond dat de bouwplannen toelaatbaar waren.
3. Gesteld wordt dat alleen woningbouw op het Spelderholt ook mogelijk en door de raad gewenst is, zelfs als de verhuizing van de manege niet door mocht gaan. Gesteld wordt ook dat het plan blijft de bouw van de manege met bijbehorende onderdelen uit te voeren. De onderbouwing van de woningbouw is echter vrijwel gelijk aan die van het oorspronkelijke totaalplan. Woningbouw alleen zou een andere onderbouwing vragen, een onderbouwing die bij voorbeeld zou moeten aangeven waarom men hier met de inhoud van de woningen verder mag gaan dan wat in het algemeen bij woningbouw in het buitengebied is toegestaan. Die wordt niet gegeven waardoor het plan niet deugt.
4. Gesteld wordt dat bij uitvoering van het totaalplan alvast met de woningbouw mag worden begonnen. De woningbouw was echter bedoeld om met de opbrengsten de verhuizing van de manege mogelijk te maken. Nu na de vernietiging van de natuurbeschermingswetvergunning onzeker is of de manege wel gebouwd vindt de SBNE dat de woningbouw niet mag worden uitgevoerd. Ook had moeten worden onderbouwd hoe met de in het huidige tijdsgewricht te verwachten lagere opbrengsten van de woningen de verhuizing en zeker ook de uitbreiding van de natuur toch zal kunnen worden gefinancierd.
5. Bij het totaalplan aanwezige gebreken, waarop het bijhorende bestemmingsplan mede door de Raad van State is vernietigd, worden volgens de SBNE met dit plan niet hersteld. Gemeente en Tergouw gaan op dit punt niet in.
6. Geen rekening is gehouden met het (nieuw in het bestemmingsplan Beekbergen-Lieren) opgenomen beleid dat er geen zichtbare bebouwing mag komen in de bosrand van een enk. Dit om de enken herkenbaar en ‘leesbaar’ te houden. Het is onbegrijpelijk dat dit niet geldt voor de best bewaarde enk van Beekbergen, de Konijnenkamp.

De Stentor: Bouw op Spelderholt in de wacht

Onderwerp: Actie, Algemeen, Bestemmingsplan, Gemeente, Regelgeving| Geen reacties »

Auteur: door Bert Felix | 17:13 | Laatst bijgewerkt op: woensdag 13 juni 2012 |

APELDOORN – De rechtbank in Zutphen heeft woensdag een streep gehaald door de bouwvergunning voor elf villa’s en een appartementengebouw op landgoed Spelderholt bij Beekbergen.
Ook een kapvergunning is vernietigd. De gemeente Apeldoorn moet zijn huiswerk over doen, is de conclusie van de rechter.

De bouw van de woningen maakt deel uit van plannen om paardensportcentrum Riant Equestrian Centre van de Bruggelerweg te verhuizen naar Spelderholt. Daar zullen verouderde kippenschuren en een voormalige nertsenfarm worden gesloopt. De grond wordt deels teruggeven aan de natuur. In ruil voor de sloop van de schuren mag Riant naast een nieuwe manege ook elf villa’s en een appartetementengebouw bouwen.

Tegen de plannen hebben twee stichtingen en enkele omwonenden bezwaar gemaakt. Daarbij gaat het om de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen Lieren (SBNE) en de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA). Zij schakelden de Raad van State in die het bestemmingsplan vernietigde, omdat er onvoldoende onderzoek was gedaan en er belangrijke informatie ontbrak, onder meer over de gevolgen van de komst van de manege en zijn paarden op omliggende natuur.

Om Riant toch alvast met de woningbouw te laten beginnen, nam de gemeente een projectbesluit en verleende de bijbehorende bouwvergunningen en een kapvergunning voor tachtig bomen en 8275 vierkante meter bosplantsoen. Die besluiten zijn nu allemaal vernietigd.

Volgens de rechter mag de gemeente een projectbesluit niet onderbouwen met een bestemmingsplan dat door de Raad van State is vernietigd. In plaats daarvan had er een zelfstandige onderbouwing bij moeten zitten. Bovendien geeft het projectbesluit geen zicht op de gevolgen op het landschap als de manege definitief van de baan zou zijn, maar de woningbouw wel door zou gaan. Daarnaast heeft de gemeente het projectbesluit en de bouwvergunningen niet eerst als ontwerp ter inzage gelegd, zodat de bezwaarmakers meteen naar de rechter moesten.

Ook bij de kapvergunningen ging de gemeente de mist in. Die werden verleend zonder dat duidelijk was om welke tachtig bomen en om welk deel van het bosplantsoen het ging op Spelderholt. Ook daarover moet de gemeente een nieuw besluit nemen.

De afgelopen tijd is al wel gewerkt aan een nieuw en verbeterd bestemmingsplan. Onbekend is nog of de gemeente daar op wacht, of opnieuw een projectbesluit neemt.

Rechter roept op tot overleg over Spelderholt (De Stentor, 13 februari 2012)

Onderwerp: Bestemmingsplan, Gemeente, Plannenmakers, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

ZUTPHEN – De bestuursrechter in Zutphen roept de bij de bouw op Landgoed Spelderholt in Beekbergen betrokken partijen op tot overleg. De rechter acht het waarschijnlijk dat de voorziene woningbouw er uiteindelijk komt. Overleg kan langdurige verdere procedures voorkomen en voor een mogelijk betere inpassing van de woningbouw zorgen.

De bestuursrechter deed dat maandag aan het eind van een bijna drie uur durende zitting in Zutphen. Tegenover elkaar stonden de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken (SBNE) en de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) aan de ene kant en de gemeente Apeldoorn en Riant Holding aan de andere kant.

De stichtingen willen dat de rechter het projectbesluit vernietigt dat het college van Apeldoorn heeft genomen dat de bouw van een appartementengebouw en elf villa’s op Landgoed Spelderholt mogelijk maakt. Daarnaast willen de stichtingen een streep door de kapvergunning voor tachtig bomen en 8250 vierkante meter bosplantsoen.

SWMA is vooral bezorgd voor een aantasting van natuur en landschap door de kap van de bomen. Volgens de gemeente is daar geen sprake van: er worden geen karakteristieke bomen gekapt, terwijl Riant Holding erop wijst dat er door de kap en latere aanplant juist sprake is van herstel en verbetering van het landschap.

Ook de SBNE keert zich tegen de kap van de bomen, waardoor de toekomstige villa’s volgens de stichting op de open enk zichtbaar zullen zijn. Daarnaast stelt SBNE dat het collegebesluit ingaat tegen een uitspraak van de Raad van State.

Bron: De Stentor
Tekst: Bert Felix

rechtszittingen op maandag 13 februari 2012 over kap- en bouwvergunningen

Onderwerp: Algemeen, Bestemmingsplan, Landgoed Spelderholt, Provincie, Regelgeving| Geen reacties »

Op maandag 13 februari 2012 zal vanaf 14:00 uur raadsheer Lambooij de beroepszaken behandelen vande SBNE, SWMA en diverse anderen inzake de kapvergunning, bouwvergunningen en het projectbesluit die allen betrekking hebben op de bouw van appartementen en villa’s op het Spelderholt. Belangrijke punt is of de vergunde omvangrijke woningbouw mag plaatsvinden. De omvang (hoogte appartementengebouw en aantal villa’s) was nodig voor dekking van de verhuiskosten van de manege. Verhuizing van de manege is echter niet mogelijk, nu de Raad van State de vergunning daarvoor op 14 december 2011 heeft vernietigd.

De zitting is bij de rechtbank te Zutphen en is voor iedereen toegankelijk.