Ergernis groeit over Blekers ‘leugentjes’

door Frits Bloemendaal

en Annemieke Kooper DEN HAAG – In de Tweede Kamer groeit de ergernis over staatssecre­taris Henk Bleker van landbouw en natuur. Vooral de oppositie klaagt dat Bleker te veel kleine leu­gentjes vertelt en de Kamer te wei­nig of te laat informeert.

Het moment dat Bleker het ver­trouwen verliest komt dichterbij, waarschuwen D66 en GroenLinks. „ Het stapelt zich op”, zegt Stientje van Veldhoven (D66). „ Hij staat nu op een keerpunt. Blufpoker houd je niet eeuwig vol”, stelt Lies­beth van Tongeren (GroenLinks).

„We zijn het vertrouwen bijna kwijt”, zegt Lutz Jacobi (PvdA). Bij coalitiepartij VVD groeit de zorg over het optreden van Bleker. „ Als dit zo doorgaat wordt het een kabi­netskwestie”, zegt een bron.

Bleker zorgde deze week voor nieu­we ergernis met een brief over de Hedwigepolder in Zeeland. Daarin voerde hij twee Duitse deskundi­gen op die zijn bewering dat zijn alternatief voor ontpoldering even goed is voor de natuur, zouden steunen. De deskundigen zeiden echter tegen Vrij Nederland dat Bleker hun conclusies verdraait.

Zij zouden alleen een algemene uitspraak hebben gedaan over het wetenschappelijke gehalte van het rapport, en niet over de vraag of het alternatief vergelijkbaar was met ontpoldering van de Hedwige­polder.

Bovendien voerde Bleker de deskundigen op als ‘ professo­ren’, terwijl ze die titel helemaal niet hebben. De Kamer eiste giste­ren dat de staatssecretaris in een brief opheldering verschaft.

Wat de oppositie vooral ergert is dat Bleker ‘ met zijn uitspraken steeds op het randje van de waar­heid balanceert’, ‘selectief winkelt’ in rapporten en adviezen en ‘crea­tief’ conclusies trekt. Van Tonge­ren: „ Hij legt zaken handig uit, wekt suggesties maar als je naar zijn tekst kijkt, staat het er steeds net iets anders. Daardoor is hij nog niet te pakken op een formele fout.” Henk van Gerven (SP): „ Noem het politieke slimheid af­komstig uit zijn trukendoos. Maar het is bizar dat hij dat doet. Het zou hem sieren als hij eens eerlijk was.” En Esther Ouwehand ( Partij voor de Dieren) noemt Bleker ‘een sjacheraar die vertelt wat hem uit­komt’.

Bovendien speelt nog dat hij ervan wordt beschuldigd dat hij in zijn tijd als gedeputeerde van Gronin­gen vriendjespolitiek heeft bedre­ven door boeren aan miljoenen eu­ro’s subsidie te helpen. PvdA-ka­merlid Jacobi ziet een overeen­komst met oud- staatssecretaris Ro­bin Linschoten ( VVD), die in 1996 moest aftreden omdat hij net iets te veel onwaarheden had verteld.

Hij werd destijds ‘Robin de Leuge­naar’ en ‘ Robin de Ritselaar’ ge­noemd.

Bron: Stentor, 26 jan. 2012