Op initiatief van de SBNE is er de afgelopen maanden overleg met Parc Spelderholt, directeur a.i. Eppink en daarvoor met de heer Van Santen geweest. Bij deze gesprekken waren steeds ook aanwezig de heer De Man (Beter Wonen), de heer IJsseldijk (Esprit) en de heer Den Besten (gemeente).
Dit met het oogmerk om buitengerechtelijk tot een oplossing te komen over wat ons verdeelt m.b.t. de bouwplannen van Parc Spelderholt/Beter Wonen. Dit heeft geleid tot een conceptconvenant waarop SBNE begin augustus heeft gereageerd. Op 18 augustus jl. zond SBNE  een herinnering en deed een datumvoorstel voor een vervolgbijeenkomst omdat SBNE toen nog ruimte zag voor en bereid was tot een compromis. Daarop mocht SBNE tot op heden wederom niets van Parc Spelderholt u vernemen, zelfs geen bevestiging van ontvangst.

Daaruit concludeert SBNE dat het overleg over genoemd onderwerp geacht moet worden te zijn gestaakt en dat partijen uit dien hoofde geen verplichtingen meer jegens elkaar hebben. SBNE vindt dit een onbehoorlijke gang van zaken.