Archief 'Het Geldersch Landschap' Rubriek

SBNE inspraakreactie over concept Groenstructuurkaart Apeldoorn

Onderwerp: Gemeente, Het Geldersch Landschap, Natuur- en milieugroeperingen, Natuurbeschermingswet, Provincie, Regelgeving| Geen reacties »

SBNE heeft recentelijk een inspraakreactie op het concept Groenstructuurkaart Apeldoorn gegeven:

Wij maken ons zorgen over het handhaven van de bosrijke randen van de enken van Beekbergen. ‘Visuele verstening’ door kappen van enkenranden vond hier en daar al plaats.  Daarnaast zijn er bouwplannen bij het Spelderholt die de rand verder zouden kunnen aantasten. Gelukkig acht het ontwerp bestemmingsplan buitengebied Beekbergen en Lieren de enken – net als onze stichting – zeer beschermwaardig. Dit zal ertoe moeten leiden dat in bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen opgenomen bomen en/of bosschages bestaande en nieuwe bouwwerken blijvend aan het zicht zullen moeten onttrekken.

Kappen in het buitengebied moet in de voorgestelde regelgeving worden gemeld bij de provincie. Ook de provincie vindt de enken van Beekbergen gelukkig zeer beschermwaardig. Daarnaast stelt ook de nieuwe natuurbeschermingswet dat na een melding moet worden beoordeeld of een voorgenomen velling uit oogpunt van natuur en landschapsschoon aanvaardbaar is. Bij geen bezwaar tegen velling geldt er bovendien een verplichting om bos te herplanten (of onder omstandigheden elders te compenseren). Ondanks deze voorheen ook al geldende zware wettelijke voorwaarden heeft er toch verstening plaats gevonden. Daarom heeft het onze voorkeur om handhaving van de enkenranden dichterbij, dus door de gemeente Apeldoorn, te laten plaatsvinden.

Dit zou naar onze mening kunnen door de grens van de bebouwde komt als bedoeld in de nieuwe Wet natuurbescherming ook op te nemen rondom een bouwplan als dat op het Spelderholt te Beekbergen. Of door op de groenstructuurkaart ook de ‘groen’ bestemde gebieden in het buitengebied op te nemen als gebied waar niet zonder kapvergunning mag worden gekapt. Wellicht zijn andere oplossingen denkbaar waarmee het handhaven van het illegaal kappen langs de enken van Beekbergen kan worden gegarandeerd.

 

 

Opnieuw: de hekken rondom Spelderholt

Onderwerp: Algemeen, Bewoners, Gemeente, Het Geldersch Landschap, Landgoed Spelderholt, Publiciteit, Regelgeving, Veiligheid| Geen reacties »

Na een maand buiten zicht te zijn geweest had we niet meer verwacht hem ooit nog terug te zien. Toch was hij daar ineens weer, het verweesde wild zwijn big dat door één van de vele gaten in de omheining van het Spelderholt het voormalig landgoed was binnengegaan maar vervolgens de weg terug niet meer kon vinden. Een dag na het weerzien met deze eenzame big bleek dat hij niet zo eenzaam meer was, door hun goede camouflage waren ze niet heel gemakkelijk te tellen maar er zijn minstens zes soortgenootjes bij gekomen…

Door chronisch gebrek aan onderhoud en bomen die bij het omzagen niet in de bedoelde richting vielen zijn de hekken van het Spelderholt ernstig gehavend. Wij hebben er in het verleden bij de directie van Parc Spelderholt meermaals op aangedrongen om de hekken die het landgoed van het omliggende bos scheiden te herstellen en te onderhouden. Daar zijn meerdere redenen voor: reeën en herten kunnen met gemak het hek passeren en zo op cultuurgrond komen. Een ander aspect is dat van de beveiliging: de bewoners van de buurtschap Engeland hebben niet voor niets een collectieve surveillance ingesteld….. Wanneer de hekken er echter in de huidige toestand bij blijven liggen is dat dweilen met de kraan open!

Nu ook biggen de hekken blijken te kunnen passeren is de maat meer dan vol. Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn omdat de biggen nog veel te jong zijn om zonder moedermelk te kunnen en langzaam zullen verkommeren. Maar ook omdat de biggen nu vrijwel onbelemmerd de omliggende terreinen kunnen betreden. De verkeersveiligheid komt daarbij in het gedrang maar ook is de kans levensgroot aanwezig dat particuliere tuinen en agrarische gewassen zullen worden beschadigd.

In een reactie geeft Parc Spelderholt aan inmiddels om een offerte voor reparatie te hebben gevraagd. Aangezien de gaten niet hersteld worden door het aanvragen van een offerte alleen gaan we nogmaals aandringen op spoed en zullen daarbij tevens melden Parc Spelderholt aansprakelijk te zullen stellen bij eventuele gevolgschade.

Wroetsporen...

Wroetsporen…

Gaas doorgeknipt

Onderwerp: Algemeen, Het Geldersch Landschap, Landgoed Spelderholt| Geen reacties »

Kapot wildgaas hoek Noordweg /Engelanderenk. Het is duidelijk bewust vernield.
Een loslopende ree ging vanzelf door het gat weer naar binnen.
IMAG1000 IMAG1001

Natuurwerkdag trekt honderden vrijwilligers (Stentor, 4 november 2012)

Onderwerp: Actie, Bewoners, Het Geldersch Landschap, Publiciteit| Geen reacties »

Honderden vrijwilligers hebben zaterdag deelgenomen aan de natuurwerkdag die ook in de provincie Gelderland werd gehouden.

