Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen

​De SBNE en haar rechtsvoorgangers hebben sinds 2004 gestreden tegen bouwplannen op het Spelderholt. Vanaf 1990 deden Het Gelders Landschap, de Gelderse Milieufederatie en de Stichting werkgroep Milieuzorg Apeldoorn hetzelfde bij eerdere bouwplannen. Dit heeft in 1992, 1998, 2010 en 2011 geleid tot vernietiging van beschikkingen, vergunningen of plannen door de Raad van State. Het doel was steeds het behoud van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke waarden van de Beekbergense enken en van het aangrenzende Natura 2000-gebied. Het heeft geleid tot het vertrek van het pluimvee-onderzoeksinstituut en tot verbetering van bouwplannen. De plannen voor de bouw van een manege en omvorming van de Konijnenkamp tot een evenemententerrein zijn in de ijskast gezet. Copijn Landschapsarchitecten heeft in 2021 een plan gepresenteerd voor de herinrichting van het Landgoed waarmee de sinds 2011 gepleegde kaalslag zou kunnen worden hersteld. Wellicht kan hiermee de bebouwing alsnog achter houtwallen worden ‘verborgen’ en slimme verlichting op het Landgoed worden aangebracht. Ook dit kan, mits gerealiseerd, worden gezien als oogst van een jarenlange strijd van diverse organisaties met hart voor de natuur.

Recent heeft het bestuur van SBNE Beekbergen besloten datgene dat de dorpsraad behoort te doen vooralsnog niet meer tot haar taak te zien. Dit i.v.m. de beperkte slagkracht van het huidige bestuur.

januari 2024

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Wij houden u op onregelmatige tijden op de hoogte door middel van een digitale nieuwsbrief.
U kunt zich hieronder aanmelden.
Steun ons!

Door ons in woord en daad steun te betuigen. Geldelijke bijdragen kunnen overgemaakt worden naar: rekeningnummer NL98 INGB 0003 5856 07 t.n.v. F.T.M. Freriks o.v.v. SBNE Beekbergen.

Actueel

Q&A, vraag 13 – antwoord is niet juist

Q&A, vraag 13 – antwoord is niet juist

In de stukken bij de PMA is aangegeven dat de SBNE in 2021, Q1 tegen woningbouw op de locatie van de nieuwe manege zou zijn geweest samen met bewoners van Spelderholt-Zuid. Dat is niet juist.Begin 2021 was het standpunt van SBNE als volgt.Wij zijn van mening dat wij...

Lees meer
Mening van SBNE Beekbergen m.b.t. gepresenteerde plan Tergouw

Mening van SBNE Beekbergen m.b.t. gepresenteerde plan Tergouw

In de afgelopen twee jaar heeft initiatiefnemer Tergouw een aantal keren plannen voor ‘Spelderholt’ gepresenteerd om te toetsen of deze haalbaar zouden kunnen zijn.Presentaties aan ons, SBNE, de directie van Parc Spelderholt, maar ook aan bewoners aan de...

Lees meer
Verslag PMA door Samen1

Verslag PMA door Samen1

Christiaan Gijtenbeek schreef een verslag op Samen1 van de Politieke Markt op 1 februari. Het artikel is hier te lezen.

Lees meer
Politieke markt januari/februari 2024

Politieke markt januari/februari 2024

In de afgelopen tijd werd er tijdens de Politieke Markt Apeldoorn, PMA, twee keer aandacht besteed aan de plannen rondom 'Spelderholt'. Op 18 januari 2024 werden de plannen van Tergouw Holding gepresenteerd door de heer Halfwerk, jurist omgevingsrecht bij de gemeente....

Lees meer
Wij zijn op zoek…

Wij zijn op zoek…

Na bijna 20 jaar actie voor behoud en bevordering van de natuurwaarde van ons werkgebied is het bestuur van SBNE Beekbergen op zoek naar nieuwe bestuursleden, naar nieuwe leden voor de juridische commissie en naar een beheerder en bouwer van de website en andere...

Lees meer