Dorpsraad in Beekbergen blijft bij visie Spelderholt

door Bert Felix

BEEKBERGEN – Omwonenden van Landgoed Spelderholt hebben het bestuur van de Dorpsraad Beekbergen gisteravond vergeefs gevraagd de brief in te trekken die het bestuur aan de gemeente en de gemeenteraad heeft gestuurd over de bouw van woningen op Spelderholt.
Omwonenden verwijten het bestuur eigenmachtig optreden.

Het bestuur herhaalde voorstander te zijn van de bouw van een appartementengebouw van vijf verdiepingen op het terrein van het voormalige pluimveebedrijf. De brief was een reactie op het standpunt van een meerderheid op de politieke markt om – vooruitlopend op een definitieve beslissing door de gemeenteraad – de initiatiefnemers een verdieping van het gebouw te laten schrappen. Het bestuur schreef in de brief dat de plannen daardoor in kwaliteit inboeten. Gisteravond nuanceerde voorzitter Atze Oosterwoud die visie enigszins. Hij zei er lang geleden al voor gepleit te hebben dat initiatiefnemer Riant een fotomontage zou maken waaruit de gevolgen van de bouw van een nieuwe manege en een landhuis met appartementen voor de openheid van de enk blijken. Zijn opmerking werd overigens weggehoond door tegenstanders van de bouw. Oosterwoud herhaalde dat het bestuur vreest dat bij het afketsen van de plannen voor de verhuizing van paardencentrum Riant naar Spelderholt er projectontwikkelaars klaar staan die minder liefde hebben voor de omgeving. ,,Dan pakt het minder goed uit voor het dorp”, zo zei hij.

Omwonende Jan Schut stelde dat de stichting meer sympathisanten heeft dan de dorpsraad leden. ,,U gaat tegen een vrij grote groep leden in en dat leidt tot een schisma in het dorp. Ik zou het op prijs stellen als u de brief intrekt en in gesprek gaat met de omwonenden”.

Het bestuur liet zich echter niet vermurwen, maar nodigde de stichting wel uit met het bestuur in gesprek te gaan.