Gemeentebelangen wil actie tegen ‘illegale activiteiten’ (Stentor, 4 april 2008

Onderwerp: Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

Gemeente-belangen wil actie tegen ‘illegale activiteiten’

Door Bert Felix

Gemeentebelangen legt zich niet neer bij het besluit van het Apeldoornse college van burgemeester en wethouders om illegale activiteiten op Landgoed Spelderholt te gedogen.
De partij hekelt vooral de activiteiten van een beveiligingsbedrijf, waardoor buurtbewoners zich geïntimideerd voelen.

Naar aanleiding van een bezoek van leden van de gemeenteraad aan Landgoed Spelderholt in Beekbergen, de toekomstige plek voor Equestrian Centre Riant, heeft Gemeentebelangen vragen gesteld aan het college. Die zijn nu beantwoord. Gemeentebelangen zegt meerdere activiteiten te hebben waargenomen, die illegaal zijn. Zo staan er volgens de fractie illegaal paarden van mencentrum Riant, is er illegaal mest en ander afval opgeslagen, maar is ook een woning illegaal in gebruik door een beveiligingsbedrijf, die er zijn personeel traint.

Het college bevestigt dat een deel van de activiteiten illegaal zijn, maar ze ontkent dat er sprake is van mestopslag. Die zou meteen worden afgevoerd naar de Riant-locatie aan de Bruggelerweg, waar wel vergunning is om mest tijdelijk op te slaan. Van afval zou geen sprake zijn, zegt het college: Gemeentebelangen ziet restanten van vervallen schuren op het terrein als afval aan.

Het college wijst ingrijpen van de hand, omdat er uitzicht is op legalisering van de activiteiten. Zo krijgt Landgoed Spelderholt een paardensportbestemming en is het gebruik van een woning door een beveiligingsbedrijf eindig, omdat de woning zal worden gesloopt.

Het college denkt dat het inzetten van een handhavingstraject zal worden doorkruist door het nieuwe bestemmingsplan. Met andere woorden: eventuele procedures vergen zoveel tijd dat het geen zin heeft eraan te beginnen, omdat het beveiligingsbedrijf uiteindelijk verdwenen zal zijn en de paarden legaal in hun nieuwe stallen staan.

Gemeentebelangen meldt geen genoegen te nemen met de antwoorden van het college. ,,Zeker in het licht van de actuele situatie die als grimmig te betitelen is, neemt Gemeentebelangen de zaak hoog op”. De partij beraadt zich op actie.

Volgens buurtbewoners nemen de activiteiten van het beveiligingsbedrijf in het gebied toe. Zij leggen een relatie met de komst van Riant naar Spelderholt en de bouw van een landhuis en negen villa’s, waar een deel van de buurt tegen is.

Volgens het college van burgemeester en wethouders is er om bewaking op het terrein gevraagd, omdat er sprake zou zijn (geweest) van diefstal, inbraak, hangjeugd en illegale bewoning.

Bron: de Stentor

Protest na geduw bij bezoek Spelderholt (De Stentor 15 februari 2008)

Onderwerp: Actie, Landgoed Spelderholt, Publiciteit| Geen reacties »

Protest na geduw bij bezoek Spelderholt

door Bert Felix

APELDOORN – Gemeentebelangen vraagt het college op te treden tegen Fiducia Beveiliging, dat een gebouw huurt op Landgoed Spelderholt.
Bij een recent bezoek van de gemeenteraad aan Spelderholt werd raadslid Theo van Kerkhof van Gemeentebelangen naar eigen zeggen door een van de bewakers die er rondliepen met een duw weggehouden van omwonenden, die er tegen de bouw van een landhuis op het terrein protesteerden. Volgens Gemeentebelangen zit het bedrijf er in strijd met het bestemmingsplan. Dat geldt ook voor de paarden die in een van de schuren van het voormalige pluimvee-instituut staan. Gebouw en schuur zijn eigendom van mencentrum Riant, die er wil nieuwbouwen.

(Bron: De Stentor)

Illegale activiteiten Spelderholt (Omroep Gelderland 14 februari 2008)

Onderwerp: Actie, Landgoed Spelderholt, Plannenmakers, Publiciteit| Geen reacties »

APELDOORN – Er zijn illegale activiteiten gaande op het Apeldoornse landgoed Spelderholt.

Dat zegt de fractie Gemeentebelangen. De partij wil opheldering van het college van burgemeester en wethouders.

Tijdens een werkbezoek zegt de fractie illegale activiteiten te hebben waargenomen zoals het in bedrijf hebben van een opleidingsinstituut voor beveiligingen en het bedrijfsmatig houden van paarden zonder milieuvergunning.

(Bron: Omroep Gelderland)