Kip ontbreekt, caravan moet weg (Stentor 18 juni 2009)

Onderwerp: Bewoners, Landgoed Spelderholt, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

Eigenaresse verwijt gemeete meten met twee maten: Een bewoonster van Landgoed Spelderholt moet een zeventien jaar geleden geplaatste caravan uit haar achtertuin verwijderen, op straffe van een dwangsom, die maar liefst kan oplopen tot 30.000 euro. Destijds zonder bouwvergunning geplaatst, en dus illegaal. Pakt de gemeente alles waarvoor geen vergunning is afgegeven zo voortvarend aan?

Lees het artikel over de caravan, dat op 18 juni 2009 verscheen in de Stentor:

Kip ontbreekt, caravan moet weg

SBNE vestigt hoop op Europees verbod (Stentor, 9 april 2009)

Onderwerp: Actie, Natuurbeschermingswet, Plannenmakers, Provincie, Publiciteit, Regelgeving, Rode lijst en andere dieren| 1 Reactie »

SBNE vestigt hoop op Europees verbod

door Bert Felix

BEEKBERGEN – De plannen voor de bouw van een manege, een appartementengebouw en elf villa’s op Landgoed Spelderholt worden door Europa verboden.
Dat voorspelt Henk Siepel, inwoner van Beekbergen en hoofd van het centrum voor ecosystemen Alterra van de Rijksuniversiteit van Wageningen. Apeldoorn volgt volgens hem een heilloze weg en riskeert een torenhoge boete.

Siepel zei dat gisteravond op een bijeenkomst van de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen (SBNE). Reden daarvoor is dat de bouwplannen van Riant Equestrian Centre, maar ook die van zorginstelling Parc Spelderholt, op de rand van het gebied van Natura 2000 liggen.

De bouw voor Riant en Parc Spelderholt vindt net buiten Natura 2000 plaats, maar volgens Siepel maakt dat niets uit. ,,Natura 2000 betekent ook bescherming in de rand langs dat gebied. Activiteiten die hinder veroorzaken zijn daar verboden. Zelfs bestaande activiteiten kunnen worden teruggedraaid.”

Volgens projectleider Gerben den Besten van de gemeente, ook aanwezig bij het debat, wijst de bij het bestemmingsplan verplichte natuurtoets uit dat de plannen kunnen. Op basis van die natuurtoets is een ontheffing van de wet op de natuurbescherming aangevraagd bij de provincie. ,,Wat Siepel zegt is waar, maar dat wordt ondervangen door de natuurtoets”.

Siepel verwijt de gemeente echter de initiatiefnemers van de plannen op het verkeerde been te zetten. ,,We doen alsof we Apeldoorn opnieuw kunnen inrichten, maar een hoger orgaan dan onze gemeenteraad heeft een hek om de Veluwe gezet. Dat heeft de Europese Unie gedaan en daar moeten we in Beekbergen trots op zijn.”

Volgens Siepel kijkt Brussel momenteel zeer kritisch naar Nederlandse plannen in en bij Natura 2000. ,,Ik ben er net nog geweest en we doen het niet goed. Je mag niet naast Natura 2000 bouwen”.

Ook volgens Ingeborg Leerkes van de Stichting Het Ordens Massief trekt de gemeente aan een dood paard. ,,We zijn twee jaar bezig geweest om een voetbalstadion voor AGOVV uit Natura 2000 te houden. Daar is de gemeente twee jaar druk mee geweest, terwijl al op de eerste dag duidelijk was dat het niet kan. Zeg daarom ook hier: dit gaat niet lukken.”

Kanttekeningen bij bouw op Spelderholt (De Stentor, 3 april 2009)

Onderwerp: Gemeente, Landgoed Spelderholt, Plannenmakers, Publiciteit| Geen reacties »

Kanttekeningen bij bouw op Spelderholt

door Bert Felix.

APELDOORN – De commissie voor ruimtelijke kwaliteit (CRK) heeft moeite met twee van de elf villa’s die op Landgoed Spelderholt worden gebouwd. Verder moet architect Hoogenberk nog sleutelen aan de balkons (‘te dominant’) en de entree van het nieuwe kasteel op het landgoed. Louter complimenten waren er voor de plannen van Parc Spelderholt.

