Enkenstichting vreest bomenkap Beekbergen

Onderwerp: Algemeen| Geen reacties »

Enkenstichting vreest bomenkap Beekbergen
door Bert Felix APELDOORN – De Stichting Behoud Natuurwaarden Enken in Beekbergen is verbolgen over de kapvergunning die de gemeente heeft verleend voor tachtig bomen op Land goed Spelderholt. Ook 8275 vierkante meter bosplantsoen mag verdwijnen. De bomen moeten wijken voor bouwplannen van Riant Equestrian Centre. SBNE wijst er op dat de Raad van State zich nog over de plannen moet buigen.

Volgens de gemeente echter is de kapvergunning onder strikte voorwaarden afgegeven.

De stichting is boos, omdat zij juist twee weken geleden bij de gemeente en bij Riant heeft aangegeven tot een minnelijke schikking te komen in haar strijd tegen de verhuizing van mencentrum Riant naar Landgoed Spelderholt en de bouw van 27 appartementen en negen villa’s op het landgoed. De verhuizing van het mencentrum zou onder meer schadelijk zijn voor een heideveldje met bijzondere droge heide.

SBNE vroeg daarom bij de Raad van State schorsing aan van het bestemmingsplan dat de verhuizing en de bouw van de woningen mogelijk moet maken. De Raad van State honoreerde dat verzoek en eiste nader onderzoek naar de ge volgen van de verhuizing op het heideveldje en de overige kwetsbare natuur. Vorige maand vroeg Riant op zijn beurt aan de Raad van State om de schorsing op te heffen, zodat het bedrijf samen met Esprit Plan ontwikkeling in elk geval verder kon gaan met de bouw van de woningen. Die vallen onder een rood-voor-rood-regeling, waarbij vroegere pluimveestallen en een vroegere nertsenfokkerij door Riant worden afgebroken. Voor de helft van de oppervlakte mag Riant vervolgens woningen bouwen. Met de bouw van de nieuwe manege zou Riant dan willen wachten.

De Raad van State houdt echter voet bij stuk, zo bleek op dinsdag 21 december. Het hoogste bestuursorgaan wil eerst het onderzoek afwachten en de kwestie uitzoeken en beoordelen. Riant en project ontwikkelaar Esprit moeten maar even geduld hebben, zo klonk het antwoord uit Den Haag.

SBNE is daardoor des te meer verbaasd over het verlenen van een kapvergunning door de gemeente en heeft de gemeente een brief op poten gestuurd, waarin onder meer met gerechtelijke stappen wordt gedreigd. De brief geldt ook als bezwaarschrift tegen de kapvergunning. SBNE is bang dat Riant en Esprit mogelijk op korte termijn al overgaan tot kap.

Bij Riant en Esprit was in verband met de feestdagen nog niemand bereikbaar om een toelichting te geven.

De Stentor 28/12/2010

Huisvesting blijkt illegaal (Stentor, 19 februari 2010)

Onderwerp: Gemeente, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

BEEKBERGEN – De gemeente Apeldoorn had geen vrijstelling mogen verlenen voor de tijdelijke studentenhuisvesting op landgoed Spelderholt. Dat heeft de bestuursrechter in Zutphen bepaald in een rechtszaak die was aangespannen door de Stichting Behoud Natuur waarden Enken Beekbergen (SBNE).

De tijdelijke huisvesting voor 48 gehandicapte leerlingen van het opleidingsinstituut Parc Spelderholt, dat op het gelijknamige landgoed is gevestigd, moet vijf jaar dienen als huisvesting. Tegen die tijd wordt het gebouw volgens plan vervangen door een definitieve huisvesting. Voor die huisvesting is een nieuw bestemmingsplan in de maak. De nieuwbouw komt in de plaats van enkele oude kippenstallen van het voormalige pluimvee-instituut dat op het landgoed was gevestigd. De SBNE vecht de nieuwe activiteiten op het landgoed aan. Daar bij gaat het niet alleen om die van het opleidingsinstituut voor gehandicapten, maar ook om de komst van de manege van Riant Equestrian Centre en de bouw van 26 appartementen en elf villa’s.

