Verbreding A1

Rijkswaterstaat is bezig voorbereidingen te treffen voor verbreding van de A1. Zie o.a. http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/a_wegen/a1/uitbreiding_a1_oost/ . Aangezien dit mogelijk voor meer geluidsoverlast gaat zorgen, houden wij de...