Meerderheid op PMA voor delegatie ontwerp-projectbesluit

Onderwerp: Algemeen, Bestemmingsplan, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Plannenmakers, Regelgeving| Geen reacties »

Donderdagavond 26 mei 2011 was op  de politieke markt Apeldoorn het voorstel om de behandeling van het ontwerp-projectbesluit voor de woningbouw op het Landgoed Spelderholt te delegeren aan B&W aan de orde. Een meerderheid van de raad had geen behoefte aan controle op de uitvoering van dit ontwerp. Ook niet nadat de SBNE en onder meer de partij voor de dieren hadden aangegeven dat het besluit lijnrecht ingaat tegen een beslissing van de Raad van State van december vorig jaar om ontkoppeling van de verhuizing van de manege en de woningbouw niet toe te staan. Het verband tussen deze twee onderdelen van de plannen wordt als onverbrekelijk beschouwd. Tijdens de PMA werd ook duidelijk dat geen zekerheid kon worden gegeven dat de manege zal verhuizen. Daarmee wankelt ook de tweede peiler van het bestemmingsplan, winst voor de natuur. De SBNE heeft laten weten dat dit besluit door de rechter aan flarden zal worden geschoten.

Daarmee blijft de vraag waarom Apeldoorn toch dit projectbesluit wil nemen. Zou het alleen maar gaan om de locaties van de te bouwen woningen op het landgoed Spelderholt? Apeldoorn heeft deze locaties in het bestemmingsplan Spelderholt-Riant (verhuizing manege) namelijk vergeten in te tekenen. Bij dit ontwerp zijn deze locaties wel aangegeven. De SBNE zal spoedig zienswijzen indienen over dit ontwerp.

Ontwerp Bestemmingsplan Parc Spelderholt ter inzage

Onderwerp: Bestemmingsplan, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Plannenmakers, Regelgeving| Geen reacties »

Burgemeester en wethouders delen mee dat met ingang van 29 oktober 2009 gedurende zes weken in het Stadswarenhuis aan het Marktplein 1 en in het “Stadhuis op Wielen” voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Parc Spelderholt.

Ga naar de site van de gemeente om de documenten te bekijken:
http://www.apeldoorn.nl/smartsite.dws?id=142608

Bestemmingsplan ‘Spelderholt-Riant’ gereed voor bespreking in Politieke Markt (persbericht gemeente Apeldoorn)

Onderwerp: Bestemmingsplan, Gemeente, Publiciteit| Geen reacties »

Bestemmingsplan ‘Spelderholt-Riant’ gereed voor bespreking in Politieke Markt

Het college van burgemeester en wethouders maakt verplaatsing van Riant naar Het Spelderholt mogelijk. Het bestemmingsplan dat deze verplaatsing mogelijk maakt staat op donderdag 2 juli op de agenda van de Politieke Markt Apeldoorn. Als de gemeenteraad het standpunt van het college deelt, zal het plan op 9 juli worden vastgesteld.

Ten behoeve van de verplaatsing van manege Riant hebben de eigenaren van deze manege het oostelijke en noordelijke deel van de locatie Spelderholt aangekocht. Op deze percelen staan de restanten van het voormalige pluimvee instituut en een nertsenfokkerij. Met verplaatsing van de manege wordt sanering van deze voormalige bedrijven mogelijk gemaakt.
Gekoppeld aan de verplaatsing van de manege wordt een woningbouwprogramma gerealiseerd bestaande uit een elftal villa’s en een landhuis met twintig appartementen. De ruimte op het terrein van de bestaande manege Riant zal uitgegeven worden in een viertal woningbouwkavels.

Het Spelderholt is in het begin van de 20ste eeuw gerealiseerd en ingericht. Sinds de jaren ’60 is dit terrein door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ingericht als onderzoeksinstituut voor pluimveehouderij. Op het noordelijke Spelderholt-terrein was een nertsenfokkerij gevestigd. Met het vertrek van het onderzoeksinstituut in de jaren ’90 is deze locatie beschikbaar gekomen voor een andere functie.

Het ontwerp van bestemmingsplan “Spelderholt – Riant” heeft met ingang van 12 maart 2009 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp zijn 17 brieven met zienswijzen ingediend. De hoofdpunten van de zienswijzen zijn; natuurbeschermingswetgeving en het beleid hieromtrent, de regelingen rond functieverandering en zoekzones, automobiliteit en verkeersstromen, de samenhang met de plannen van Parc Spelderholt en de economische uitvoerbaarheid.
Op basis van de zienswijzennota concludeert het college van B&W dat het bestemmingsplan kan worden vastgesteld.

Einde persbericht