SBNE stelde bij de rechter dat er onvoldoende garantie is dat de tijdelijke huisvesting na vijf jaar ook werkelijk verdwijnt. De rechter geeft SBNE nu gelijk, ondanks de extra overeenkomst die de gemeen te had gesloten met Parc Spelderholt. Ook is er volgens de rechter onvoldoende zicht op een nieuw bestemmingsplan waarin de nieuwe studentenhuisvesting moet worden opgenomen.

Volgens de overeenkomst met de gemeente zou Parc Spelderholt 1000 euro boete per dag met een maximum van 200.000 euro moeten betalen, mocht de tijdelijke huisvesting niet op tijd zijn afgebroken, waarna gedwongen sloop zou volgen. De gemeente zegt de uitspraak nog te bestuderen.

Door Bert Felix

Huisvesting Spelderholt omstreden (Stentor, 6 januari 2010)

Onderwerp: Bestemmingsplan, Landgoed Spelderholt, Partijen, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

BEEKBERGEN/ZUTPHEN – De bestuursrechter in Zutphen vraagt zich af of er voldoende garanties zijn dat de tijdelijke huisvesting voor studenten van Parc Spelderholt na vijf jaar daadwerkelijk verdwijnt.
Weliswaar hebben de gemeente en het opleidingsinstituut voor gehandicapten een overeenkomst over de sloop gesloten, maar die blijkt mogelijk onvoldoende.

Gisteren troffen de gemeente, Parc Spelderholt en de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken in Beekbergen (SBNE) elkaar voor de bestuursrechter in Zutphen. Reden was het protest van SBNE tegen de bouw van een tijdelijke huisvesting van studenten op het terrein. De gemeente heeft die voor hooguit vijf jaar toegestaan. Tegen die tijd wil Parc Spelderholt het gebouw vervangen door een definitieve huisvesting, waartegen SBNE inmiddels ook bezwaar heeft aangetekend.

De partijen stonden al eerder tegenover elkaar bij de Zutphense rechter. Die oordeelde dat er op dat moment geen garantie was op de latere sloop van het gebouw. In reactie op die uitspraak stelden gemeente en Parc Spelderholt een overeenkomst op, waarbij de gehandicapteninstelling desnoods een boete krijgt van maximaal 200.000 euro.

De komende weken moet blijken of de bestuursrechter die overeenkomst voldoende vindt, al klonk er gisteren al twijfel in zijn woorden. Dat heeft ermee te maken dat er op het moment van het afgeven van de tijdelijke vergunning op 30 juni 2008 nog geen ontwerp was van het bestemmingsplan dat de bouw van een definitieve huisvesting mogelijk maakt. Dat ontwerp is pas vorig jaar door de politieke markt besproken en pas afgelopen najaar de inspraak ingegaan.

SBNE voerde verder aan dat de tijdelijke huisvesting maar een onderdeel is van veel grotere plannen voor het landgoed bij Beekbergen. Zo schrijft Parc Spelderholt in zijn jaarverslag de bezetting van het hotel te willen opschroeven van 65 naar 70 procent. Ook het congrescentrum moet meer werk krijgen en het aantal studenten groeien naar 75. Daarnaast wees SBNE op de bouwplannen van mencentrum Riant op de andere helft van het landgoed. De stichting hekelde opnieuw het uitblijven van een overkoepelend bestemmingsplan, waarin alle activiteiten met hun gevolgen voor de omgeving worden afgewogen.

Directeur Wouter van Santen van Parc Spelderholt zei met de overeenkomst met de gemeente te hebben voldaan aan de wens van de bestuursrechter. Voor zijn instelling bestaat inmiddels een wachtlijst. Uitspraak binnen zes weken.

