Huisvesting blijkt illegaal (Stentor, 19 februari 2010)

Onderwerp: Gemeente, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

BEEKBERGEN – De gemeente Apeldoorn had geen vrijstelling mogen verlenen voor de tijdelijke studentenhuisvesting op landgoed Spelderholt. Dat heeft de bestuursrechter in Zutphen bepaald in een rechtszaak die was aangespannen door de Stichting Behoud Natuur waarden Enken Beekbergen (SBNE).

De tijdelijke huisvesting voor 48 gehandicapte leerlingen van het opleidingsinstituut Parc Spelderholt, dat op het gelijknamige landgoed is gevestigd, moet vijf jaar dienen als huisvesting. Tegen die tijd wordt het gebouw volgens plan vervangen door een definitieve huisvesting. Voor die huisvesting is een nieuw bestemmingsplan in de maak. De nieuwbouw komt in de plaats van enkele oude kippenstallen van het voormalige pluimvee-instituut dat op het landgoed was gevestigd. De SBNE vecht de nieuwe activiteiten op het landgoed aan. Daar bij gaat het niet alleen om die van het opleidingsinstituut voor gehandicapten, maar ook om de komst van de manege van Riant Equestrian Centre en de bouw van 26 appartementen en elf villa’s.

SBNE stelde bij de rechter dat er onvoldoende garantie is dat de tijdelijke huisvesting na vijf jaar ook werkelijk verdwijnt. De rechter geeft SBNE nu gelijk, ondanks de extra overeenkomst die de gemeen te had gesloten met Parc Spelderholt. Ook is er volgens de rechter onvoldoende zicht op een nieuw bestemmingsplan waarin de nieuwe studentenhuisvesting moet worden opgenomen.

Volgens de overeenkomst met de gemeente zou Parc Spelderholt 1000 euro boete per dag met een maximum van 200.000 euro moeten betalen, mocht de tijdelijke huisvesting niet op tijd zijn afgebroken, waarna gedwongen sloop zou volgen. De gemeente zegt de uitspraak nog te bestuderen.

Door Bert Felix

Huisvesting Spelderholt omstreden (Stentor, 6 januari 2010)

Onderwerp: Bestemmingsplan, Landgoed Spelderholt, Partijen, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

BEEKBERGEN/ZUTPHEN – De bestuursrechter in Zutphen vraagt zich af of er voldoende garanties zijn dat de tijdelijke huisvesting voor studenten van Parc Spelderholt na vijf jaar daadwerkelijk verdwijnt.
Weliswaar hebben de gemeente en het opleidingsinstituut voor gehandicapten een overeenkomst over de sloop gesloten, maar die blijkt mogelijk onvoldoende.

Gisteren troffen de gemeente, Parc Spelderholt en de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken in Beekbergen (SBNE) elkaar voor de bestuursrechter in Zutphen. Reden was het protest van SBNE tegen de bouw van een tijdelijke huisvesting van studenten op het terrein. De gemeente heeft die voor hooguit vijf jaar toegestaan. Tegen die tijd wil Parc Spelderholt het gebouw vervangen door een definitieve huisvesting, waartegen SBNE inmiddels ook bezwaar heeft aangetekend.

De partijen stonden al eerder tegenover elkaar bij de Zutphense rechter. Die oordeelde dat er op dat moment geen garantie was op de latere sloop van het gebouw. In reactie op die uitspraak stelden gemeente en Parc Spelderholt een overeenkomst op, waarbij de gehandicapteninstelling desnoods een boete krijgt van maximaal 200.000 euro.

De komende weken moet blijken of de bestuursrechter die overeenkomst voldoende vindt, al klonk er gisteren al twijfel in zijn woorden. Dat heeft ermee te maken dat er op het moment van het afgeven van de tijdelijke vergunning op 30 juni 2008 nog geen ontwerp was van het bestemmingsplan dat de bouw van een definitieve huisvesting mogelijk maakt. Dat ontwerp is pas vorig jaar door de politieke markt besproken en pas afgelopen najaar de inspraak ingegaan.

SBNE voerde verder aan dat de tijdelijke huisvesting maar een onderdeel is van veel grotere plannen voor het landgoed bij Beekbergen. Zo schrijft Parc Spelderholt in zijn jaarverslag de bezetting van het hotel te willen opschroeven van 65 naar 70 procent. Ook het congrescentrum moet meer werk krijgen en het aantal studenten groeien naar 75. Daarnaast wees SBNE op de bouwplannen van mencentrum Riant op de andere helft van het landgoed. De stichting hekelde opnieuw het uitblijven van een overkoepelend bestemmingsplan, waarin alle activiteiten met hun gevolgen voor de omgeving worden afgewogen.

Directeur Wouter van Santen van Parc Spelderholt zei met de overeenkomst met de gemeente te hebben voldaan aan de wens van de bestuursrechter. Voor zijn instelling bestaat inmiddels een wachtlijst. Uitspraak binnen zes weken.

Door Bert Felix – De Stentor, 6 januari 2010