Er bloeit al wel wat en er groeit des te meer. We zijn nu al een paar jaar bezig om meer bloeiende bermen op de enk te creëren.
Inmiddels hebben we met een paar bordjes ook aangegeven dàt we dat doen. Om duidelijk te maken dat dit een van de activiteiten van onze stichting is, maar ook omdat we hopen dat iedereen er vooral van geniet en er zorgvuldig mee omgaat. Voor meer biodiversiteit!