Contact

Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen (SBNE Beekbergen)

Secretariaat:
Konijnenkamp 29
7361 DD Beekbergen

Telefoon: 055 5064223
secretariaat@sbne-beekbergen.nl

Voorzitter: Wouter Hiskemuller
Secretaris: Jeannette Harleman
Penningmeester: Fred Freriks

Steun ons!

Door ons in woord en daad steun te betuigen. Geldelijke bijdragen kunnen overgemaakt worden naar: rekeningnummer NL98 INGB 0003 5856 07 t.n.v. F.T.M. Freriks o.v.v. SBNE Beekbergen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Wij houden u op onregelmatige tijden op de hoogte door middel van een digitale nieuwsbrief.
U kunt zich hieronder aanmelden.