SBNE en Parc Spelderholt bereiken overeenkomst (De Beekberger – 5 november 2010)

Onderwerp: Gemeente, Plannenmakers, Publiciteit| Geen reacties »

BEEKBERGEN – Al jaren voert de SBNE (Stichting behoud natuur enken) procedures tegen onder andere de bouw van de studentenhuisvesting op Parc Spelderholt. De afgelopen tijd zijn er een aantal bijeenkomsten tussen de SBNE en Parc Spelderholt
geweest waarvan woensdag 27 oktober een hoogtepunt werd bereikt. Zij hebben een convenant ondertekend waarin onder meer staat dat partijen bij de uitvoering van de bouwwerkzaamheden en het gebruik van gebouwen en terreinen rekening zullen houden met de bijzondere ligging in en aan de rand van een kwetsbaar natuurgebied. Het terrein zelf zal ook duurzaam worden beheerd.
Verder komt er een commissie ‘duurzaam natuurbeheer’ met een vertegenwoordiging van Parc Spelderholt en SBNE.
Deze commissie zal plannen en bijzondere situaties met en op het terrein die invloed zouden kunnen hebben op de omgeving
in een vroegtijdig stadium kunnen beoordelen. Dit met het oogmerk om hierover als goede buren afspraken te maken en om te voorkomen dat geschillen ontstaan. Ook zullen de partijen zich tot het uiterste inspannen om de sporthal in Beekbergen geschikt te krijgen voor gebruik door de studenten van Parc Spelderholt. Dit om te vermijden dat een sporthal op het Spelderholt wordt gebouwd.
Ook de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn heeft aangegeven akkoord te kunnen gaan met de inhoud van het convenant.
Na het ondertekenen van het convenant werden er korte toespraken gehouden waarin duidelijk werd dat er in goed overleg een moeizaam traject is afgelegd met als resultaat dit convenant naar tevredenheid van alle partijen. Hierdoor kan de bouw van de huisvesting voor gehandicapte studenten in december van start gaan.

Bron: De Beekberger, 5 november 2010
Tekst: Claudia Hutjes

Convenant met Parc Spelderholt ondertekend

Onderwerp: Gemeente, Plannenmakers| Geen reacties »

In het kasteeltje van Parc Spelderholt op woensdag 27 oktober 2010 ondertekenden voorzitter Wouter Hiskemuller en secretaris Jeannette Harleman van de SBNE, wethouder Rob Metz van de gemeente Apeldoorn, Prof. D.J(an) Eppink van Parc Spelderholt en Dick de Man van Beter Wonen een convenant. In het convenant staat onder meer dat partijen zich tot het uiterste zullen inspannen om de sporthal in Beekbergen geschikt te krijgen voor gebruik door de studenten van Parc Spelderholt. Dit om te vermijden dat een sporthal op het Spelderholt wordt gebouwd. Ook is vastgelegd dat partijen bij de uitvoering van de bouwwerkzaamheden en het gebruik van gebouwen en terreinen rekening zullen houden met de bijzondere ligging in en aan de rand van een kwetsbaar natuurgebied. Het terrein zelf zal duurzaam worden beheerd. Verder komt er een commissie ‘duurzaam natuurbeheer’ met een vertegenwoordiging van Parc Spelderholt en SBNE. Deze commissie zal plannen en bijzondere situaties met en op het terrein die invloed zouden kunnen hebben op de omgeving in een vroegtijdig stadium kunnen beoordelen. Dit met het oogmerk om hierover als goede buren afspraken te maken en om te voorkomen dat geschillen ontstaan.