En opnieuw zijn er bouwplannen op Engeland die de natuur ernstig schaden. Voor de kavel die hoort bij Arnhemseweg 516 ligt een ontwerp bestemmingsplan Beekbergen Engeland ter inzage. Het ontwerp heeft betrekking op het realiseren van twee vrijstaande woningen op Engeland.
Op de bewuste kavel staan te slopen schuren en het beoogde bouwperceel grenst direct aan een aantal bronnen van de Oude Beek.
Dit is opnieuw een aantasting van het bron- en stroomgebied (zowel onder- als bovengronds) van de Oude Beek zonder dat er een strategische visie, een gebiedsvisie, aan ten grondslag ligt. Daardoor is het onmogelijk cumulatieve effecten op het gebied (met talrijke rode lijst soorten) in kaart te brengen.

Zienswijzen kunnen nog tot 22 april ingediend worden.