Dat bleek donderdag bij de bespreking van de plannen. De twee villa’s staan precies in de zichtlijn van het oude en het nieuwe kasteel op Spelderholt. De commissie voor ruimtelijke kwaliteit (CRK) wil dat de villa’s elders worden gebouwd, eventueel aan weerszijden van de centrale laan van Spelderholt. Ze zouden ook een andere vormgeving moeten krijgen dan de andere villa’s die achter het nieuwe kasteel op het landgoed worden gebouwd, bijvoorbeeld in de vorm van een poortgebouw. Over het nieuwste ontwerp van de nieuwe manege voor Riant Equestrian Centre was de CRK positief.

Een dikke pluim was er voor de nieuwe huisvesting voor veertig gehandicapte studenten, die door woningstichting Beter Wonen wordt gebouwd op Parc Spelderholt.

Spelderholt begint te vroeg aan bouw lift (Stentor, 4 februari 2009)

Onderwerp: Gemeente, Landgoed Spelderholt, Publiciteit| Geen reacties »

Spelderholt begint te vroeg aan bouw lift

 

Door Bert Felix

BEEKBERGEN – In overleg met de gemeente Apeldoorn heeft Parc Spelderholt, onderwijsinstelling voor gehandicapten in Beekbergen, werkzaamheden voor een lift in kasteel Spelderholt stilgelegd. De instelling had nog geen vergunning voor het werk aangevraagd.

Wethouder Jolanda Reitsma zal de instelling binnenkort bezoeken.

De gemeente kwam tussenbeide na een tip van de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen. Die had enkele containers bouwafval geconstateerd. Wouter van Santen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Parc Spelderholt, desgevraagd: ,,De vergunning zou in februari worden aangevraagd. Vorige week belde de aannemer of hij alvast kon beginnen, omdat het buitenwerk door de vorst stil lag. Dan wil je zo’n man tegemoet komen”.

SBNE stelt meer overtredingen te hebben geconstateerd bij Parc Spelderholt. Woordvoerder Wouter Hiskemuller zegt daarom vandaag een gesprek te hebben met de afdeling handhaving van de gemeente. De gemeente bevestigt alleen de plaatsing van een verlichte richtingaanwijzer in de berm van de Engelanderholt. Daarvoor bleek een vergunning nodig te zijn. Bovendien wees de commissie voor ruimtelijke kwaliteit het ontwerp van de hand. Een nieuw ontwerp is inmiddels goedgekeurd, laat de gemeente weten, die de huidige paal gedoogt.

Volgens Hiskemuller zijn er eerder dikke bomen met nestholen gekapt zonder vergunning, is er nog voor de bezwarentermijn verstreken was begonnen met de bouw van een tijdelijk onderwijsgebouw en maakt de organisatie reclame voor commerciële activiteiten.

Volgens Van Santen ging het bij de bomen om achterstallig onderhoud en de kap van dode exemplaren die gevaar opleverden voor wandelaars. Voor de noodschool had hij een vergunning, al begon hij wel voor de bezwarentermijn was verstreken. ,,We wilden de lokalen op 1 september in gebruik nemen. Je weet dat er bezwaren kunnen komen en je het gebouw moet afbreken, maar het mag wel.”

Van Santen zegt dat zijn instelling inderdaad reclame maakt voor de activiteiten die er bij Parc Spelderholt kunnen worden, zoals bruiloften, condoleances en familiefeesten. “Al die activiteiten zijn onderdeel van onze horeca-activiteiten om onze gehandicapte studenten te laten leren zelfstandig te werken”, aldus Van Santen.

Winst en verlies voor buren Parc Spelderholt (Stentor, 1 oktober 2008)

Onderwerp: Bewoners, Gemeente, Landgoed Spelderholt, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

Winst en verlies voor buren Parc Spelderholt

door Bert Felix

BEEKBERGEN/ZUTPHEN – Parc Spelderholt hoeft zijn noodverblijf voor gehandicapte studenten niet te sluiten.
Maar het instituut moet wel betere afspraken maken met de gemeente over de tijdelijkheid van het gebouw. Verder erkent de rechter dat de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken (SBNE) in Beekbergen belanghebbende is bij de bouw.