Door Bert Felix – De Stentor, 6 januari 2010

Wroetende zwijnen in Beekbergen worden weggejaagd of afgeschoten (de Stentor, 18-9-2009)

Onderwerp: Natuur- en milieugroeperingen| 1 Reactie »

APELDOORN – De zwijnen die deze week in Beekbergen vernielingen aanrichtten, zouden daar eigenlijk niet mogen komen.
Dat zegt gemeentelijk faunabeheerder Joop Schoneveld.

Een aantal zwijnen woelde een stuk grond om bij Rie Reekers, die aan de Engelanderweg woont. Dat zwijnen daar rondlopen is nieuw, zegt Schoneveld. Hoogstwaarschijnlijk zijn de varkens vanuit Konijnenkamp en het Marskramerpad het betreffende gebied opgekomen. Schoneveld denkt dat ruiters, mountainbikers of wandelaars hebben verzuimd een wildwerend hek te sluiten. ,,Dat is heel vervelend, want zwijnen richten dus vernielingen aan. Mevrouw Reekers moet nu het weiland herstellen en dat kost wel een paar centen. Dat terwijl het eigenlijk een nulgebied is waar dus geen zwijnen mogen lopen.”

De zwijnen die nu aan de verkeerde kant van het hek lopen – vermoedelijk twee zeugen met biggen – moeten daar weg. Er zijn volgens Schoneveld twee opties: terugjagen of afschieten.

Hij raadt mensen aan stroomdraad te spannen om nachtelijk bezoek van zwijnen te voorkomen. ,,Dubbel draad is het beste, want daar houden zwijnen niet van. Eén draad vijftien centimeter boven de grond, een ander draad twintig centimeter daarboven.”

Het is een effectief middel, illustreert Schoneveld. ,,Komend weekeinde zijn op de Bosweide de Apeldoornse Ruiter- en Menkampioenschappen. Voorgaande jaren werd het terrein steeds omgewoeld door zwijnen. Maar dit jaar hebben we een stroomdraad gespannen en nu ligt het veld er goed bij.”

Harry Voss van de Faunabescherming zegt dat er in Beekbergen – moedwillig – een gat is geknipt in de afrastering.

Door Jarno Bleumink

* 22-12-2009: Ex ante evaluatie van maatwerk beheer van wilde zwijnen
http://www.minlnv.nl/pls/portal/url/page/minlnv/actueel/voorlooppagina?p_file_id=47982
Kamerbrief met het rapport over onder meer een proef met gedifferentieerd beheer van wilde zwijnen op de Veluwe. Het gaat om een proef van de provincie Gelderland en de Faunabeheereenheid Veluwe.

Kip ontbreekt, caravan moet weg (Stentor 18 juni 2009)

Onderwerp: Bewoners, Landgoed Spelderholt, Publiciteit, Regelgeving| Geen reacties »

Eigenaresse verwijt gemeete meten met twee maten: Een bewoonster van Landgoed Spelderholt moet een zeventien jaar geleden geplaatste caravan uit haar achtertuin verwijderen, op straffe van een dwangsom, die maar liefst kan oplopen tot 30.000 euro. Destijds zonder bouwvergunning geplaatst, en dus illegaal. Pakt de gemeente alles waarvoor geen vergunning is afgegeven zo voortvarend aan?

Lees het artikel over de caravan, dat op 18 juni 2009 verscheen in de Stentor:

Kip ontbreekt, caravan moet weg

Kanttekeningen bij bouw op Spelderholt (De Stentor, 3 april 2009)

Onderwerp: Gemeente, Landgoed Spelderholt, Plannenmakers, Publiciteit| Geen reacties »

Kanttekeningen bij bouw op Spelderholt

door Bert Felix.

