In de afgelopen twee jaar heeft initiatiefnemer Tergouw een aantal keren plannen voor ‘Spelderholt’ gepresenteerd om te toetsen of deze haalbaar zouden kunnen zijn.
Presentaties aan ons, SBNE, de directie van Parc Spelderholt, maar ook aan bewoners aan de Engelanderholt, bewoners van de villa’s op wat nu landgoed Engelanderholt heet én toekomstige bewoners van het appartementencomplex.
Dit resulteerde in een plan dat in de afgelopen periode aan de Gemeenteraad is gepresenteerd.

Het ‘dossier Spelderholt’ houdt ons al twee decennia bezig. SBNE was dan ook verheugd dat initiatiefnemer het gesprek weer wilde aangaan om wellicht op termijn tot een oplossing te komen waarmee eenieder zou kunnen leven.
Immers, het leek erop dat door de hele procesgang en met name de rol van de gemeente daarin, er nog een gebaar gedaan moest worden richting initiatiefnemer.

SBNE heeft altijd onder meer gestreden tegen de verhuizing van de manege naar Spelderholt en willen voorkomen dat de enk bij de Konijnenkamp een evenemententerrein zou worden.
Ook de kaalslag op het landgoed en het verdwijnen van de dichte enkenranden is een doorn in het oog, evenals de gevaarlijke situatie op het voormalige terrein van de nertsenfarm met  vuilstort en asbest open en bloot.

Dit alles in overweging nemende heeft SBNE aan initiatiefnemer en gemeente aangegeven dat als de verplaatsing van de manege en het evenemententerrein op de Konijnenkamp van de baan zou zijn, aan de herplantplicht van de bomen voldaan zou worden alsmede het terrein van de nertsenfarm opgeruimd zou worden, dat in dat geval SBNE zich zal onthouden van actie. Voor alle duidelijkheid: SBNE is niet akkoord gegaan of heeft een convenant gesloten over woningbouw op de nertsenfarm.

Het plan dat onlangs aan de Gemeenteraad is voorgelegd, is nog maar een plan. Indien er t.z.t. een definitief plan ingediend wordt, volgt de route van initiatief, aanvraag voor wijziging van bestemmingsplan, procedures die daarbij horen, inspraak, zienswijzen, enzovoort.