Dat blijkt uit de uitspraak van de bestuursrechter in Zutphen over de voorlopige voorziening die de SBNE had aangevraagd. Die moest ertoe leiden dat de bouw van de noodhuisvesting voor studenten zou worden voorkomen of stilgelegd. Dat verzoek honoreert de rechter niet, maar SBNE krijgt wel op diverse punten gelijk.

Zo stelt de rechter dat SBNE bewoners vertegenwoordigt die in de onmiddellijke nabijheid van de inmiddels gerealiseerde noodvoorziening wonen, waardoor de stichting als belanghebbende kan worden gezien. De rechter wijst daarbij op de statuten van de stichting, waaruit dat belang kan worden afgeleid. Zo wil de stichting het behoud van natuurwaarden in het gebied van de enken en het omliggende bosgebied en ontwikkelingen tegengaan die voor mens en dier overlast veroorzaken.

Verder is de rechter van oordeel dat het verzoek om een voorlopige voorziening, in afwachting van de eindbehandeling van bezwaren van de stichting, voornamelijk is ingediend als gevolg van de wijze waarop de gemeente is omgegaan met de belangen van de stichting, de manier waarop de toestemming voor de bouw van een tijdelijk verblijf voor studenten tot stand is gekomen en de gebrekkige motivering die daarvoor is gebruikt.

De gemeente heeft bijvoorbeeld verzuimd om schriftelijke afspraken te maken met Parc Spelderholt over de termijn waarbinnen de noodhuisvesting moet worden afgebroken. Ook is er geen garantie in de vorm van een dwangsom en ontbreken concrete bouwplannen voor een studentenverblijf.

De rechter suggereert al wel dat Parc Spelderholt bij de uiteindelijke behandeling van de bezwaren van SBNE groen licht krijgt voor de noodvoorziening, omdat de ontbrekende afspraken alsnog kunnen worden gemaakt. Als straf voor deze onvolkomenheden moet de gemeente de griffierechten aan SBNE vergoeden.

Naaste buren gaan Riant nog missen (Stentor, 21 augustus 2008)

Onderwerp: Bewoners, Partijen, Plannenmakers, Publiciteit| Geen reacties »

Naaste buren gaan Riant nog missen

door Bert Felix.

BEEKBERGEN – Op het werk worden ze erover aangesproken, op de oprit krijgen ze vragen gesteld.

Ruzie met mencentrum Riant? Overlast van het jaarlijkse menevenement? Jaap Blankespoor en Bert de Bie, respectievelijk vier en vijftien jaar naaste buur van het evenemententerrein, weten van niets. Integendeel zelfs. Samen met omliggende buren genieten ze van het paardenspektakel. Eigenlijk zijn ze boos dat ze in de berichtgeving over het menevenement over een kam worden geschoren met bewoners elders in het gebied. Die deden bij de Stentor hun beklag over geluidsoverlast bij het evenement.

,,Als iemand er last van kan hebben, zijn wij dat wel. We wonen er bovenop, we zijn de naaste buren. Maar het is altijd weer genieten. Je kijkt er gewoon naar uit. Andere jaren stond het paardenhotel pal voor ons huis, maar nu hebben ze daar een jaar maïs staan. Jammer, zei ik meteen al tegen m’n vrouw”, zegt Blankespoor.

Beiden bevestigen dat de organisatoren van het menevenement eenmaal de sluittijd hebben overschreden. ,,Ze mochten tot half twee muziek hebben, maar toen was er eerder op de avond noodweer. Daardoor begon de muziek pas om half tien en speelden ze door tot kwart over twee, half drie. Ach, je moet elkaar gewoon wat gunnen”, zegt Blankespoor.

De Bie zegt elk jaar weer uit te kijken naar het evenement. ,,Ik woon er strak achter. Als het mooi weer is, zetten we de stoeltjes in de tuin om ernaar te kijken. We krijgen altijd een uitnodiging en een paar munten voor de bar. Vroeger maakten we met de buurt zelfs een hindernis. Dat wist iedereen: dat was de hindernis van de buurt. Nee, last heb je er niet van. Neem dan het sluipverkeer dat hier over de weg scheurt. Daar hebben we pas last van.”