APELDOORN – De commissie voor ruimtelijke kwaliteit (CRK) heeft moeite met twee van de elf villa’s die op Landgoed Spelderholt worden gebouwd. Verder moet architect Hoogenberk nog sleutelen aan de balkons (‘te dominant’) en de entree van het nieuwe kasteel op het landgoed. Louter complimenten waren er voor de plannen van Parc Spelderholt.

Dat bleek donderdag bij de bespreking van de plannen. De twee villa’s staan precies in de zichtlijn van het oude en het nieuwe kasteel op Spelderholt. De commissie voor ruimtelijke kwaliteit (CRK) wil dat de villa’s elders worden gebouwd, eventueel aan weerszijden van de centrale laan van Spelderholt. Ze zouden ook een andere vormgeving moeten krijgen dan de andere villa’s die achter het nieuwe kasteel op het landgoed worden gebouwd, bijvoorbeeld in de vorm van een poortgebouw. Over het nieuwste ontwerp van de nieuwe manege voor Riant Equestrian Centre was de CRK positief.

Een dikke pluim was er voor de nieuwe huisvesting voor veertig gehandicapte studenten, die door woningstichting Beter Wonen wordt gebouwd op Parc Spelderholt.

Naaste buren gaan Riant nog missen (Stentor, 21 augustus 2008)

Onderwerp: Bewoners, Partijen, Plannenmakers, Publiciteit| Geen reacties »

Naaste buren gaan Riant nog missen

door Bert Felix.

BEEKBERGEN – Op het werk worden ze erover aangesproken, op de oprit krijgen ze vragen gesteld.

Ruzie met mencentrum Riant? Overlast van het jaarlijkse menevenement? Jaap Blankespoor en Bert de Bie, respectievelijk vier en vijftien jaar naaste buur van het evenemententerrein, weten van niets. Integendeel zelfs. Samen met omliggende buren genieten ze van het paardenspektakel. Eigenlijk zijn ze boos dat ze in de berichtgeving over het menevenement over een kam worden geschoren met bewoners elders in het gebied. Die deden bij de Stentor hun beklag over geluidsoverlast bij het evenement.

,,Als iemand er last van kan hebben, zijn wij dat wel. We wonen er bovenop, we zijn de naaste buren. Maar het is altijd weer genieten. Je kijkt er gewoon naar uit. Andere jaren stond het paardenhotel pal voor ons huis, maar nu hebben ze daar een jaar maïs staan. Jammer, zei ik meteen al tegen m’n vrouw”, zegt Blankespoor.

Beiden bevestigen dat de organisatoren van het menevenement eenmaal de sluittijd hebben overschreden. ,,Ze mochten tot half twee muziek hebben, maar toen was er eerder op de avond noodweer. Daardoor begon de muziek pas om half tien en speelden ze door tot kwart over twee, half drie. Ach, je moet elkaar gewoon wat gunnen”, zegt Blankespoor.

De Bie zegt elk jaar weer uit te kijken naar het evenement. ,,Ik woon er strak achter. Als het mooi weer is, zetten we de stoeltjes in de tuin om ernaar te kijken. We krijgen altijd een uitnodiging en een paar munten voor de bar. Vroeger maakten we met de buurt zelfs een hindernis. Dat wist iedereen: dat was de hindernis van de buurt. Nee, last heb je er niet van. Neem dan het sluipverkeer dat hier over de weg scheurt. Daar hebben we pas last van.”

Blankespoor geniet het meest van het paardenhotel. Een tent van honderdvijftig meter, 350 paarden en verder allemaal campers en vrachtwagens voor de paarden. ,,Er was zelfs een keer een Amerikaan met een jacuzzi. ’s Avonds gaan ze barbecuen. Veel hebben er ook honden bij zich, maar die hoor je nooit.”

