In de afgelopen tijd werd er tijdens de Politieke Markt Apeldoorn, PMA, twee keer aandacht besteed aan de plannen rondom ‘Spelderholt’.

Op 18 januari 2024 werden de plannen van Tergouw Holding gepresenteerd door de heer Halfwerk, jurist omgevingsrecht bij de gemeente. Dit was een zogenoemde technische presentatie. Vervolgens konden er door raadsleden nog vragen gesteld worden.
Deze bijeenkomst is volledig terug te zien op de website van de gemeente. Ook de bij deze bijeenkomst behorende stukken (9) zijn hier te downloaden.

Vervolgens vond op 1 februari wederom een Politieke Markt plaats waar de raad ‘geconsulteerd werd’. Hier was ruimte voor insprekers, die ook bevraagd konden worden. Vervolgens konden de raadsleden hun visie geven etc.
Deze bijeenkomst is volledig terug te zien op de website van de gemeente. Ook de bij deze bijeenkomst behorende stukken zijn hier te downloaden.
Dit is een consultatie, waarin de raad haar opmerkingen kan meegeven aan initiatiefnemers om te kijken of er een volwaardig project van gemaakt kan worden. Daarna volgt de route van initiatief, aanvraag voor wijziging van bestemmingsplan, procedures die daarbij horen, inspraak, enzovoort.