Woensdagavond 24 november 2010 is er vanaf 19.30 uur weer een ontmoetingsavond in de Goede Herderkerk aan de Asselsestraat 199.
De heer Leen Moraal, onderzoeker insecten bomen/bossen bij Alterra, Wageningen, zal een inleiding houden over bomen en insecten.

Op bomen leven heel veel soorten insecten, maar de ene boom is de andere niet. Op eik en populier leven honderden insectensoorten.

Hoe komt het dat op bomen, die van oorsprong niet in Nederland thuishoorden zoals plataan, paardenkastanje en acacia maar een handjevol insecten voorkomt?

Sommige insecten kunnen een plaag worden. Weet u hoeveel “geplaag” bomen kunnen verdragen voor ze dood gaan?

De eikenprocessierups zit inmiddels ook in Apeldoorn, terwijl we bang zijn dat ook de Aziatische essenprachtkever in Nederland zal opduiken. Een kever die in Amerika in een paar jaar  het afsterven van miljoenen bomen heeft veroorzaakt. Hoe gaat dit aflopen?
Kortom, insecten zijn wel klein in omvang maar ze zijn met heel veel. En hun invloed op ons dagelijks leven is groot. Maar hoe groot?

Een heleboel vragen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

De heer Moraal heeft daarop (bijna) alle antwoorden en kan u daarover alles vertellen. Kom dus woensdagavond 24 november a.s. naar de Goede Herderkerk.

De Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) is initiatiefnemer voor deze inleiding. Voordat  de inleiding over Bomen en insecten begint, zal een vertegenwoordiger van de SWMA  kort iets zeggen over haar doelstellingen en activiteiten.