De liefde voor Riant gaat zo ver dat beiden, die zeggen namens alle naastgelegen buren te spreken, het jammer vinden dat Riant gaat verhuizen naar Landgoed Spelderholt. Blankespoor: ,,We zijn heel blij dat ze het weiland naast ons houden om er met de paarden te oefenen. Anders zag je niets meer van hen.”

Buurtbewoners van Landgoed Spelderholt die tegen de komst van het mencentrum zijn, hoeven wat hen betreft niet bang te zijn voor de komst van Riant. ,,Ze zijn altijd heel netjes. Nog geen papiertje vind je na afloop in de weilanden. Het is gewoon een fantastisch evenement. Ook de hindernissen zijn netjes. We hebben ons daar nog nooit aan gestoord.”

Dorpsraad in Beekbergen blijft bij visie Spelderholt (Stentor, 20 maart 2008)

Onderwerp: Bewoners, Publiciteit| 1 Reactie »

Dorpsraad in Beekbergen blijft bij visie Spelderholt

door Bert Felix

BEEKBERGEN – Omwonenden van Landgoed Spelderholt hebben het bestuur van de Dorpsraad Beekbergen gisteravond vergeefs gevraagd de brief in te trekken die het bestuur aan de gemeente en de gemeenteraad heeft gestuurd over de bouw van woningen op Spelderholt.
Omwonenden verwijten het bestuur eigenmachtig optreden.

Het bestuur herhaalde voorstander te zijn van de bouw van een appartementengebouw van vijf verdiepingen op het terrein van het voormalige pluimveebedrijf. De brief was een reactie op het standpunt van een meerderheid op de politieke markt om – vooruitlopend op een definitieve beslissing door de gemeenteraad – de initiatiefnemers een verdieping van het gebouw te laten schrappen. Het bestuur schreef in de brief dat de plannen daardoor in kwaliteit inboeten. Gisteravond nuanceerde voorzitter Atze Oosterwoud die visie enigszins. Hij zei er lang geleden al voor gepleit te hebben dat initiatiefnemer Riant een fotomontage zou maken waaruit de gevolgen van de bouw van een nieuwe manege en een landhuis met appartementen voor de openheid van de enk blijken. Zijn opmerking werd overigens weggehoond door tegenstanders van de bouw. Oosterwoud herhaalde dat het bestuur vreest dat bij het afketsen van de plannen voor de verhuizing van paardencentrum Riant naar Spelderholt er projectontwikkelaars klaar staan die minder liefde hebben voor de omgeving. ,,Dan pakt het minder goed uit voor het dorp”, zo zei hij.

Omwonende Jan Schut stelde dat de stichting meer sympathisanten heeft dan de dorpsraad leden. ,,U gaat tegen een vrij grote groep leden in en dat leidt tot een schisma in het dorp. Ik zou het op prijs stellen als u de brief intrekt en in gesprek gaat met de omwonenden”.

Het bestuur liet zich echter niet vermurwen, maar nodigde de stichting wel uit met het bestuur in gesprek te gaan.

Beekbergse dorpsraad pleit voor handhaven volle hoogte landhuis (Stentor 29 februari 2008)

Onderwerp: Plannenmakers, Publiciteit| Geen reacties »

Beekbergse dorpsraad pleit voor handhaven volle hoogte landhuis

door Bert Felix

APELDOORN – De Dorpsraad Beekbergen heeft in een brief aan de gemeenteraad gepleit geen wijzigingen aan te brengen in de plannen voor Landgoed Spelderholt.
De dorpsraad schreef de brief naar aanleiding van een bespreking op de politieke markt.

Een meerderheid van de politiek gaf daar aan dat projectontwikkelaar Esprit en opdrachtgever Riant een verdieping moeten schrappen van het landhuis dat op Landgoed Spelderholt zal worden gebouwd. De dorpsraad vreest vertraging en zelfs annulering van de plannen voor de verplaatsing van paardensportcentrum Riant naar Spelderholt en de sloop aldaar van oude veestallen. De plannen worden betaald door de bouw van een landhuis met 26 appartementen, negen villa’s en vier woningen op de huidige plek van Riant.

