Weer een succes!

Weer een succes!

Stichting Behoud Natuurlijke Enken Beekbergen (SBNE) zet zich met volle toewijding in voor onder andere het behoud en de bevordering van biodiversiteit op de enk in Beekbergen (omgeving Konijnenkamp). In een recente samenwerking met de nieuwe pachter van een perceel...

Lees meer
Algeheel verbod op vuurwerk in Apeldoorn

Algeheel verbod op vuurwerk in Apeldoorn

Apeldoorn is één van de twaalf gemeenten met een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk dit jaar. De afgelopen twee jaarwisselingen was het afsteken van vuurwerk in heel Nederland verboden vanwege Corona. Dát verbod is er af, maar Apeldoorn heeft nu een lokaal...

Lees meer
SBNE Beekbergen verwijdert giftige doornappel

SBNE Beekbergen verwijdert giftige doornappel

SBNE Beekbergen verwijdert giftige doornappel In de bloeiende bermen die door de biologische boer zijn aangelegd op de Konijnenkamp stond ook een prachtige plant, de doornappel, oftewel de Datura stramonium. Alle plantendelen van deze plant zijn zeer giftig voor zowel...

Lees meer
SBNE Beekbergen komt op voor duurzaam gebruik van de aarde

SBNE Beekbergen komt op voor duurzaam gebruik van de aarde

Een paar weken geleden stond er een annonce in de Dorpsvizier waarin het College van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Beekbergen een perceel bouwland aan de Konijnenkamp aanbood bij openbare inschrijving voor 6 jaar in geliberaliseerde pacht. Dit trok...

Lees meer
Bescherming dassen en hun foerageergebied

Bescherming dassen en hun foerageergebied

Wij schreven al vaker over de das, de trots van Engeland. In de Flora- en Faunawet is de das een beschermde diersoort, die niet gedood, verontrust of anderszins verstoord mag worden. Ook de dassenburcht is beschermd en mag niet vernield of betreden worden. Het...

Lees meer
Insectenhotel op de enk

Insectenhotel op de enk

Zoals jullie ongetwijfeld gezien hebben is er een prachtig insectenhotel op de enk gebouwd. Dit is een actie van de Lions Club Apeldoorn, die daarmee de jeugd bewust wil maken van de natuur om ons heen en de rol van insecten daarbij. Wij hopen dat er weer meer...

Lees meer
Lelieteelt kan ook zonder gif?

Lelieteelt kan ook zonder gif?

Eerder berichtten wij al over de zorgen omtrent bollen- en lelieteelt in onze omgeving, en dan gaat het met name om het grote gif- en watergebruik dat met deze teelt gepaard gaat. Onlangs verscheen een interessant artikel in het NRC, waarin aangegeven wordt dat...

Lees meer
Stand van zaken

Stand van zaken

Vanaf 1990 streden Het Gelders Landschap, de Gelderse Milieufederatie en de Stichting werkgroep Milieuzorg Apeldoorn tegen bouwplannen op het Spelderholt. De SBNE heeft de wapens in 2004 overgenomen. Het doel was en is nog steeds het behoud van de natuur-,...

Lees meer
Stormschade oprijlaan en landgoed

Stormschade oprijlaan en landgoed

Eunice ging aardig tekeer. Gelukkig zat er nog geen blad aan de bomen, anders was de schade ongetwijfeld veel groter geweest. Op het landgoed sneuvelden een paar monumentale bomen. Waarschijnlijk valt de schade aan de auto van Parc Spelderholt nog wel mee. Ook aan de...

Lees meer
Paardenspektakel 2022

Paardenspektakel 2022

Covid gooide twee jaar roet in het eten, maar voor 2022 staat het Paardenspektakel weer ingepland. Van 28 tot en met 31 juli 2022 vindt de internationale twee- en vierspanwedstrijd weer plaats. Niet alleen de internationale mensport-top zal Beekbergen weer weten te...

Lees meer

Steun ons!

Door ons in woord en daad steun te betuigen. Geldelijke bijdragen kunnen overgemaakt worden naar: rekeningnummer NL98 INGB 0003 5856 07 t.n.v. F.T.M. Freriks o.v.v. SBNE Beekbergen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Wij houden u op onregelmatige tijden op de hoogte door middel van een digitale nieuwsbrief.
U kunt zich hieronder aanmelden.