Beekbergen – Op Parc Spelderholt in Beekbergen is een speciale commissie van start gegaan die gaat werken aan een verbetering van de natuurwaarden en de cultuurhistorie van het landgoed. De nieuwe commissie werkt ook aan de omstandigheden waarin studenten op het landgoed leven en een goede relatie met de buurt van het opleidingsinstituut voor gehandicapten.
De commissie Duurzaam Parkbeheer vloeit voort uit het convenant dat Parc Spelderholt sloot met de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen (SBNE), waarbij veel buurtbewoners zijn aangesloten. De SBNE trok haar verzet tegen een nieuwe studentenhuisvesting in, in ruil voor diverse afspraken en verdere betrokkenheid.
Voorzitter van de commissie is Harold van den Akker van Natuurmonumenten, die op zijn kantoor in Loenen dagelijks te maken heeft met de combinatie natuur en gehandicapten. Het kantoor van Natuurmonumenten is er gevestigd in combinatie met een zorgboerderij en theeschenkerij waarin gehandicapten wonen en werken.
Directeur Annette Fritschy van Parc Spelderholt zegt blij te zijn met de commissie. “We zijn de afgelopen maanden goed met elkaar in gesprek geweest. Ik verwacht daarom veel van de commissie. Ook ik hecht belang aan het behoud van de natuur en de rust op het landgoed. We gaan onze ligging nabij Natura 2000 dan ook meenemen in onze welkomstpraatjes voor bezoekers die hier komen confereren. Natuurmonumenten is natuurlijk ook een mooie partner. We gaan elkaars kennis bundelen in een tienjarenplan voor het landgoed.” Daarbij worden studenten van de Universiteit van Wageningen ingezet. Het verbeterplan is naar verwachting eind dit jaar klaar. In de tussentijd worden geen maatregelen uitgevoerd die kunnen botsen met de toekomstvisie op het landgoed. In de commissie zitten naast Van den Akker en Fritschy verder Henk Klaver, hoofd facilitaire dienst, tuin en park van Parc Spelderholt, voorzitter Wouter Hiskemuller en secretaris Jeannette Harleman van SBNE.

 

Parkeren

  • Een van de problemen waarover Parc Spelderholt en de commissie duurzaam beheer zich gaan buigen is het parkeren op het terrein.
  • Spelderholt-directeur Fritschy wil auto’s rond het kasteel naar een andere plek op het landgoed laten verhuizen. Ook de bermen van de wegen op Spelderholt moeten autovrij worden.
  • Zowel buurt als Parc Spelderholt hebben belang bij een veiliger Engelanderweg tussen Beekbergen en Ugchelen. De huidige verkeersmaatregelen zijn onvoldoende, zo vinden beide partijen.

Bron: Stentor, 13 mei 2011
Door Bert Felix