De dorpsraad schrijft het standpunt van de politieke markt over een lager landhuis te betreuren. Volgens de dorpsraad leidt die keuze ertoe dat er elders op het terrein meer woningen moeten worden gebouwd, waardoor er meer voorbereidingstijd nodig is. Bovendien stelt de dorpsraad dat ‘een landhuis van kwalitatief hoogwaardige architectuur zelfs een verrijking voor de beeldvorming van het gebied kan zijn in plaats van horizonvervuiling’.

De dorpsraad vraagt de politiek te wachten op duidelijke foto-impressies van de plannen en de huidige procedure niet te onderbreken voor het maken van nieuwe plannen. De dorpsraad waarschuwt voor het afhaken van Riant, waardoor Landgoed Spelderholt een andere ‘waarschijnlijk minder passende’ bestemming zal krijgen.

Ook de ChristenUnie komt in het geweer tegen de uitspraak van de politieke markt. In het door de gemeente gemaakte verslag staat dat de wethouder zal nagaan of de hoogte van het appartementengebouw anders kan worden geregeld. De ChristenUnie wil van de wethouder weten of er nu wel of niet een verdieping af moet. De fractie is zelf voor handhaven van de hoogte van het landhuis.

Bron: De Stentor

Massale bouw is ‘wanstaltig’ (Stentor 16 februari 2008)

Onderwerp: Actie, Publiciteit| Geen reacties »

Massale bouw is ‘wanstaltig’

door Arnold Zweers

BEEKBERGEN – Het kan allemaal in nog zo’n fraaie Engelse landschapsarchitectuur worden vormgegeven; voor de omwonenden van ’t Spelderholt in Beekbergen is het nieuwbouwplan voor het landgoed onbespreekbaar.
Althans voor degenen die gisteren aan het einde van de middag stonden te rillen van de kou op de weidse enk, waar de ijzige poolwind vrij spel had. Ze moesten lang wachten. Zou de ballon nou wel of zou hij niet. Hij moest niet de lucht in, hij moest alleen rechtop staan. Om aan te geven hoe hoog, 22 meter, het grootste appartementengebouw mogelijk wordt. ,,Wanstaltig, dit plan”, oordeelde Annemarie Bijlsma. Ze loopt al twintig jaar met de hond in het gebied waar zich vroeger een pluimvee-onderzoeksinstituut bevond. ,,Het is beschermd gebied. Bewoners zijn aan allerlei regeltjes gebonden als ze hun huis willen verbouwen of uitbreiden. Maar dit plan, met zulke kolossale afmetingen, kan dan ineens wèl. Dat valt niet met elkaar te rijmen.”

Na veel vijven en zessen ging de protestballon omhoog, kon iedereen zien met welke hoogtes bij de nieuwbouw men rekening diende te houden, èn kon iedereen gauw naar huis: naar de warme kachel. Maar de Beekbergenaren zijn beslist van plan om terug te keren. Het verzet lijkt hardnekkig. De bewoners voelen zich namelijk overdonderd door het plan van de gemeente en de familie Van Tergouw van manege Riant. Ze zijn bang dat het hele beeld van de fraaie enk straks naar de knoppen is. Actievoerder en omwonende Wouter Hiskemuller: ,,In de gemeenteraad zeggen ze nu wel: er moet maar een verdieping af, drie in plaats van vier hoog. Maar volgens mij hebben ze het over drie meter minder. Nou, dat zegt nog niks. Het wordt te hoog en kolossaal.”

Jeanette Groenink, die een huis bij ’t Spelderholt bewoont: ,,Het is te grootschalig, alles bij elkaar. En die gebouwen én die manege met die paarden, hekken en springtoestellen op de enk. De natuur wordt gewoon opgeofferd.”

Bron: De Stentor