In de stukken bij de PMA is aangegeven dat de SBNE in 2021, Q1 tegen woningbouw op de locatie van de nieuwe manege zou zijn geweest samen met bewoners van Spelderholt-Zuid. Dat is niet juist.

Begin 2021 was het standpunt van SBNE als volgt.

Wij zijn van mening dat wij in het overleg met gemeente en Tergouw de belangen van natuur, veiligheid en woongenot moeten meenemen. Op het plaatje is aangegeven welk deel van het Spelderholt in eigendom is van Tergouw. Wij vinden dat het gele deel terug moet naar de natuur. Het groene deel (bestaande bomen langs de weg het Spelderholt) moet natuur blijven. Het blauwe deel mag bebouwd worden. Verder moet er ruime compensatie komen voor bomen die verdwenen zijn. Daarmee wordt recht gedaan aan de oorspronkelijke plannen.

De impressie met 14 huizen op de beoogde locatie van de manege, zoals die op de PMA gepresenteerd werd, hebben wij niet eerder gezien.

SBNE is derhalve niet tegen zeer beperkte aanvullende woningbouw op Spelderholt-Zuid direct aansluitend bij de bestaande bebouwing, waardoor een deel van Spelderholt aan de enk van de Konijnenkamp ook ‘teruggegeven kan worden aan de natuur’.