Bronnen van de Oude Beek op Engeland bedreigd

Onderwerp: Bestemmingsplan, Natuur- en milieugroeperingen, Regelgeving, Rode lijst en andere dieren| Geen reacties »

En opnieuw zijn er bouwplannen op Engeland die de natuur ernstig schaden. Voor de kavel die hoort bij Arnhemseweg 516 ligt een ontwerp bestemmingsplan Beekbergen Engeland ter inzage. Het ontwerp heeft betrekking op het realiseren van twee vrijstaande woningen op Engeland.
Op de bewuste kavel staan te slopen schuren en het beoogde bouwperceel grenst direct aan een aantal bronnen van de Oude Beek.
Dit is opnieuw een aantasting van het bron- en stroomgebied (zowel onder- als bovengronds) van de Oude Beek zonder dat er een strategische visie, een gebiedsvisie, aan ten grondslag ligt. Daardoor is het onmogelijk cumulatieve effecten op het gebied (met talrijke rode lijst soorten) in kaart te brengen.

Zienswijzen kunnen nog tot 22 april ingediend worden.

De Olde Buurtschap

Onderwerp: Geschiedenis| 1 Reactie »

’t Engeland mien Engeland
een mooie olde buurtschap
woar beeste in de weiens loop
en stroatjes bint d’r klein en krap

Sprengen komt d’r uut de grond
die stroomt noar d’olde bèke
mit wilde plântjes an de rand
veule bluuit de hele wèke

Knientjes haaz’n en ok voss’n
vulle bees’n kuj doar vin’n
zwientjes loop d’r dapper rond
soms bienoa bie oe bin’n

Knoll`n, biet’n en ’t roggeland
een machtug mooi gezichte
de boss’n das ok iets aparts
die bint heel mooi en dichte

Heernhul is land’luk bekend
’t lig an de rand van ’t olde Engeland
rechters sprak’n doar hun zaak’n uut
in d’oldte rechbanke van Gelderland

’t Engeland mien Engeland
eeuwnlang mit boer’nvolk’ng
noe is ’t Engeland netuurgebied
woar veurolders hun koene molk’ng.