Blankespoor geniet het meest van het paardenhotel. Een tent van honderdvijftig meter, 350 paarden en verder allemaal campers en vrachtwagens voor de paarden. ,,Er was zelfs een keer een Amerikaan met een jacuzzi. ’s Avonds gaan ze barbecuen. Veel hebben er ook honden bij zich, maar die hoor je nooit.”

De liefde voor Riant gaat zo ver dat beiden, die zeggen namens alle naastgelegen buren te spreken, het jammer vinden dat Riant gaat verhuizen naar Landgoed Spelderholt. Blankespoor: ,,We zijn heel blij dat ze het weiland naast ons houden om er met de paarden te oefenen. Anders zag je niets meer van hen.”

Buurtbewoners van Landgoed Spelderholt die tegen de komst van het mencentrum zijn, hoeven wat hen betreft niet bang te zijn voor de komst van Riant. ,,Ze zijn altijd heel netjes. Nog geen papiertje vind je na afloop in de weilanden. Het is gewoon een fantastisch evenement. Ook de hindernissen zijn netjes. We hebben ons daar nog nooit aan gestoord.”

Gemeentebelangen wil actie tegen ‘illegale activiteiten’ (Stentor, 4 april 2008

Onderwerp: Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

Gemeente-belangen wil actie tegen ‘illegale activiteiten’

Door Bert Felix

Gemeentebelangen legt zich niet neer bij het besluit van het Apeldoornse college van burgemeester en wethouders om illegale activiteiten op Landgoed Spelderholt te gedogen.
De partij hekelt vooral de activiteiten van een beveiligingsbedrijf, waardoor buurtbewoners zich geïntimideerd voelen.

Naar aanleiding van een bezoek van leden van de gemeenteraad aan Landgoed Spelderholt in Beekbergen, de toekomstige plek voor Equestrian Centre Riant, heeft Gemeentebelangen vragen gesteld aan het college. Die zijn nu beantwoord. Gemeentebelangen zegt meerdere activiteiten te hebben waargenomen, die illegaal zijn. Zo staan er volgens de fractie illegaal paarden van mencentrum Riant, is er illegaal mest en ander afval opgeslagen, maar is ook een woning illegaal in gebruik door een beveiligingsbedrijf, die er zijn personeel traint.

Het college bevestigt dat een deel van de activiteiten illegaal zijn, maar ze ontkent dat er sprake is van mestopslag. Die zou meteen worden afgevoerd naar de Riant-locatie aan de Bruggelerweg, waar wel vergunning is om mest tijdelijk op te slaan. Van afval zou geen sprake zijn, zegt het college: Gemeentebelangen ziet restanten van vervallen schuren op het terrein als afval aan.

Het college wijst ingrijpen van de hand, omdat er uitzicht is op legalisering van de activiteiten. Zo krijgt Landgoed Spelderholt een paardensportbestemming en is het gebruik van een woning door een beveiligingsbedrijf eindig, omdat de woning zal worden gesloopt.

Het college denkt dat het inzetten van een handhavingstraject zal worden doorkruist door het nieuwe bestemmingsplan. Met andere woorden: eventuele procedures vergen zoveel tijd dat het geen zin heeft eraan te beginnen, omdat het beveiligingsbedrijf uiteindelijk verdwenen zal zijn en de paarden legaal in hun nieuwe stallen staan.

Gemeentebelangen meldt geen genoegen te nemen met de antwoorden van het college. ,,Zeker in het licht van de actuele situatie die als grimmig te betitelen is, neemt Gemeentebelangen de zaak hoog op”. De partij beraadt zich op actie.

Volgens buurtbewoners nemen de activiteiten van het beveiligingsbedrijf in het gebied toe. Zij leggen een relatie met de komst van Riant naar Spelderholt en de bouw van een landhuis en negen villa’s, waar een deel van de buurt tegen is.

Volgens het college van burgemeester en wethouders is er om bewaking op het terrein gevraagd, omdat er sprake zou zijn (geweest) van diefstal, inbraak, hangjeugd en illegale bewoning.

Bron: de Stentor