ANBI

Stichting tot Behoud Natuurwaarden Konijnenkamp, Engelanderenk en Spelderholt (SBNE) heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan SBNE vrijgesteld zijn van schenkbelasting en erfbelasting.

In verband met deze status dient de volgende informatie beschikbaar te zijn op onze website:
Naam: Stichting tot Behoud Natuurwaarden Konijnenkamp, Engelanderenk en Spelderholt (SBNE)
Fiscaal nummer: 81 90 22 081
NL98 INGB 0003 5856 07 t.n.v. F.T.M. Freriks, penningmeester
Contactgegevens: SBNE Beekbergen, Spelderholt 3, 7361 DA Beekbergen

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Jan Schut
Secretaris: Jeannette Groenink
Penningmeester: Fred Freriks

Beleidsplan: zie alle informatie op deze website
Beloningsbeleid: onbezoldigd
Doelstelling: Het behoud en bevorderen van de natuurwaarden in het gebied van de enken waar de Konijnenkamp, Engeland, Spelderholt, Engelanderholt en Engelanderenk doorheen lopen en in het aangrenzende bosgebied.
Verslag van de uitgeoefende werkzaamheden: zie website
Officiële

Financiële verantwoording:

201620172018201920202021
banksaldo 1-12663182101824683.491
website-92-106-114-91-91-150
lidmaatschappen-126-126-90-138-100-50
nachtcamera-200
bermbloemen-100
Vergoeding provincie3.606354
bankkosten-30
griffierechten-354
subsidie gemeente2.500
besteding aan prullenbakken-523
algemene kosten-38-164
giften30012537566010065
banksaldo 31-123182101824683.4915.523

Steun ons!

Door ons in woord en daad steun te betuigen. Geldelijke bijdragen kunnen overgemaakt worden naar: rekeningnummer NL98 INGB 0003 5856 07 t.n.v. F.T.M. Freriks o.v.v. SBNE Beekbergen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Wij houden u op onregelmatige tijden op de hoogte door middel van een digitale nieuwsbrief.
U kunt zich hieronder aanmelden.