Zo waren vrijwilligers in Klarenbeek bij een kikkerpoel actief, net als in Wenum. Ook in Park Berg en Bos in Apeldoorn kwamen enkele tientallen vrijwilligers in actie. Aan de rand van een van de enken in Beekbergen hielpen buurtbewoners het Geldersch Landschap met het opschonen van een bijzonder veldje droge heide. Het veldje speelt een belangrijke rol in de strijd tegen de verhuizing van mencentrum Riant naar het landgoed Spelderholt. De buurtbewoners vonden dat ze niet alleen in de rechtszaal voor het veldje moesten opkomen, zo lieten ze zaterdag weten.

De Natuurwerkdag werd op 53 locaties in Gelderland gehouden en 2500 mensen staken de handen uit de mouwen. Dat waren er 500 meer dan vorig jaar, zo liet de organisatie weten.

Tekst: Bert Felix

Gemeente belaagd om vroege kapvergunning (Stentor, 10 mei 2011)

Onderwerp: Bestemmingsplan, Bewoners, Gemeente, Het Geldersch Landschap, Plannenmakers, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »
APELDOORN – De Stichting Behoud Natuurwaarden Enken in Beekbergen en de Apeldoornse Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn voelen zich door de gemeente buitenspel gezet door een vroegtijdig afgegeven kapvergunning voor Landgoed Spelderholt in Beekbergen.
Ze vinden dat de gemeente moet wachten op de uiteindelijke uitspraak van de Raad van State over de bouwplannen op het landgoed.
Beide stichtingen en de gemeente troffen elkaar dinsdag in Apeldoorn voor de onafhankelijke bezwarencommissie. De stichtingen gaven daar een toelichting op hun bezwaren tegen de kapvergunning voor tachtig bomen en ruim 8000 vierkante meter bosplantsoen op het landgoed. De kap is nodig voor de bouw van een appartementengebouw en negen villa’s.
Het bestemmingsplan dat de bouw van die woningen en de verplaatsing van de manege van Riant Equestrian Centre naar het landgoed mogelijk maakt, is goedgekeurd door de Apeldoornse gemeenteraad, maar geschorst door de Raad van State. Die wil de gevolgen voor de natuur, onder meer een halve hectare droge heide, eerst diepgaand onderzoeken.
Intussen heeft Riant recentelijk een bouwvergunning aangevraagd voor de bouw van de woningen. Die kan pas worden verleend als het bestemmingsplan door de Raad van State onherroepelijk is verklaard. Het is onduidelijk of en wanneer dat gaat gebeuren.
Plannenmaker Riant wil zo lang niet wachten met de andere benodigde vergunningen en vroeg daarom alvast een kapvergunning aan. De advocaat van het paardensportbedrijf wees er dinsdag op dat Riant al acht jaar werkt aan de plannen en niet straks nog een jaar extra kwijt wil zijn met het wachten op een kapvergunning.

Volgens Michiel van der Weele van de enkenstichting SBNE zit er echter een addertje onder het gras. Weliswaar heeft de gemeente vastgelegd dat Riant pas na het onherroepelijk worden van de bouwvergunning met kappen mag beginnen, maar tegen die tijd is de kapvergunning al onherroepelijk geworden. Bovendien mag de gemeente de kapvergunning tussentijds wijzigen, zonder dat aan de betrokken stichtingen te hoeven melden. Beide stichtingen zeggen daardoor niet te kunnen controleren of de bomen en het bosplantsoen op het landgoed wel zoveel mogelijk worden gespaard. Ook om de bomenkap te kunnen toetsen aan de onherroepelijke bouwvergunningen willen de stichtingen dat de gemeente de kapvergunning opschort en tegelijk met de bouwvergunning afgeeft.
De voorzitter van de bezwarencommissie liet doorschemeren dat de gemeente wellicht juridisch gelijk heeft, maar nu wel gevoelens van onbehagen in de buurt oproept. Gemeentejurist Gert ter Brugge wees erop dat de gemeenteraad met de plannen van Riant heeft ingestemd.
Eigenaresse Mieke van Tergouw van Riant liet buiten de zitting om weten niet aan de verhuisplannen van haar mencentrum te zijn begonnen als ze de lengte van de procedure vooraf had geweten en de inspanningen die de procedures vergen. Ze wees erop dat de verhuizing van Riant naar het leegstaande voormalige pluimvee-instituut gebeurt op verzoek van de gemeente en het Gelders Landschap.

Door: Bert Felix
Bron: De Stentor, 10 mei 2011

Beschadiging enkenrand

Onderwerp: Bewoners, Het Geldersch Landschap| Geen reacties »

 

Zo ziet een deel van de enkenrand op de enk van de Konijnenkamp er uit. Zwaar beschadigd, doordat er met grof geweld overhangende takken zijn afgerukt, met maximale beschadiging van deze struiken en bomen. Men heeft zelfs over het hek heen  takken gemold. Zo gaat men toch niet met de natuur en nabuur om?

Gedeputeerde Verdaas: natuurwetgeving te complex en nergens meer voor nodig

Onderwerp: Het Geldersch Landschap, Natuurbeschermingswet, Plannenmakers, Provincie, Publiciteit, Regelgeving| 1 Reactie »

Op maandagmorgen 30 augustus 2010 werd een kort interview uitgezonden op radio 1, KRO, Goedemorgen Nederland, met Mieke van Tergouw en Ko Verdaas. Het verhuisplan van manege Riant wordt een verbetering van de natuur genoemd. Slechts één persoon zou bezwaar hebben en daarvoor met wat vriendjes de natuurwetgeving misbruiken. Verdaas vindt dat de 40 jaar oude wetgeving veel te complex is en zijn tijd heeft gehad en bij dit plan zelfs een averechts effect heeft. Het verhuisplan zou tijdens het proces door ‘natuurwetgeving zijn ingehaald’.

Mieke en Verdaas in GoedeMorgenNederland30082010.